LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 57751 - Na podstawie załączonej tabeli, wykonując przegląd po przepracowaniu przez ciągnik 500 mth, należ...
 • Pytanie nr 57752 - Korzystając z tabeli, określ oznaczenie łożyska oporowego ciągnika rolniczego o numerze seryjnym ...
 • Pytanie nr 57753 - Na podstawie tabeli określ częstotliwość wymiany oleju hydraulicznego w kombajnie zbożowym
 • Pytanie nr 57754 - Żarzenie się czerwonej kontrolki, sygnalizującej brak ładowania silnika spalinowego, może być spo...
 • Pytanie nr 57755 - Czarne spaliny wydobywające się z układu wydechowego silnika ciągnika rolniczego świadczą o niewł...
 • Pytanie nr 57756 - Pojawienie się plam oleju w zbiorniku cieczy chłodzącej ciągnika rolniczego wskazuje na
 • Pytanie nr 57757 - Szarpanie ciągnikiem podczas ruszania z miejsca jest spowodowane zużyciem
 • Pytanie nr 57758 - Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać po przyjęciu ciągnika do naprawy, jest
 • Pytanie nr 57759 - Element wskazany na rysunku strzałką to
 • Pytanie nr 57760 - Korzystając z danych zawartych w tabeli, określ koszt oleju silnikowego do wymiany, jeżeli cena 1...
 • Pytanie nr 57761 - Rysunek przedstawia przyrząd do
 • Pytanie nr 57762 - Urządzenie przedstawione na rysunku jest wykorzystywane do
 • Pytanie nr 57763 - Wykonując wymianę oleju w silniku, przed zamontowaniem nowego filtra bocznikowego, należy jego gu...
 • Pytanie nr 57764 - Który z wymienionych płynów eksploatacyjnych należy zastosować do uzupełnienia ubytku płynu hamul...
 • Pytanie nr 57765 - Wartość sumarycznego luzu w układzie kierowniczym ciągnika rolniczego należy sprawdzać na
 • Pytanie nr 57766 - Okresowe badania techniczne ciągników rolniczych należy wykonywać co
 • Pytanie nr 57767 - Jedną z czynności poprzedzającą pomiar szczelności komory spalania w silniku Diesla jest
 • Pytanie nr 57768 - Przedstawiony widok ekranu komputerowego urządzenia diagnostycznego informuje o niesprawności ukł...
 • Pytanie nr 57769 - Korzystając z danych zawartych w tabeli, oblicz roczny koszt związany z wyminą filtra oleju oraz ...
 • Pytanie nr 57770 - Korzystając z danych zawartych w tabeli, oblicz całkowity koszt naprawy silnika ciągnika rolnicze...
 • Pytanie nr 57771 - Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz koszt wymiany elementów roboczych układu hamulcoweg...
 • Pytanie nr 57772 - Korzystając z danych zawartych w tabeli, określ koszt wymiany oleju w pompach wozów asenizacyjnyc...
 • Pytanie nr 57773 - W ciągniku rolniczym wystąpiła konieczność wymiany opon kół przednich o średnicy osadzenia 16 cal...
 • Pytanie nr 57774 - Korzystając z danych zamieszczonych w tabeli czynności przeglądów technicznych, określ po jakim o...
 • Pytanie nr 57775 - Który wymiar pozwala kwalifikować lemiesz płużny do wymiany?
 • Pytanie nr 57776 - Odgłos pukania podczas pracy kombajnu zbożowego wydobywający się z elementów napędowych zespołu t...
 • Pytanie nr 57777 - Do jakiego układu silnika spalinowego należy wałek krzywkowy?
 • Pytanie nr 57778 - Brak możliwości uzyskania wymaganej wartości podciśnienia w rurociągu powietrznym dojarki konwiow...
 • Pytanie nr 57779 - Nadmierne pulsowanie cieczy w opryskiwaczu polowym podczas pracy jest spowodowane
 • Pytanie nr 57780 - Przystępując do regeneracji lemiesz pługa, należy go poddać
 • Pytanie nr 57781 - Do połączenia elementów stalowych za pomocą łuku elektrycznego służy
 • Pytanie nr 57782 - Przedstawiony na rysunku przyrząd służy do
 • Pytanie nr 57783 - W celu ułatwienia montażu prowadnic zaworowych do głowicy należy
 • Pytanie nr 57784 - Demontując koło przednie lekkiego ciągnika rolniczego, należy
 • Pytanie nr 57785 - W sytuacji wystąpienia trudności przy demontażu połączenia śrubowego należy
 • Pytanie nr 57786 - Po zamontowaniu listwy tnącej do zespołu tnącego kombajnu zbożowego należy sprawdzić
 • Pytanie nr 57787 - Do dokręcenia nakrętek głowicy silnika spalinowego należy użyć klucza
 • Pytanie nr 57788 - Czynnością kontrolną po wymianie pompy wodnej układu chłodzenia w ciągniku rolniczym jest sprawdz...
 • Pytanie nr 57789 - W agregacie aktywnym należy wymienić zęby robocze wraz z ich mocowaniami (śruba i nakrętka). Jaki...
 • Pytanie nr 57790 - Korzystając z danych zawartych w tabeli smarowania opryskiwacza polowego, określ rodzaj materiału...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ