LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 55831 - Deszczułki podłogowe należą do grupy materiałów posadzkarskich
 • Pytanie nr 55832 - Które materiały posadzkarskie charakteryzują się największą odpornością na ścieranie?
 • Pytanie nr 55833 - Największym pochłanianiem wilgoci z otoczenia charakteryzują się
 • Pytanie nr 55834 - Który układ warstw można zastosować w przypadku podłogi o właściwościach sprężystych, wykonywanej...
 • Pytanie nr 55835 - Podkłady zbrojone prętami stalowymi lub siatką cięto-ciągnioną należy przygotować pod posadzki o...
 • Pytanie nr 55836 - Warstwa podłogowa wykonana z papy stanowi izolację
 • Pytanie nr 55837 - Aby wykonać podłogową izolację wodoszczelną z folii z tworzyw sztucznych należy
 • Pytanie nr 55838 - Którą cyfrą oznaczono warstwę izolacji przeciwdźwiękowej w podłodze przedstawionej na rysunku?...
 • Pytanie nr 55839 - Przedstawione na rysunku wymiarowanie biegu schodów oznacza
 • Pytanie nr 55840 - Zużycie suchej mieszanki do wykonania 10 m2wylewki anhydrytowej o grubości 10 mm, zgodnie z przes...
 • Pytanie nr 55841 - Ile wynosi powierzchnia parkietu w pomieszczeniu S1?
 • Pytanie nr 55842 - Do wykonania posadzki zakupiono 100 m2deszczułek podłogowych w cenie 99 zł/m2. Za pozostałe mater...
 • Pytanie nr 55843 - W pomieszczeniu o szerokości 6,0 m i długości 9,0 m część posadzki o powierzchni 1,5 m2ma być wyk...
 • Pytanie nr 55844 - Do wykonania posadzki lastrykowej należy zastosować
 • Pytanie nr 55845 - Do wykonania posadzki cementowej trudnościeralnej należy, jako dodatek do mieszanki, zastosować
 • Pytanie nr 55846 - Podczas wykonywania podkładu pod posadzkę z masy samopoziomującej należy użyć
 • Pytanie nr 55847 - Których narzędzi i sprzętu należy użyć do wykonywania posadzek z deszczułek podłogowych?
 • Pytanie nr 55848 - Przyklejenie płytek podłogowych z PVC do podłoża, o wilgotności większej niż dopuszczają warunki ...
 • Pytanie nr 55849 - Naprawę posadzki z płytek ceramicznych, które odkleiły się od podłoża na balkonie, należy rozpocz...
 • Pytanie nr 55850 - W celu wykonania posadzki zakupiono 10 paczek paneli. Każda paczka zawiera 0,72 m2. Według obmiar...
 • Pytanie nr 55851 - Obmiar robót posadzkarskich wykonanych w pomieszczeniu o powierzchni 10 m2, w którym znajduje się...
 • Pytanie nr 55852 - Ze względów użytkowych okładzina ścian w pomieszczeniu łazienki powinna być
 • Pytanie nr 55853 - Materiały na posadzki w powierzchniach komunikacyjnych powinny charakteryzować się dużą odpornośc...
 • Pytanie nr 55854 - Którego z wymienionych materiałów nie należy stosować do wykonania okładziny cokołów elewacyjnych...
 • Pytanie nr 55855 - Podłoże pod okładziny z drewna powinno być
 • Pytanie nr 55856 - Podłoże przygotowane pod tapetę winylową powinno być
 • Pytanie nr 55857 - Jak należy przygotować podłoże z płyt gipsowo-kartonowych przed przyklejeniem do niego płytek cer...
 • Pytanie nr 55858 - Zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych od chwili zakończenia be...
 • Pytanie nr 55859 - Jeżeli zużycie zaprawy klejącej wynosi 1,2 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy, to do przyklejenia pły...
 • Pytanie nr 55860 - Ile wzorzystej okładziny zużyje się do ułożenia na dwóch równoległych ścianach korytarza o długoś...
 • Pytanie nr 55861 - Wynagrodzenie za wykonanie okładziny wynosi 2 000 złotych dla 2 glazurników – do równego podziału...
 • Pytanie nr 55862 - Do wykonania okładziny zakupiono 10 paczek płytek po 80 złotych i 5 paczek płytek po 20 złotych. ...
 • Pytanie nr 55863 - Do wykonywania okładzin z drewna i tworzyw drzewnych stosuje się
 • Pytanie nr 55864 - Do zamocowania okładziny ściennej z płyt granitowych należy użyć
 • Pytanie nr 55865 - Które z wymienionych narzędzi i sprzętu stosuje się do wykonywania okładzin z płytek ceramicznych...
 • Pytanie nr 55866 - Do mechanicznego mieszania zaprawy klejowej należy użyć
 • Pytanie nr 55867 - Do sprawdzania równości podłoża pod okładziny należy użyć
 • Pytanie nr 55868 - Najbardziej prawdopodobną przyczyną uszkodzenia okładziny drewnianej, na której pojawiły się wilg...
 • Pytanie nr 55869 - Podczas popowodziowej naprawy podłoża, po demontażu zamokniętej okładziny ściennej z paneli, nale...
 • Pytanie nr 55870 - Na którym rysunku przedstawiono sposób łączenia desek okładzinowych na obce pióro?

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ