LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 57671 - Korzystając z informacji zamieszczonych w tabeli, dobierz średnicę pręta do wykonania gwintu M12....
 • Pytanie nr 57672 - Korzystając z informacji zamieszczonych w tabeli, określ masę 1 m pręta okrągłego miedzianego o ś...
 • Pytanie nr 57673 - Które narzędzia stosuje się do trasowania?
 • Pytanie nr 57674 - Którego pilnika należy użyć, aby po piłowaniu elementu uzyskać chropowatość Ra = 5µm? Wykorzystaj...
 • Pytanie nr 57675 - Na rysunku przedstawiony jest mikrometr. Kowadełko nieruchome oznaczono literą
 • Pytanie nr 57676 - Sprawdzian szczękowy dwugraniczny służy do
 • Pytanie nr 57677 - W połączeniach klejonych warstwa kleju nie
 • Pytanie nr 57678 - Na podstawie zamieszczonej dokumentacji technicznej określ liczbę ściegów, którą należy wykonać p...
 • Pytanie nr 57679 - Kucie matrycowe jest jedną z metod
 • Pytanie nr 57680 - Hartowanie stosuje się w celu
 • Pytanie nr 57681 - Element konstrukcyjny zakończony gwintem przedstawiony jest na rysunku
 • Pytanie nr 57682 - Pokrętło tokarki przedstawionej na rysunku służące do wysuwu tulei konika oznaczono literą
 • Pytanie nr 57683 - Która obrabiarka jest najczęściej stosowana podczas wykonywania prac ślusarskich?
 • Pytanie nr 57684 - Lejność materiału konstrukcyjnego zalicza się do własności
 • Pytanie nr 57685 - W jakim zakresie temperatur należy wykonać wyżarzanie normalizujące stali C45? Wykorzystaj inform...
 • Pytanie nr 57686 - Podtrzymkę stosuje się podczas toczenia
 • Pytanie nr 57687 - Dobierz średnicę wiertła do wykonania otworu o średnicy d = 11 mm w klasie IT6÷IT10. Wykorzystaj ...
 • Pytanie nr 57688 - Rowek wpustowy w kole łańcuchowym przedstawionym na rysunku został wykonany na
 • Pytanie nr 57689 - Sprawdzenie chropowatości powierzchni elementu konstrukcyjnego można wykonać przy użyciu
 • Pytanie nr 57690 - W procesie skrawania wytwarza się ciepło, które następnie jest odprowadzane przy udziale różnych ...
 • Pytanie nr 57691 - Które połączenie zalicza się do rozłącznych?
 • Pytanie nr 57692 - Gwinty metryczne drobnozwojne posiadają zarys
 • Pytanie nr 57693 - Budowa którego połączenia nie wymaga zastosowania dodatkowego elementu koniecznego do utworzenia ...
 • Pytanie nr 57694 - Określ wymiar klucza płaskiego służącego do dokręcenia śruby M16. Wykorzystaj informacje zamieszc...
 • Pytanie nr 57695 - Przy zabezpieczaniu połączenia gwintowego przed odkręceniem za pomocą nakrętki koronowej należy r...
 • Pytanie nr 57696 - Sprężynę naciągową przedstawiono na rysunku oznaczonym literą
 • Pytanie nr 57697 - Kluczem trzpieniowym sześciokątnym (imbusowym) dokręca się śruby
 • Pytanie nr 57698 - Jaką wartość momentu należy ustawić na kluczu dynamometrycznym przy dokręcaniu śruby M12 w klasie...
 • Pytanie nr 57699 - Określ na podstawie danych wymiary pogłębienia dla śrub z łbem sześciokątnym M8 dokręcanych klucz...
 • Pytanie nr 57700 - Instrukcja montażu jest częścią dokumentacji
 • Pytanie nr 57701 - Na rysunku zastosowano oznaczenie
 • Pytanie nr 57702 - Symbol Ø54p6 stosowany na rysunkach technicznych oznacza
 • Pytanie nr 57703 - Który opis dotyczy zakresu demontażu urządzenia w czasie remontu?
 • Pytanie nr 57704 - W celu zmniejszenia zużycia ściernego części maszyn należy
 • Pytanie nr 57705 - Ile wynosi wskazanie na zamieszczonej podziałce suwmiarki uniwersalnej?
 • Pytanie nr 57706 - Wybierz główny cel diagnostyki technicznej.
 • Pytanie nr 57707 - Uszkodzone łożysko toczne należy
 • Pytanie nr 57708 - Warstwa emalii ceramicznej pokrywająca powierzchnię elementu konstrukcyjnego nie jest odporna na
 • Pytanie nr 57709 - Na podstawie danych w tabeli dopuszczalna odchyłka wymiaru kątowego dla konstrukcji spawanych z d...
 • Pytanie nr 57710 - Badaniom określającym jakość oraz zakres wykonanych prac remontowych poddaje się

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ