LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 60831 - Dane okre艣laj膮ce wyniki pomiaru kontrolnego wpisuje si臋 na szkicu tyczenia kolorem czarnym
 • Pytanie nr 60832 - Projekt zagospodarowania dzia艂ki sk艂ada si臋 z dw贸ch cz臋艣ci:
 • Pytanie nr 60833 - Na szkicu przedstawiono plan skrzy偶owania dwupoziomowego dr贸g w kszta艂cie
 • Pytanie nr 60834 - Geodezyjn膮 obs艂ug臋 budowy mostu nale偶y rozpocz膮膰 od wytyczenia w terenie
 • Pytanie nr 60835 - Z czynno艣ci wytyczenia obiektu budowlanego w terenie geodeta sporz膮dza dokument nazywany
 • Pytanie nr 60836 - Na podstawie danych z rysunku oblicz wsp贸艂rz臋dne X i Y naro偶a B realizowanego budynku.
 • Pytanie nr 60837 - Wysoko艣膰 realizowanego punktu B, na podstawie danych na przedstawionym rysunku, wynosi
 • Pytanie nr 60838 - Pochylenie i1-2 realizowanej linii ciep艂owniczej, przedstawionej na rysunku, wynosi
 • Pytanie nr 60839 - Na mapie zasadniczej kolorem fioletowym oznacza si臋 sieci
 • Pytanie nr 60840 - Na przedstawionym fragmencie mapy do cel贸w projektowych sie膰 kanalizacyjna zosta艂a zidentyfikowan...
 • Pytanie nr 60841 - Jak opisuje si臋 na mapie zasadniczej lokalny przew贸d wodoci膮gowy o 艣rednicy 200 mm, kt贸rego po艂o偶...
 • Pytanie nr 60842 - Na przedstawionym szkicu tyczenia obiektu budowlanego, element wskazany cyfr膮 1 jest
 • Pytanie nr 60843 - Na przedstawionym szkicu tyczenia obiektu budowlanego, cyfr膮 2 wskazano
 • Pytanie nr 60844 - Na szkicu przedstawiono rozmieszczenie nowo projektowanego kompleksu gara偶y z fragmentemosnowy re...
 • Pytanie nr 60845 - W jaki spos贸b nale偶y policzy膰 wysoko艣膰 repera 2 (H2) wznoszonego budynku w nawi膮zaniu do repera r...
 • Pytanie nr 60846 - Czynno艣膰, przedstawiona na rysunku, wymagaj膮ca zastosowania dw贸ch teodolit贸w ustawionych we wzaje...
 • Pytanie nr 60847 - Obliczaj膮c wsp贸艂rz臋dne X i Y punkt贸w osnowy realizacyjnej w kszta艂cie ci膮gu poligonowego, sk艂adaj...
 • Pytanie nr 60848 - Dla poni偶szego ustawienia obiekt贸w projektowanych najlepiej za艂o偶y膰 osnow臋 realizacyjn膮 w kszta艂c...
 • Pytanie nr 60849 - Przedstawiony rysunek obrazuje pomiar wysoko艣ciowy pomiarowej osnowy realizacyjnej metod膮 niwelac...
 • Pytanie nr 60850 - W przedstawionym fragmencie dziennika pomiaru wysoko艣ci punkt贸w osnowy realizacyjnej brakuj膮ca wa...
 • Pytanie nr 60851 - Podczas pomiar贸w kontrolnych k膮t贸w poziomych osnowy realizacyjnej geodeta uzyska艂 dane, zapisane ...
 • Pytanie nr 60852 - Je偶eli podczas pomiaru wysoko艣ciowego osnowy realizacyjnej geodeta otrzyma艂 sum臋 teoretyczn膮 r贸偶n...
 • Pytanie nr 60853 - Ile wynosi ca艂kowita wysoko艣膰 mostu poddanego pomiarom pionowo艣ci metod膮 trygonometryczn膮, kt贸ra ...
 • Pytanie nr 60854 - Na przedstawionym wykresie wychyle艅 osi masztu w p艂aszczy藕nie pionowej warto艣膰 wychylenia poziomu...
 • Pytanie nr 60855 - W przedstawionym dzienniku pomiaru wychylenia budynku, pomierzonego metod膮 rzutowania, w miejscac...
 • Pytanie nr 60856 - Je偶eli w projekcie zagospodarowania terenu przewidywane jest wyznaczanie przemieszczania pod艂o偶a,...
 • Pytanie nr 60857 - Je偶eli na szkicu tyczenia umieszczenie miar do tyczenia i miar kontrolnych nie jest mo偶liwe (powo...
 • Pytanie nr 60858 - Po zako艅czeniu kolejnych etap贸w budowy i monta偶u geodeta zobowi膮zany jest wykona膰 pomiar
 • Pytanie nr 60859 - Na rysunku przedstawiono pomiar wysoko艣ciowy punktu kontrolowanego metod膮 niwelacji
 • Pytanie nr 60860 - Szkic przedstawia pomiar sytuacyjny punktu kontrolowanego metod膮
 • Pytanie nr 60861 - Wzory na obliczenie wsp贸艂rz臋dnych X i Y punktu kontrolowanego B pomierzonego metod膮 biegunow膮 (pr...
 • Pytanie nr 60862 - Oznaczone cyfr膮 1 na rysunku punkty, przeznaczone do okre艣lania przemieszcze艅 pionowych podp贸r i ...
 • Pytanie nr 60863 - Stanowiska pomiarowe Pi , P2 i P3, przedstawione na szkicu, s艂u偶膮 do wyznaczania
 • Pytanie nr 60864 - Na rysunku przedstawiono symbol rozjazdu kolejowego
 • Pytanie nr 60865 - Kt贸re prace geodezyjne nale偶y wykona膰, za ka偶dym razem, na potrzeby przygotowania inwestycji budo...
 • Pytanie nr 60866 - Na budynku o wysoko艣ci 10 m zmierzono wychylenie 艣ciany wynosz膮ce 25 mm. Jakie jest wychylenie te...
 • Pytanie nr 60867 - Szkicem dokumentacyjnym jest szkic
 • Pytanie nr 60868 - Ci臋cie warstwicowe mapy zasadniczej w skali 1:1000 powinno wynosi膰
 • Pytanie nr 60869 - Wychylenie szczytu komina wzgl臋dem poziomu odniesienia (poziomu zerowego), zmierzonego metod膮 rzu...
 • Pytanie nr 60870 - Osnow臋 realizacyjn膮 zak艂ada si臋 jako sie膰 dwurz臋dow膮 dla

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ