LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 55751 - Wałek malarski oznaczony kolorem czerwonym służy do nakładania
 • Pytanie nr 55752 - Jaką farbą należy pomalować konstrukcję stalową?
 • Pytanie nr 55753 - Jaką powłokę malarską należy nanieść na drewniane belki, aby zachować rysunek włókien drewna?...
 • Pytanie nr 55754 - Która z wymienionych farb wykazuje najwyższą odporność na szorowanie?
 • Pytanie nr 55755 - Metodą opalania można usuwać powłoki
 • Pytanie nr 55756 - Do neutralizacji zasadowego (alkalicznego) odczynu podłoża tynków służą
 • Pytanie nr 55757 - Wymiary ławy podokiennej na przedstawionym widoku i przekroju ściany wynoszą
 • Pytanie nr 55758 - Jaka jest szerokość przedstawionej na rysunku przeznaczonej do pomalowania ściany w pomieszczeniu...
 • Pytanie nr 55759 - Na podstawie fragmentu Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wskaż zapotrzebowanie na farbę chlor...
 • Pytanie nr 55760 - Koszt pomalowania 1 m2ściany wynosi 10 zł. Jaki będzie koszt pomalowania ścian kuchni o wysokości...
 • Pytanie nr 55761 - Malarz pomalował ściany o wymiarach 5,0 x 2,5 m i 3,0 x 2,5 m farbą emulsyjną. Koszt pomalowania1...
 • Pytanie nr 55762 - Do zmiany konsystencji farby olejnej należy użyć
 • Pytanie nr 55763 - W jakim aparacie natryskowym farba rozpylana jest za pomocą sprężonego powietrza?
 • Pytanie nr 55764 - Na fotografii przedstawiono
 • Pytanie nr 55765 - Powierzchnię sufitu należy pomalować pędzlem
 • Pytanie nr 55766 - Przedstawiony na rysunku pędzel służy do malowania
 • Pytanie nr 55767 - Który przyrząd pomiarowy przedstawiony jest na rysunku?
 • Pytanie nr 55768 - Przy malowaniu olejnym elementów stalowych w technice uproszczonej należy w pierwszej kolejności ...
 • Pytanie nr 55769 - Dekorację malarską techniką zdobnictwa artystycznego sgraffito w świeżych tynkach wykonuje się pr...
 • Pytanie nr 55770 - Przyczyną powstawania pęcherzy (pęcherzenia) na powierzchni powłoki wykonanej farbą emulsyjną jes...
 • Pytanie nr 55771 - Uszkodzoną i łuszczącą się powłokę olejną na podłożu należy przed malowaniem
 • Pytanie nr 55772 - Podłoża drewniane, przed wykonaniem na nich renowacyjnej powłoki lakierniczej, wymagają staranneg...
 • Pytanie nr 55773 - Wycieranie się powłoki emulsyjnej może być spowodowane
 • Pytanie nr 55774 - Do jednokrotnego pomalowania 100 m2ściany techniką emulsyjną potrzeba 20 litrów farby emulsyjnej....
 • Pytanie nr 55775 - Do tapetowania, aby optycznie obniżyć wysokie i niezbyt obszerne pomieszczenie, należy użyć tapet...
 • Pytanie nr 55776 - Jaka tapeta najlepiej poprawia właściwości akustyczne pomieszczenia?
 • Pytanie nr 55777 - Fototapety, których poszczególne bryty są zadrukowane częściami danego obrazu, służą jako
 • Pytanie nr 55778 - Które z wymienionych tapet najłatwiej utrzymać w czystości?
 • Pytanie nr 55779 - Na podstawie rysunku wskaż wysokość ściany przeznaczonej do tapetowania.
 • Pytanie nr 55780 - Przedstawiony symbol (piktogram zamieszczany na odwrocie tapety) oznacza, że tapeta
 • Pytanie nr 55781 - Jaki jest koszt robocizny za wytapetowanie ściany o długości 15 m i wysokości 3 m, jeżeli koszt j...
 • Pytanie nr 55782 - Do klejenia tapet należy zastosować klej
 • Pytanie nr 55783 - Przed tapetowaniem, aby zapobiec ewentualnemu pękaniu tapet, należy styki elementów prefabrykowan...
 • Pytanie nr 55784 - Stare powłoki emulsyjne, mocno związane z podłożem, należy przed tapetowaniem
 • Pytanie nr 55785 - Przed przyklejeniem brytów tapety do ścian należy zagruntować podłoże, a następnie nanieść klej n...
 • Pytanie nr 55786 - W jaki sposób należy naprawić niewielkie rozdarcie na jednym z wielu brytów tapety przyklejonej d...
 • Pytanie nr 55787 - Roboty tapeciarskie w pomieszczeniu powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż
 • Pytanie nr 55788 - Ile kilogramów kleju należy przygotować do wytapetowania ściany o wymiarach 10,0 m x 3,0 m, jeżel...
 • Pytanie nr 55789 - Ile brytów tapety o długości 5 m i szerokości 0,5 m należy przygotować do wytapetowania pomieszcz...
 • Pytanie nr 55790 - Jaka minimalna ilość tapety jest potrzebna do wykonania okładziny ściany o wymiarach 8,0 x 2,5 m,...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ