LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 58671 - Przed zabiegiem chirurgicznym u sześcioletniej, wystraszonej i zdenerwowanej pacjentki ma zostać ...
 • Pytanie nr 58672 - Dla prawidłowej higieny jamy ustnej protezę całkowitą po wyjęciu z ust należy przechowywać
 • Pytanie nr 58673 - W przypadku, gdy pacjentka w zaawansowanej ciąży utraciła przytomność w trakcie zabiegu, po natyc...
 • Pytanie nr 58674 - Który etap lakowania zęba trzonowego mlecznego oznaczono symbolem X?
 • Pytanie nr 58675 - Przy wykorzystaniu jednorazowych lub silikonowych łyżek higienistka stomatologiczna przeprowadza ...
 • Pytanie nr 58676 - Higienistka stomatologiczna na zlecenie lekarza dentysty, w ramach swojej działalności zawodowej,...
 • Pytanie nr 58677 - Do przygotowania 2 litrów 4% roztworu roboczego preparatu dezynfekcyjnego należy przygotować
 • Pytanie nr 58678 - Po usunięciu złogów kamienia nazębnego u pacjenta z zapaleniem przyzębia należy zastosować
 • Pytanie nr 58679 - Pacjentowi z nadciśnieniem tętniczym nie należy podawać leku znieczulającego, w składzie którego ...
 • Pytanie nr 58680 - Brakującą czynnością wykonywaną po zabiegach w celu dezynfekcji sprzętu układu ssącego jest
 • Pytanie nr 58681 - Sporządzając zapotrzebowanie na materiały niezbędne do wykonania zabiegu lapisowania zębów, należ...
 • Pytanie nr 58682 - Które kleszcze należy przygotować do ustawiania łuku ortodontycznego i zaginania jego końców w ja...
 • Pytanie nr 58683 - W celu usunięcia kamienia nazębnego z kieszonek patologicznych o głębokości powyżej 7 mm należy p...
 • Pytanie nr 58684 - Posiew w stacji sanitarno-epidemiologicznej należy wykonać po zastosowaniu do kontroli procesu st...
 • Pytanie nr 58685 - Higienistka wypełniając kartę stomatologiczną, dokonała błędnego zapisu. W celu dokonania korekty...
 • Pytanie nr 58686 - Zamieszczony diagram badania wewnątrzustnego przedstawia
 • Pytanie nr 58687 - Do sporządzenia elektronicznego zapisu historii choroby pacjenta pierwszorazowego z użyciem czytn...
 • Pytanie nr 58688 - Tabela przedstawia tradycyjny diagram zębowy. Symbolem "O" oznacza się ząb
 • Pytanie nr 58689 - Zlecenie pracy do pracowni techniczno-protetycznej zawierające oznaczenia “K – – K" informuje zes...
 • Pytanie nr 58690 - Odpady amalgamatu dentystycznego należy umieścić w żółtym pojemniku oznaczonym kodem
 • Pytanie nr 58691 - W celu uspokojenia 7-letniego pacjenta, który czeka zniecierpliwiony i przerażony na zabieg ekstr...
 • Pytanie nr 58692 - Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zd...
 • Pytanie nr 58693 - Podstawową jednostką strukturalną szkliwa jest
 • Pytanie nr 58694 - Jaka postać próchnicy kwitnącej występuje w uzębieniu mlecznym?
 • Pytanie nr 58695 - Używając kryteriów wskaźnika periodontologicznego CPITN, higienistka zanotowała oceny dla kolejny...
 • Pytanie nr 58696 - Obecność biało-mlecznych wykwitów w jamie ustnej dziecka świadczy
 • Pytanie nr 58697 - W celu zbadania żywotności miazgi zęba należy zastosować
 • Pytanie nr 58698 - Który rysunek przedstawia ubytek próchnicowy klasy I?
 • Pytanie nr 58699 - Do korekcji wypełnienia kompozytowego należy przygotować kalkę oraz
 • Pytanie nr 58700 - W celu wyeliminowania nieszczelności wypełnienia kompozytowego po upływie 3 tygodni od jego założ...
 • Pytanie nr 58701 - Do odlania modeli orientacyjnych należy wykorzystać
 • Pytanie nr 58702 - Po którym zabiegu wypełniany jest dokument przedstawiony w tabeli?
 • Pytanie nr 58703 - Któremu pacjentowi należy stosować ćwiczenie Rogersa?
 • Pytanie nr 58704 - U dzieci w wieku 5-6 lat, do rehabilitacji czynności oddychania zamiast ćwiczeń Skalouda, higieni...
 • Pytanie nr 58705 - Higienistka, przygotowując zajęcia profilaktyczne z zakresu higieny jamy ustnej dla grup przedszk...
 • Pytanie nr 58706 - Pozytywny skutek edukacji zdrowotnej można osiągnąć, przekazując wiadomości w taki sposób, aby od...
 • Pytanie nr 58707 - Jaki jest najwłaściwszy sposób wytłumaczenia dzieciom wczesnoszkolnym procesu powstawania płytki ...
 • Pytanie nr 58708 - Rysunek przedstawia czynność
 • Pytanie nr 58709 - Higienistka stomatologiczna używając koferdamu może uzyskać jego większą retencję dzięki elemento...
 • Pytanie nr 58710 - Po dłuższej przerwie w działaniu autoklawu należy wykonać

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ