LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 56111 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 56112 - Którą z płytek przedstawiono na rysunku?
 • Pytanie nr 56113 - Nowy, wyschnięty podkład z jastrychu cementowego, przed ułożeniem na nim płytek ceramicznych na z...
 • Pytanie nr 56114 - Aby przygotować dokładnie wyrównane podłoże mineralne pod panele podłogowe HDF, należy na posadzc...
 • Pytanie nr 56115 - Rolę hydroizolacji w podłodze posadowionej na gruncie, której fragment przekroju przedstawiono na...
 • Pytanie nr 56116 - Ile wynosi pole powierzchni podłogi pomieszczenia, którego rzut przedstawiono na rysunku?
 • Pytanie nr 56117 - Na którym rysunku przedstawiono przekrój pionowy posadzki wykonanej zgodnie z fragmentem przedsta...
 • Pytanie nr 56118 - Norma zużycia kleju do położenia klepki parkietowej wynosi 1,5 kg/m2. Ile kleju potrzeba do wykon...
 • Pytanie nr 56119 - Na podstawie danych zawartych w tablicy z KNR oblicz koszt cementu potrzebnego do wykonania 1 m3 ...
 • Pytanie nr 56120 - Jednostkowa wartość robocizny za wykonanie posadzki cementowej wynosi 25,00 zł/m2. Ile wyniesie w...
 • Pytanie nr 56121 - Do przyklejenia płytek ceramicznych na posadzce balkonu należy użyć kleju
 • Pytanie nr 56122 - Aby wyciszyć posadzkę pod panele podłogowe HDF, należy położyć podkład z
 • Pytanie nr 56123 - Płytki gresowe, przed przyklejeniem ich na warstwie kleju rozprowadzonego na podłożu, należy
 • Pytanie nr 56124 - Do przycięcia wykładziny PVC służy nóż przedstawiony na rysunku
 • Pytanie nr 56125 - Do przycinania płyt OSB służy urządzenie przedstawione na rysunku
 • Pytanie nr 56126 - Do dokładnego rozprowadzenia oraz do odpowietrzenia warstwy samopoziomującego jastrychu cementowe...
 • Pytanie nr 56127 - Minimalne przesunięcie styków poprzecznych podłogowych płyt OSB układanych na drewnianej ślepej p...
 • Pytanie nr 56128 - Maksymalna odległość między dylatacjami w podkładach cementowych wynosi 3 m. Na ile pól oddzielon...
 • Pytanie nr 56129 - Przeznaczone do lakierowania deski białej podłogi należy mocować do ślepej podłogi drewnianej prz...
 • Pytanie nr 56130 - Który układ płytek ceramicznych posadzki najlepiej zniweluje optycznie niedokładność wykonania na...
 • Pytanie nr 56131 - Aby najlepiej zabezpieczyć drewnianą posadzkę mozaikową przed szkodliwymi wpływami użytkowania, n...
 • Pytanie nr 56132 - Aby zminimalizować zabrudzenia posadzki klinkierowej nieszkliwionej, należy ją
 • Pytanie nr 56133 - Stalowy słup przed wykonaniem na nim samonośnej okładziny kamiennej wymaga
 • Pytanie nr 56134 - Jak można naprawić uszkodzenia posadzki ceramicznej przedstawionej na rysunku?
 • Pytanie nr 56135 - Okładzina ściany wykonana z paneli ściennych MDF jest materiałem
 • Pytanie nr 56136 - Szczelinę dylatacyjną w ceramicznej okładzinie ściennej wypełnia się
 • Pytanie nr 56137 - Boazerię drewnianą najlepiej wykonać
 • Pytanie nr 56138 - Ściana wykonana z bloczków betonowych na zaprawie cementowej jest podłożem
 • Pytanie nr 56139 - Pole powierzchni okładziny kamiennej ułożonej na powierzchni ściany, której widok przedstawiono n...
 • Pytanie nr 56140 - Na którym rysunku przedstawiono odchylenie od pionu okładziny z PVC zgodne ze specyfikacją techni...
 • Pytanie nr 56141 - Jednostkowe zużycie zaprawy do spoinowania wynosi 0,5 kg/m2 na każdy milimetr szerokości spoiny. ...
 • Pytanie nr 56142 - Na podstawie danych zawartych w tablicy z KNR-W oblicz, ile roboczogodzin potrzeba do wykonania o...
 • Pytanie nr 56143 - Za wykonanie 1 m2 kamiennej okładziny robotnik otrzymuje 50,00 zł. Ile wyniesie jego wynagrodzeni...
 • Pytanie nr 56144 - Przedstawiony na rysunku element służy do mocowania
 • Pytanie nr 56145 - Aby przymocować drewniany ruszt do betonowej ściany, należy użyć
 • Pytanie nr 56146 - Która piła służy do przycięcia panelu ściennego MDF w kształcie łuku?
 • Pytanie nr 56147 - Elementy przedstawionej na rysunku okładziny z dekoracyjnych paneli 3D należy mocować na
 • Pytanie nr 56148 - Listwy boazerii drewnianej na pióro i wpust należy mocować do rusztu gwoździami wbijanymi w
 • Pytanie nr 56149 - Kiedy można wykonać spoinowanie okładziny ściennej wykonanej z płytek ceramicznych mocowanych do ...
 • Pytanie nr 56150 - Uszkodzenie okładziny ceramicznej, które przedstawiono na rysunku, wymaga

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ