LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU28 + AU54 - STYCZEŃ 2018

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 55151 - Na fotografii zilustrowano uszkodzenie spowodowane
 • Pytanie nr 55152 - Który element jest charakterystyczny dla fotografii analogowej?
 • Pytanie nr 55153 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 55154 - W systemie MS Windows skopiowanie do Schowka obrazu wyświetlanego na ekranie komputera możliwe je...
 • Pytanie nr 55155 - Który skaner umożliwia uzyskanie bardzo dużej głębi kolorów przy skanowaniu materiału o powierzch...
 • Pytanie nr 55156 - Na podstawie przedstawionych na rysunku ustawień aparatu fotograficznego określ wybrany tryb eksp...
 • Pytanie nr 55157 - Do cyfrowego zapisu plików na płycie CD należy użyć programu
 • Pytanie nr 55158 - Które przyrządy należy wykorzystać do utworzenia profilu ICC monitora komputerowego?
 • Pytanie nr 55159 - Archiwizacja materiałów cyfrowych w formacie MP3 odnosi się do dokumentów
 • Pytanie nr 55160 - Który zbiór formatów jest wystarczający do zapisania materiałów dźwiękowych, tekstowych i graficz...
 • Pytanie nr 55161 - Który rodzaj obiektywu daje fotografowi największe możliwości operowania wąskim kadrem?
 • Pytanie nr 55162 - Materiały video należy skompresować w formacie
 • Pytanie nr 55163 - Który tryb fotografowania daje największe możliwości ustawienia w aparacie wszystkich podstawowyc...
 • Pytanie nr 55164 - W celu przygotowania godła z zachowaniem dowolnego skalowania obiektu należy wykorzystać program
 • Pytanie nr 55165 - Który program nie nadaje się do wykonania kolaży ze zbioru zdjęć?
 • Pytanie nr 55166 - Do uzyskania efektu znaku wodnego należy w Corelu wykorzystać narzędzie
 • Pytanie nr 55167 - Którą formę animacji ruchu w MS PowerPoint sugeruje grafika przedstawiona na rysunku?
 • Pytanie nr 55168 - Usuwanie pojedynczych piegów na twarzy sfotografowanej osoby można wykonać w Photoshopie za pomoc...
 • Pytanie nr 55169 - Do utworzenia rozmytych efektów ruchu wirowego najlepiej użyć w Photoshopie rozmycia
 • Pytanie nr 55170 - Zmianę charakterystyki tonalnej zdjęcia w Photoshopie przeprowadza się poprzez dopasowanie
 • Pytanie nr 55171 - W celu wyprostowania przechylonego budynku na fotografii należy użyć w Adobe Photoshop
 • Pytanie nr 55172 - W prezentacji multimedialnej skierowanej do dzieci główną formą przekazu jest
 • Pytanie nr 55173 - Baner internetowy nakierowany na odbiorcę młodzieżowego powinien
 • Pytanie nr 55174 - Interaktywna prezentacja multimedialna, będącą formą poradnika, powinna skupiać uwagę odbiorcy na...
 • Pytanie nr 55175 - Tworząc skuteczny baner internetowy, należy zadbać o
 • Pytanie nr 55176 - Do wykonania prostej, liniowej prezentacji multimedialnej należy skorzystać z programu
 • Pytanie nr 55177 - Który program najlepiej wykorzystać do sporządzenia statycznego banera reklamowego?
 • Pytanie nr 55178 - Wskaż odpowiednie oprogramowanie do wprowadzenia w cyfrowym materiale video dodatkowych efektów s...
 • Pytanie nr 55179 - W reklamach animowanych nie wolno umieszczać animacji, która
 • Pytanie nr 55180 - W celu przekształcenia prezentacji wykonanej w OpenOffice Impress na prezentację Flash należy wye...
 • Pytanie nr 55181 - Ilość tekstu prezentowanego na jednym slajdzie
 • Pytanie nr 55182 - Przygotowując prezentację multimedialną, należy przestrzegać zasadę:
 • Pytanie nr 55183 - Który symbol w języku JavaScript jest operatorem negacji?
 • Pytanie nr 55184 - Który operator jest w języku JavaScript operatorem dzielenia modulo (reszta z dzielenia)?
 • Pytanie nr 55185 - Zgodnie z postanowieniami licencji CC BY-NC-ND 3.0 PL utwór można
 • Pytanie nr 55186 - Którą prezentację należy umieścić w Internecie, biorąc pod uwagę datę aktualizacji?
 • Pytanie nr 55187 - W którym przypadku dwa zapisy oznaczają w kodzie HTML ten sam kolor?
 • Pytanie nr 55188 - Jeżeli bezprawnie wykorzystuje się cudze materiały czerpiąc zyski z powielonych materiałów w taki...
 • Pytanie nr 55189 - Stosowana w animacji technika przekształcania obrazu, polegająca na płynnej zmianie jednego obiek...
 • Pytanie nr 55190 - W przypadku gdy opublikowane prezentacje multimedialne znajdują się na stronie internetowej, na k...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ