LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 62951 - Chorobą zakaźną zwierząt podlegającą obowiązkowi zwalczania jest
 • Pytanie nr 62952 - Chorobą odzwierzęcą jest
 • Pytanie nr 62953 - Aparat Radical jest używany podczas oszałamiania
 • Pytanie nr 62954 - Gospodarstwo, w którym utrzymywane jest bydło, powinno posiadać decyzję o uznaniu stada bydła za ...
 • Pytanie nr 62955 - Osoby obsługujące zwierzęta podczas przemieszczania na terenie gospodarstwa, zgodnie z przepisami...
 • Pytanie nr 62956 - Numer identyfikacyjny świni jest numerem siedziby stada, w której zwierzę urodziło się albo innej...
 • Pytanie nr 62957 - W przypadku bydła posiadacz zwierzęcia jest zobowiązany do jego oznakowania i zgłoszenia tego fak...
 • Pytanie nr 62958 - Zwierzęta kupione w krajach Unii Europejskiej przy wjeździe do Polski
 • Pytanie nr 62959 - W przypadku uboju na terenie gospodarstwa cieląt do szóstego miesiąca życia kolczyk powinien zost...
 • Pytanie nr 62960 - Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt sprzedaż psów i kotów może odbywać się jedynie
 • Pytanie nr 62961 - Minimalne warunki utrzymywania bydła w gospodarstwie narzucają obowiązek ich doglądania co najmni...
 • Pytanie nr 62962 - Na podstawie zamieszczonych przepisów określ, jaka powinna być powierzchnia pomieszczenia inwenta...
 • Pytanie nr 62963 - Zwierzę z gatunku wrażliwego, które mogło mieć pośredni lub bezpośredni kontakt z czynnikiem zaka...
 • Pytanie nr 62964 - Po wprowadzeniu do gospodarstwa bydła lub świń niepoddanych kwarantannie, pochodzących z państwa ...
 • Pytanie nr 62965 - W przypadku prowadzenia działalności nadzorowanej weterynaryjny numer identyfikacyjny poprzedza s...
 • Pytanie nr 62966 - Tuberkulinizacji podlega bydło powyżej
 • Pytanie nr 62967 - Zwierzęta poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią, podlegają obowiązkowemu badaniu w kierunku...
 • Pytanie nr 62968 - Mieszanka paszowa oznacza mieszaninę złożoną z co najmniej
 • Pytanie nr 62969 - Obecność słomy w materiałach paszowych określana jest jako zanieczyszczenie
 • Pytanie nr 62970 - W referencyjnej metodzie wykrywania włośni, płyn wytrawiający przelewa się przez sito do rozdziel...
 • Pytanie nr 62971 - W metodzie wykrywania włośni do płynu wytrawiającego składającego się z 2 l wody i 16 ml kwasu ch...
 • Pytanie nr 62972 - W zakładach przetwórstwa spożywczego woda niezdatna do picia jest używana do
 • Pytanie nr 62973 - Zakład, w którym dokonuje się oddzielenia kości od tuszy i rozbioru mięsa, to zakład
 • Pytanie nr 62974 - Które zwierzęta kierowane do uboju muszą posiadać ważne świadectwo zdrowia wystawione przez Urzęd...
 • Pytanie nr 62975 - Ubój bezpośredni charakteryzuje się brakiem
 • Pytanie nr 62976 - Kontrola poziomu dobrostanu kurcząt brojlerów w gospodarstwie, prowadzona podczas badania poubojo...
 • Pytanie nr 62977 - Do wydania oceny sanitarno-weterynaryjnej nie jest konieczne przeprowadzenie badania przedubojowe...
 • Pytanie nr 62978 - W trakcie przemieszczania zwierząt na terenie rzeźni personel powinien wykorzystywać "punkt równo...
 • Pytanie nr 62979 - W celu przepędzania zwierząt w trakcie przemieszczania w rzeźni dozwolone jest
 • Pytanie nr 62980 - Badanie przedubojowe musi nastąpić w czasie krótszym niż
 • Pytanie nr 62981 - W trakcie badania poubojowego bydła poniżej szóstego tygodnia życia okolica pępkowa podlega badan...
 • Pytanie nr 62982 - Badanie poubojowe głowy bydła powyżej szóstego tygodnia życia obejmuje zbadanie mięśni żwaczy, w ...
 • Pytanie nr 62983 - Mięso pochodzące od zwierząt zakażonych włośniami należy
 • Pytanie nr 62984 - Do kategorii 3 ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego należą
 • Pytanie nr 62985 - Błękitem patentowym należy barwić produkt uboczny kategorii 1 tak, by barwnik pokrywał
 • Pytanie nr 62986 - Za SRM uważa się tkanki pozyskane od
 • Pytanie nr 62987 - Za zdatne do spożycia przez ludzi można uznać mięso
 • Pytanie nr 62988 - Chłodzenie immersyjne polega na schładzaniu
 • Pytanie nr 62989 - Niszczenie drobnoustrojów to
 • Pytanie nr 62990 - Odkażanie zapobiegawcze prowadzone jest

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ