LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 55631 - Polioctan winylu jest składnikiem spoiwa w farbie
 • Pytanie nr 55632 - Woda w farbie emulsyjnej pełni rolę
 • Pytanie nr 55633 - Pigmentem naturalnym jest
 • Pytanie nr 55634 - Fluatowanie stosuje się w celu
 • Pytanie nr 55635 - Do materiałów wodorozcieńczalnych zaliczamy
 • Pytanie nr 55636 - Poprzez odparowanie rozpuszczalników i rozcieńczalników organicznych wysycha farba
 • Pytanie nr 55637 - Na zawilgocone podłoże można stosować farbę
 • Pytanie nr 55638 - Tapetami, które zaleca się stosować m.in. jako podkład pod powłokę malarską, są tapety
 • Pytanie nr 55639 - Ile tapety należy zakupić, aby wytapetować ścianę o powierzchni 100 m2, jeżeli naddatek wynosi 5%...
 • Pytanie nr 55640 - Ile należy zakupić opakowań kleju do przyklejenia 27 rolek tapety, jeżeli normowe zużycie jednego...
 • Pytanie nr 55641 - Ile należy zakupić środka gruntującego do pomalowania ściany o powierzchni 12 m2, jeżeli jego nor...
 • Pytanie nr 55642 - Antyseptyczne (odkażające) właściwości ma farba
 • Pytanie nr 55643 - Pigmenty odporne na żrące działanie alkaliów można używać do farb
 • Pytanie nr 55644 - Dużą odpornością na działanie czynników atmosferycznych charakteryzuje się farba
 • Pytanie nr 55645 - Do malowania elementów stalowych można stosować
 • Pytanie nr 55646 - Powierzchnie z nowych tynków mineralnych zagruntowanych mlekiem wapiennym, przed wykonaniem na ni...
 • Pytanie nr 55647 - Do łazienki należy zastosować tapetę
 • Pytanie nr 55648 - Tepowanie polega na
 • Pytanie nr 55649 - Na rysunku przedstawione są
 • Pytanie nr 55650 - Przedstawione na rysunku urządzenie jest
 • Pytanie nr 55651 - Nowe, niealkaliczne, gładkie i równe podłoża z betonu prefabrykowanego, przed zagruntowaniem ich ...
 • Pytanie nr 55652 - Do uzupełnienia drobnych ubytków w podłożu stosuje się
 • Pytanie nr 55653 - Do usuwania starych powłok olejnych i ftalowych stosuje się
 • Pytanie nr 55654 - Impregnacja podłoża drewnianego ma na celu
 • Pytanie nr 55655 - Barwa biała wywołuje zwykle w psychice człowieka poczucie
 • Pytanie nr 55656 - Do malowania pomieszczeń mało oświetlonych zaleca się stosować farby o barwach
 • Pytanie nr 55657 - Na suficie ostatnie pociągnięcia pędzlem powinny być
 • Pytanie nr 55658 - Do usuwania starych powłok emulsyjnych stosuje się
 • Pytanie nr 55659 - Należność za gruntowanie podłoża o powierzchni 50 m2przy stawce 250 zł za 100 m2wynosi
 • Pytanie nr 55660 - Do jednokrotnego wymalowania 300 m2powierzchni zakupiono 10 pojemników farby w opakowaniach po 2,...
 • Pytanie nr 55661 - Do wytapetowania powierzchni 15 m2zakupiono 3 rolki tapety. Ile pozostanie m2tapety, jeżeli zużyc...
 • Pytanie nr 55662 - Przez powlekanie papieru podkładowego cienką folią otrzymuje się tapetę
 • Pytanie nr 55663 - Oznaczenie przedstawione na rysunku informuje, że tapeta jest odporna na
 • Pytanie nr 55664 - Oznaczenie przedstawione na rysunku informuje, że jest to tapeta
 • Pytanie nr 55665 - Graficzne oznaczenie tapety o dobrej odporności na światło przedstawia rysunek
 • Pytanie nr 55666 - Graficzne oznaczenie tapety o dowolnym pasowaniu wzoru przedstawia rysunek
 • Pytanie nr 55667 - Z płynnych preparatów żywic syntetycznych wykonane są tapety
 • Pytanie nr 55668 - Nierówności występujące w podłożu najlepiej kryją tapety
 • Pytanie nr 55669 - Na rysunku przedstawiono sposób naklejania tapety
 • Pytanie nr 55670 - Rysunek przedstawia czynność

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ