LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 62591 - Połączenie wpustowe przedstawia rysunek oznaczony literą
 • Pytanie nr 62592 - Na rysunku przedstawiono przekładnię zębatą
 • Pytanie nr 62593 - Przy napędach mechanizmów roboczych suwnic i wciągarek przeważnie stosowane są hamulce
 • Pytanie nr 62594 - Przedstawiony na rysunku wał został ułożyskowany za pomocą łożysk tocznych
 • Pytanie nr 62595 - Na rysunku przedstawione jest sprzęgło
 • Pytanie nr 62596 - Do osadzania kół łańcuchowych na wałkach podczas montażu przekładni łańcuchowej stosuje się połąc...
 • Pytanie nr 62597 - Ściągacz do łożysk przedstawiono na rysunku oznaczonym literą
 • Pytanie nr 62598 - Części podzespołu przedstawionego na rysunku należy montować w kolejności:
 • Pytanie nr 62599 - Na rysunku przedstawiono klucz
 • Pytanie nr 62600 - Podczas montażu łożysk tocznych nie stosuje się pras
 • Pytanie nr 62601 - Do poziomego transportu zmontowanego reduktora służą
 • Pytanie nr 62602 - Części układów hydraulicznych przed weryfikacją odtłuszcza się
 • Pytanie nr 62603 - Wykonując połączenie gwintowe spoczynkowe, należy zastosować gwint o zarysie
 • Pytanie nr 62604 - Na rysunku przedstawiono schemat montażu
 • Pytanie nr 62605 - Na rysunku przedstawiono połączenie gwintowe
 • Pytanie nr 62606 - Dobierz wymiary wpustu do montażu koła łańcuchowego o średnicy d = 48 mm na wale. Skorzystaj z da...
 • Pytanie nr 62607 - Przedstawione na rysunku złącze uzyskuje się za pomocą spoiny
 • Pytanie nr 62608 - Przedstawiony na rysunku sworzeń po zamontowaniu należy zabezpieczyć przed wysunięciem za pomocą...
 • Pytanie nr 62609 - Który warunek należy zachować podczas montażu przekładni zębatej walcowej?
 • Pytanie nr 62610 - W celu zabezpieczenia połączenia sworzniowego pierścień osadczy jest montowany
 • Pytanie nr 62611 - W przypadku montażu łożysk przedstawionych na rysunku należy pamiętać
 • Pytanie nr 62612 - Podczas montażu hydraulicznych układów napędowych należy
 • Pytanie nr 62613 - Na rysunku przedstawiono pompę
 • Pytanie nr 62614 - W układach hydraulicznych stosuje się uszczelnienia
 • Pytanie nr 62615 - Poprawność wzajemnego położenia osi łożysk wałków przekładni zębatej walcowej (odległość, równole...
 • Pytanie nr 62616 - W uchwycie przedstawionym na rysunku zamocowany jest
 • Pytanie nr 62617 - Które urządzenie przedstawiono na rysunku?
 • Pytanie nr 62618 - Przedstawiony klucz hakowy służy do montażu
 • Pytanie nr 62619 - Łuszczenie (spalling) jest procesem zużycia powstałym podczas
 • Pytanie nr 62620 - Zniszczone wskutek niewłaściwej eksploatacji części i zespoły maszyn podlegają
 • Pytanie nr 62621 - Korozja naprężeniowa powodująca zużycie części maszyn klasyfikowana jest jako zużycie
 • Pytanie nr 62622 - Na rysunku przedstawiono przykład występowania zużycia gwintu na skutek korozji
 • Pytanie nr 62623 - Na rysunku przedstawiono koło zębate o zębach
 • Pytanie nr 62624 - Na rysunku przedstawiono koła zębate o zębach
 • Pytanie nr 62625 - Przedstawionym na rysunku zespołem jest
 • Pytanie nr 62626 - Przedstawiony na rysunku wał stanowi element układu
 • Pytanie nr 62627 - Które narzędzie służy do pogłębienia otworu po wierceniu pod łeb śruby o kształcie sześciokąta?...
 • Pytanie nr 62628 - Pokrywanie naprawianych części maszyn i urządzeń warstwą metalu przy jednoczesnym topieniu podłoż...
 • Pytanie nr 62629 - Konserwację części maszyn stosuje się w celu
 • Pytanie nr 62630 - Przy ustawianiu maszyn i urządzeń podczas montażu na postumentach betonowych używa się

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ