LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 59031 - Odległość fotografowanego obiektu od obiektywu fotograficznego nazywana jest odległością
 • Pytanie nr 59032 - Plan portretowy, na którym pokazana jest cała sylwetka osoby fotografowanej, określany jest jako ...
 • Pytanie nr 59033 - W kompozycji fotografii wykorzystano
 • Pytanie nr 59034 - Na fotografii zastosowano kompozycję
 • Pytanie nr 59035 - W celu wykonania zdjęcia z efektem poświaty wokół postaci, obiekt należy umieścić
 • Pytanie nr 59036 - Metoda rejestrowania obrazów, których rozpiętość tonalna przekracza możliwości matrycy aparatu cy...
 • Pytanie nr 59037 - Planując wykonanie zdjęć z widocznymi na zdjęciu oddalonymi obiektami, należy przygotować
 • Pytanie nr 59038 - Podkreślenie detalu obiektu wąskim, punktowym strumieniem światła można uzyskać poprzez zastosowa...
 • Pytanie nr 59039 - Mieszek to urządzenie najczęściej używane do fotografowania
 • Pytanie nr 59040 - Do wykonania nocnego zdjęcia z efektem rozmytych smug świetlnych bez szumów należy zastosować dłu...
 • Pytanie nr 59041 - W aparatach cyfrowych pomiar natężenia światła na podstawie bardzo niewielkiego fragmentu kadru o...
 • Pytanie nr 59042 - W przypadku obiektu znajdującego się w niewielkiej odległości pomiaru światła padającego dokonuje...
 • Pytanie nr 59043 - Zdjęcie wykonano przy oświetleniu
 • Pytanie nr 59044 - Aby nie dopuścić do przedostania się ziarenek piachu do mechanizmu aparatu fotograficznego, należ...
 • Pytanie nr 59045 - Kompletując sprzęt niezbędny do fotografowania lustrzanką jednoobiektywową małych przedmiotów z u...
 • Pytanie nr 59046 - Którego obiektywu należy użyć do fotografowania w plenerze obszernej sceny z małej odległości?...
 • Pytanie nr 59047 - Ciąg o wzrastających wartościach liczbowych na każdym korpusie obiektywu oznacza liczbę
 • Pytanie nr 59048 - Zdjęcie przedstawiające jasny obiekt na jasnym tle zostało wykonane techniką
 • Pytanie nr 59049 - Którego urządzenia należy użyć do przetworzenia obrazów analogowych do postaci cyfrowej?
 • Pytanie nr 59050 - Do naświetlonego zdjęcia krajobrazu zastosowano czas naświetlania – 1/60 s i przysłonę – f/8. Któ...
 • Pytanie nr 59051 - Zdjęcie wykonano z wykorzystaniem oświetlenia
 • Pytanie nr 59052 - Zdjęcie wykonano, stosując plan
 • Pytanie nr 59053 - Który rodzaj oświetlenia podczas wykonywania fotografii portretowej może spowodować uzyskanie na ...
 • Pytanie nr 59054 - Na którą temperaturę barwową należy ustawić balans bieli w aparacie cyfrowym podczas fotografowan...
 • Pytanie nr 59055 - Wskaż nazwę zjawiska zachodzącego w srebrowych warstwach światłoczułych pod wpływem silnego, krót...
 • Pytanie nr 59056 - Który czas naświetlenia jest najlepszy do uzyskania w fotografii sportowej efektu zamrożenia ruch...
 • Pytanie nr 59057 - Na podstawie cienia widocznego na fotografii można przypuszczać, że zdjęcie było wykonane
 • Pytanie nr 59058 - Aby spełnić założenia reprodukcji, płaski oryginał należy równomiernie oświetlić, a aparat ustawi...
 • Pytanie nr 59059 - Przyczyną niedoświetlenia fotograficznego materiału negatywowego może być zbyt
 • Pytanie nr 59060 - Do uzyskania powiększenia obrazów na papierze fotograficznym o formacie 30 × 40 cm z negatywu cza...
 • Pytanie nr 59061 - Wskaż właściwą kolejność etapów barwnego procesu odwracalnego.
 • Pytanie nr 59062 - W celu wywołania materiału negatywowego o uczuleniu panchromatycznym należy koreks załadować
 • Pytanie nr 59063 - W procesie obróbki chemicznej materiałów światłoczułych substancją utrwalającą jest
 • Pytanie nr 59064 - Urządzenie posiadające wbudowaną przystawkę umożliwiającą skanowanie materiałów transparentnych w...
 • Pytanie nr 59065 - Wskaż format zapisu z kompresją stratną.
 • Pytanie nr 59066 - W programie Photoshop narzędziem, które pozwala na sprawne i szybkie usunięcie niepożądanych elem...
 • Pytanie nr 59067 - W celu wyostrzenia szczegółów obrazu poprzez uwydatnienie widocznych krawędzi należy w programie ...
 • Pytanie nr 59068 - Urządzeniem peryferyjnym drukującym na specjalnym papierze, który ciemnieje pod wpływem ciepła, j...
 • Pytanie nr 59069 - W celu uzyskania wydruku formatu 10 × 15 cm z rozdzielczością 300 dpi zdjęcie o formacie 20 × 30 ...
 • Pytanie nr 59070 - W którym formacie pliku należy zapisać obraz z kompresją bezstratną?

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ