LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 56071 - Podłogi wykonane z płytek kamionkowych zalicza się do posadzek
 • Pytanie nr 56072 - Na rysunku przedstawiono element parkietu
 • Pytanie nr 56073 - W pomieszczeniu na podłodze należy ułożyć płytki ceramiczne o nasiąkliwości 4÷6%. Na podstawie da...
 • Pytanie nr 56074 - Okładzina ściany wykonana z płytek ceramicznych szkliwionych charakteryzuje się
 • Pytanie nr 56075 - Przed ułożeniem wykładziny PVC na podkładzie z jastrychu cementowego należy go
 • Pytanie nr 56076 - Powierzchnia podłogi pomieszczenia, którego rzut poziomy przedstawiono na rysunku, wynosi
 • Pytanie nr 56077 - Na podstawie danych zawartych w tablicy z KNR 2-02 podaj, ile ciasta wapiennego potrzeba do przyg...
 • Pytanie nr 56078 - Ile wykładziny podłogowej z PVC o szerokości 4,00 m potrzeba do wykonania posadzki w pomieszczeni...
 • Pytanie nr 56079 - Zgodnie z przedstawionym cennikiem 1 m2 paneli podłogowych klasy AC 3, przeznaczonych do układani...
 • Pytanie nr 56080 - Ile wykładziny dywanowej potrzeba do wykonania posadzki w pomieszczeniu, którego rzut poziomy prz...
 • Pytanie nr 56081 - Zużycie płytek do wykonania posadzki wynosi 1,1 m2/m2. Ile płytek potrzeba do wykonania posadzki ...
 • Pytanie nr 56082 - Cena dębowej klepki parkietowej wynosi 50,00 zł/m2. Jaki będzie koszt parkietu potrzebnego do wyk...
 • Pytanie nr 56083 - Za ułożenie 1 m2 paneli podłogowych posadzkarz otrzymuje 20,00 zł. Wynagrodzenie pracownika za wy...
 • Pytanie nr 56084 - Do wykonania posadzki w korytarzu budynku szkolnego należy użyć paneli podłogowych o klasie ścier...
 • Pytanie nr 56085 - Aby uszczelnić i wygładzić posadzkę cementową, do wypalenia jej powierzchni należy użyć
 • Pytanie nr 56086 - Do wstępnego wyrównania podkładu z samopoziomującego jastrychu cementowego należy użyć pacy
 • Pytanie nr 56087 - Drewniane klepki parkietowe wzdłuż włókien drewna przecina się
 • Pytanie nr 56088 - Na rysunku przedstawiono tarczę do
 • Pytanie nr 56089 - Do wstępnego zmycia nadmiaru zaprawy spoinującej z powierzchni płytek należy użyć packi
 • Pytanie nr 56090 - Na rysunku przedstawiono zestaw do wykonywania otworów w
 • Pytanie nr 56091 - Przedstawiona na rysunku okładzina ściany i dachu wykonana jest z
 • Pytanie nr 56092 - Cokół budynku przedstawiony na rysunku wykonany jest z płytek
 • Pytanie nr 56093 - Okładziny z dekoracyjnych paneli MDF, wykonanych ze sprasowanych włókien drzewnych, połączonych i...
 • Pytanie nr 56094 - Ścianę, której fragment przedstawiono na rysunku, wykonano z
 • Pytanie nr 56095 - Aby zwiększyć przyczepność płytek ceramicznych do prefabrykowanej ściany żelbetowej, należy ją...
 • Pytanie nr 56096 - Na ścianie o wymiarach 10,0 × 2,5 m należy wykonać boazerię. Ile paneli HDF należy kupić do jej w...
 • Pytanie nr 56097 - Na ścianie, której widok przedstawiono na rysunku, zaprojektowano ułożenie okładziny korkowej. Po...
 • Pytanie nr 56098 - Normowe zużycie listew przypodłogowych wynosi 1,1 m/m. Ile listew potrzeba do wykończenia okładzi...
 • Pytanie nr 56099 - W tablicy z KRN przedstawiono nakłady jednostkowe na wykonanie 1 m2 licowania ścian płytkami z ka...
 • Pytanie nr 56100 - Cena jednostkowa paneli boazeryjnych PVC wynosi 30,00 zł/m2. Panele potrzebne do wykonania okładz...
 • Pytanie nr 56101 - Cena jednostkowa listew przypodłogowych wynosi 20,00 zł za 2,5 m listwy. Ile będą kosztować listw...
 • Pytanie nr 56102 - Ile wyniesie wynagrodzenie robotnika za wykonanie okładziny korkowej na ścianie o wymiarach 5,0 ×...
 • Pytanie nr 56103 - Wartość robocizny za wykonanie cokolika w pomieszczeniu o wymiarach podłogi 4,0 × 5,0 m przy staw...
 • Pytanie nr 56104 - Który z materiałów okładzinowych ma największą izolacyjność termiczną?
 • Pytanie nr 56105 - Na wykonanej w kuchni okładzinie ceramicznej ściennej spoinę dylatacyjną należy wypełnić
 • Pytanie nr 56106 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 56107 - Urządzenie przedstawione na rysunku służy do montażu
 • Pytanie nr 56108 - Do sfazowania ciętej krawędzi płytki ceramicznej należy użyć
 • Pytanie nr 56109 - Podczas przyklejania płytek ceramicznych do ściany można je do niej lekko dobijać, używając młotk...
 • Pytanie nr 56110 - Na rysunku przedstawiono urządzenie służące do przecinania

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ