LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 55911 - Płytki gresowe charakteryzują się
 • Pytanie nr 55912 - Przedstawione na rysunku panele podłogowe HDF zalicza się do grupy wyrobów
 • Pytanie nr 55913 - Przed ułożeniem ceramicznych płytek podłogowych na podłożu wykonanym z nierównego jastrychu cemen...
 • Pytanie nr 55914 - Podkłady wykonane z suchego jastrychu gipsowego przed przyklejeniem do nich płytek klinkierowych ...
 • Pytanie nr 55915 - Podłoże cementowe przed przyklejeniem do niego wykładziny PCV wymaga
 • Pytanie nr 55916 - Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli wielkość minimalnego zakładu folii zgrzewanej, która będzie s...
 • Pytanie nr 55917 - Ile płyt styropianowych potrzeba do ocieplenia podłogi pomieszczenia o wymiarach przedstawionych ...
 • Pytanie nr 55918 - Ile kleju potrzeba do wykonania na tarasie posadzki klinkierowej o wymiarach powierzchni 5 × 3 m,...
 • Pytanie nr 55919 - Zgodnie z cennikiem podanym w tabeli koszt paneli podłogowych klasy AC 3, które będą układane bez...
 • Pytanie nr 55920 - Cena jednostkowa robocizny przy wykonaniu 1 m2 izolacji termicznej posadzki ze styropianu wynosi ...
 • Pytanie nr 55921 - Do przyklejenia płytek gresowych na posadzce z ogrzewaniem podłogowym należy użyć kleju
 • Pytanie nr 55922 - Aby uszczelnić i wygładzić posadzkę cementową, do wypalenia jej powierzchni należy użyć
 • Pytanie nr 55923 - Do wstępnego wyrównania podkładu z samopoziomującego jastrychu cementowego należy użyć pacy
 • Pytanie nr 55924 - Który materiał, oprócz pianki polipropylenowej, należy ułożyć pod panelami podłogowymi układanymi...
 • Pytanie nr 55925 - Której packi należy użyć do zatarcia jastrychu cementowego na ostro?
 • Pytanie nr 55926 - Do montowania w posadzkach z paneli podłogowych listew progowych z ukrytymi kołkami, przedstawion...
 • Pytanie nr 55927 - Do przycinania podkładu typu XPS pod panele podłogowe należy użyć
 • Pytanie nr 55928 - Minimalne przesunięcie styków poprzecznych płyt podłogowych OSB układanych na drewnianej ślepej p...
 • Pytanie nr 55929 - Maksymalna powierzchnia jednego pola jastrychu samopoziomującego wykonanego bez dylatacji nie moż...
 • Pytanie nr 55930 - Przedstawiony na rysunku element służy do łączenia listew
 • Pytanie nr 55931 - Układanie w karo posadzki z płytek ceramicznych należy rozpocząć od przyklejenia rzędu całych pły...
 • Pytanie nr 55932 - Czym należy zaimpregnować posadzkę z nieszkliwionych płytek klinkierowych?
 • Pytanie nr 55933 - Wykładzinę podłogową z PVC po przyklejeniu jej do podłoża należy
 • Pytanie nr 55934 - Jeżeli w posadzce, której fragment przedstawiono na rysunku, uszkodzony jest jeden panel podłogow...
 • Pytanie nr 55935 - Na rysunku przedstawiono okładzinę z
 • Pytanie nr 55936 - Okładzinę zewnętrznej ściany budynku należy wykonać z
 • Pytanie nr 55937 - Okładzina ścienna z ceramicznych płytek szkliwionych charakteryzuje się
 • Pytanie nr 55938 - Jeżeli jedna z płytek ceramicznych posadzki została trwale uszkodzona, to należy
 • Pytanie nr 55939 - Na ścianie, której widok przedstawiono na rysunku, zaplanowano wykonanie okładziny z płytek ceram...
 • Pytanie nr 55940 - Dopuszczalne odchylenie okładziny z paneli ściennych MDF od pionu wynosi 5 mm/m i nie więcej niż ...
 • Pytanie nr 55941 - Jednostkowe zużycie dekoracyjnych płytek gipsowych wynosi 1,03 m2/m2. Ile płytek potrzeba do wyko...
 • Pytanie nr 55942 - Koszt robocizny za wykonanie 1 m2 okładziny z korka wynosi 30,00 zł. Ile wyniesie wynagrodzenie r...
 • Pytanie nr 55943 - Który z elementów wykończeniowych okładziny typu SIDING przedstawiono na rysunku?
 • Pytanie nr 55944 - Konstrukcja nośna pod montaż paneli boazeryjnych PVC powinna być wykonana z elementów
 • Pytanie nr 55945 - Na którym rysunku przedstawiono sprzęt stosowany do przycinania listew podłogowych?
 • Pytanie nr 55946 - Do przycinania elementów okładziny kamiennej o regularnych kształtach należy stosować
 • Pytanie nr 55947 - Do wykonania okładziny z płytek ceramicznych na ścianie o wysokości 2,5 m najlepiej użyć
 • Pytanie nr 55948 - Maksymalny rozstaw elementów drewnianego rusztu pod okładzinę z paneli PVC wykonywaną na suficie ...
 • Pytanie nr 55949 - Element przedstawiony na rysunku służy do mocowania
 • Pytanie nr 55950 - Aby naprawić okładzinę ceramiczną, w której pękła jedna z płytek, należy wymienić

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ