LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 62511 - Sprzęgło Cardana to rodzaj sprzęgła
 • Pytanie nr 62512 - Na przedstawionym rysunku, strzałką oznaczono
 • Pytanie nr 62513 - Które połączenie zalicza się do połączeń pośrednich nierozłącznych?
 • Pytanie nr 62514 - Które zdanie charakteryzujące połączenia jest prawdziwe?
 • Pytanie nr 62515 - Do łączenia tłoków z korbowodami w silnikach i pompach stosuje się połączenie
 • Pytanie nr 62516 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 62517 - Który klucz przedstawiono na rysunku?
 • Pytanie nr 62518 - Narzędzie przedstawione na rysunku służy do
 • Pytanie nr 62519 - Który opis dotyczy właściwego postępowania (przed montażem) z łożyskami dostarczanymi w stanie na...
 • Pytanie nr 62520 - Nowe zawory silnika spalinowego przed montażem w głowicy należy
 • Pytanie nr 62521 - Gumowe elementy uszczelniające przed montażem należy nasmarować smarem lub olejem
 • Pytanie nr 62522 - Do wykonania lutowania miękkiego należy użyć spoiwa będącego stopem
 • Pytanie nr 62523 - Na którym rysunku przedstawiono poprawną kolejność dokręcania nakrętek w pokrywie?
 • Pytanie nr 62524 - Podczas montażu elementów instalacji ze sprężonym tlenem (np. zaworów, przewodów), w celu ochrony...
 • Pytanie nr 62525 - Montaż maszyny z silnikiem elektrycznym zasilanym napięciem sieciowym wynoszącym 230 V można wyko...
 • Pytanie nr 62526 - Które elementy montuje się z użyciem pomocniczego wałka montażowego?
 • Pytanie nr 62527 - Rysunek przedstawia montaż
 • Pytanie nr 62528 - Przed montażem napędów hydraulicznych należy bardzo starannie oczyścić wszystkie montowane elemen...
 • Pytanie nr 62529 - Ostatnim etapem montażu układu hydraulicznego jest próba jego szczelności z olejem pod ciśnieniem...
 • Pytanie nr 62530 - Rysunek przedstawia
 • Pytanie nr 62531 - Przedstawiony na rysunku przyrząd stosuje się do
 • Pytanie nr 62532 - Przedstawiony na rysunku przyrząd stosuje się do
 • Pytanie nr 62533 - Zgodnie ze specyfikacją producenta klucz pneumatyczny powinien być zasilany ciśnieniem równym 0,6...
 • Pytanie nr 62534 - Symptomem uszkodzenia pierścieni tłokowych w silniku spalinowym czterosuwowym jest zwykle
 • Pytanie nr 62535 - Na przedstawionym wykresie zużycia części maszyn przedział "I" dotyczy okresu
 • Pytanie nr 62536 - Przyczyną zbyt szybkiego zużycia łożysk tocznych wału szlifierki może być
 • Pytanie nr 62537 - Na wystąpienie korozji we wnętrzu cylindra siłownika pneumatycznego największy wpływ ma
 • Pytanie nr 62538 - W wyniku uszkodzenia chłodnicy w instalacji hydraulicznej znacznie wzrosła temperatura płynu hydr...
 • Pytanie nr 62539 - Aby uniknąć efektu stroboskopowego, przed przystąpieniem do obsługi urządzeń z elementami obrotow...
 • Pytanie nr 62540 - Naprawa uszkodzonego gwintu w otworze korpusu maszyny polega na
 • Pytanie nr 62541 - Drobne uszkodzenia wielowypustów na wałkach można naprawiać poprzez
 • Pytanie nr 62542 - Część przedstawiona na rysunku jest elementem
 • Pytanie nr 62543 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 62544 - Rysunek przedstawia przekrój
 • Pytanie nr 62545 - Przedstawioną na rysunku podkładkę stosuje się w celu
 • Pytanie nr 62546 - Przedstawiony na rysunku przyrząd stosuje się w celu
 • Pytanie nr 62547 - Naprawa nieznacznie zużytych czopów wałków stalowych ułożyskowanych ślizgowo polega na
 • Pytanie nr 62548 - Podczas wykonywania konserwacji maszyny pracownik przez nieuwagę oblał się benzyną. W takim przyp...
 • Pytanie nr 62549 - Do prac konserwacyjnych urządzeń mechanicznychnie należy
 • Pytanie nr 62550 - Ocena poprawności montażu paska zębatego w przekładni pasowej powinna uwzględniać

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ