LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 55471 - Trwała mieszanina nierozpuszczalnych w wodzie drobinek substancji powłokotwórczych z wodą to spoi...
 • Pytanie nr 55472 - Szpachlówki są materiałami, które służą do
 • Pytanie nr 55473 - Pigmenty stosowane do farb na bazie spoiw mineralnych powinny być odporne przede wszystkim na
 • Pytanie nr 55474 - Do klejenia tapet należy zastosować klej
 • Pytanie nr 55475 - Celem oznaczenia graficznego przedstawionego na ilustracji jest informacja, że tapeta jest odporn...
 • Pytanie nr 55476 - Powierzchnie z nowych tynków mineralnych zagruntowanych mlekiem wapiennym, przed wykonaniem na ni...
 • Pytanie nr 55477 - Stare, uprzednio niekonserwowane podłoża stalowe należy przed malowaniem przede wszystkim
 • Pytanie nr 55478 - Podłoża drewniane, przed wykonaniem na nich powłoki lakierniczej, wymagają starannego
 • Pytanie nr 55479 - Którą powłokę malarską należy bezwzględnie usunąć z podłoża przed przyklejeniem na nim tapety?...
 • Pytanie nr 55480 - Nowe, niealkaliczne, gładkie i równe podłoża z betonu prefabrykowanego przed zagruntowaniem ich k...
 • Pytanie nr 55481 - W opisie technicznym projektu budowlanego projektant zawarł informację: Ściany w pomieszczeniu na...
 • Pytanie nr 55482 - W celu rozcieńczenia farby ftalowej do malowania natryskowego należy do niej dodać 10% rozpuszcza...
 • Pytanie nr 55483 - Umieszczone na opakowaniu rolki tapety oznaczenie informuje o
 • Pytanie nr 55484 - Bryt tapety bezpośrednio po posmarowaniu klejem należy
 • Pytanie nr 55485 - Korzystając z informacji zamieszczonych narysunku przedstawiającym ścianę obliczpowierzchnię prze...
 • Pytanie nr 55486 - Do wyszpachlowania 1 m2ściany potrzeba 3 kg gładzi gipsowej. Jeden kg gładzi kosztuje 2 zł. Koszt...
 • Pytanie nr 55487 - Korzystając z informacji zamieszczonych na rysunku przedstawiającym ścianę oblicz powierzchnię pr...
 • Pytanie nr 55488 - Na wytapetowanie 1 m2ściany zgodnie z KNR 2-02 potrzeba 0,30 roboczo-godzin. Koszt wytapetowania ...
 • Pytanie nr 55489 - Do pomalowania pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej należy użyć farby
 • Pytanie nr 55490 - W celu wykonania warstwy podkładowej rdzochronnej na elementach konstrukcji stalowej należy użyć ...
 • Pytanie nr 55491 - Do pomalowania świeżych tynków cementowo-wapiennych bez konieczności specjalnego przygotowywania ...
 • Pytanie nr 55492 - W celu zabezpieczenia tapety przed pękaniem, styki prefabrykowanych elementów betonowych przed pr...
 • Pytanie nr 55493 - Podłoże z tynku cementowo-wapiennego przed tapetowaniem należy zagruntować roztworem
 • Pytanie nr 55494 - Aby sporządzić podstawowy roztwór kleju do tapet należy rozrobić suchy klej z wodą w proporcji wa...
 • Pytanie nr 55495 - Drewnianą stolarkę okienną, w celu zabezpieczenia jej przed wpływami środowiska, należy pomalować...
 • Pytanie nr 55496 - Najbardziej efektywną metodą malowania stropów kasetonowych farbami wodnymi jest malowanie
 • Pytanie nr 55497 - Do zagruntowania około 30 m2ściany pokrytej tynkiem cementowo-wapiennym najlepiej użyć
 • Pytanie nr 55498 - Którego z pędzli pokazanych na fotografii należy użyć do pomalowania stalowych krat farbą ftalową...
 • Pytanie nr 55499 - Na zdjęciu przedstawiono
 • Pytanie nr 55500 - Aby usunąć powietrze spod tapety podczas jej przyklejania należy użyć
 • Pytanie nr 55501 - Do przycinania tapety wzdłuż linii krzywej najlepiej użyć
 • Pytanie nr 55502 - Zdjęcie przedstawia przyrząd stosowany w robotach malarskich, służący do
 • Pytanie nr 55503 - Wycieranie się powłoki emulsyjnej może być spowodowane
 • Pytanie nr 55504 - Podczas przyklejania tapety do podłoża powstają pod nią pęcherze powietrza, których nie można usu...
 • Pytanie nr 55505 - W jaki sposób należy naprawić niewielkie rozdarcie na jednym z wielu brytów tapety przyklejonej d...
 • Pytanie nr 55506 - Do dociskania styków tapety stosuje się
 • Pytanie nr 55507 - Które z wymienionych kryteriów odbioru robót dotyczy powłoki malarskiej?
 • Pytanie nr 55508 - W opisie technicznym podano, że pomieszczenie należy wytapetować tapetą fakturowaną, powlekaną tw...
 • Pytanie nr 55509 - Korzystając z informacji zamieszczonych w tabeli oblicz liczbę godzin, którą potrzebuje brygada m...
 • Pytanie nr 55510 - Do wytapetowania ściany o wymiarach 4,0 x 2,5 m robotnik pobrał 5 rolek tapety. Szerokość tapety ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ