LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 7561 - Wzrost poziomu wydajno艣ci pracy wyst膮pi, gdy produkcja
 • Pytanie nr 7562 - Kt贸ra sp贸艂ka posiada osobowo艣膰 prawn膮?
 • Pytanie nr 7563 - W hurtowni sprzedaj膮cej artyku艂y papiernicze przeprowadzono inwentaryzacj臋 i stwierdzono r贸偶nice ...
 • Pytanie nr 7564 - Stawki amortyzacji 艣rodka trwa艂ego malej膮 z ka偶dym rokiem eksploatacji. Oznacza to, 偶e do ich obl...
 • Pytanie nr 7565 - Przedsi臋biorstwo wystawi艂o odbiorcy zagranicznemu faktur臋 za sprzedane towary na kwot臋 1 000 USD ...
 • Pytanie nr 7566 - Trzej doradcy podatkowi chc膮 by膰 wsp贸lnikami pracuj膮cymi na w艂asny rachunek. Maj膮 uprawnienia do ...
 • Pytanie nr 7567 - W sklepie odzie偶owym nast膮pi艂o zwarcie instalacji elektrycznej. Naprawy mo偶e dokona膰
 • Pytanie nr 7568 - Nowo zatrudniony pracownik przed podj臋ciem pracy musi by膰 przeszkolony z zakresu
 • Pytanie nr 7569 - Na zamieszczonym wykresie przedstawiono dynamik臋 produkcji lod贸wek w sp贸艂ce "Mr贸z" w latach 2006 ...
 • Pytanie nr 7570 - Z analizy "Karty pracy" wynika, 偶e pracownik Jacek Piwowarek w ci膮gu 8-godzinnej zmiany roboczej ...
 • Pytanie nr 7571 - Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli okre艣l, w kt贸rym przedsi臋biorstwie wska藕nik rotacji z...
 • Pytanie nr 7572 - Przedsi臋biorstwo produkcyjne w roku 2010 sprzeda艂o swoje wyroby o warto艣ci netto 1 000 000 z艂otyc...
 • Pytanie nr 7573 - W tabeli kalkulacyjnej podano koszty dotycz膮ce dw贸ch zlece艅 produkcyjnych. Zlecenie 1 obejmuje wy...
 • Pytanie nr 7574 - Na wykresie przedstawiono udzia艂 procentowy pracownik贸w in偶ynieryjno-technicznych w stosunku do z...
 • Pytanie nr 7575 - Przedsi臋biorstwo zakupi艂o materia艂y, kt贸re przyj臋to do magazynu. Zap艂ata za otrzymane materia艂y n...
 • Pytanie nr 7576 - Przedsi臋biorstwo pod koniec roku obrotowego 2010 dokona艂o analizy zmian w zakresie wielko艣ci prod...
 • Pytanie nr 7577 - W sytuacji, gdy warto艣膰 obrotu strony "Winien" konta jest wi臋ksza od warto艣ci obrotu strony "Ma" ...
 • Pytanie nr 7578 - W przedsi臋biorstwie ewidencja operacji gospodarczych prowadzona jest na podstawie
 • Pytanie nr 7579 - Pracownik po przepracowaniu 24 lat w Zak艂adach Mi臋snych przeszed艂 na rent臋 chorobow膮. 艢wiadczenie...
 • Pytanie nr 7580 - Przedsi臋biorstwo za艂o偶y艂o w banku lokat臋 dwuletni膮 na kwot臋 1 000 z艂otych, kt贸ra podlega rocznej ...
 • Pytanie nr 7581 - Przedstawiciel sklepu obuwniczego sp艂aci艂 zobowi膮zanie wobec hurtowni za zakupiony towar o warto艣...
 • Pytanie nr 7582 - W tabeli zamieszczono wybrane informacje o instytucjach administracji rz膮dowej i samorz膮dowej. Kt...
 • Pytanie nr 7583 - Przedsi臋biorca prowadzi zak艂ad mechaniki pojazdowej i ubiega si臋 o kredyt obrotowy na sfinansowan...
 • Pytanie nr 7584 - Wiedz膮c, 偶e tempo wzrostu przeci臋tnego poziomu cen wynosi 2% rocznie, okre艣l rodzaj inflacji.
 • Pytanie nr 7585 - Przedstawiony na schemacie zapis ksi臋gowy odzwierciedla spos贸b zaewidencjonowania operacji gospod...
 • Pytanie nr 7586 - Wska偶 dokument, kt贸rego posiadacz ma prawo do otrzymania dywidendy.
 • Pytanie nr 7587 - Przedsi臋biorstwo zakupi艂o w Belgii towary o warto艣ci 30 000 euro z terminem zap艂aty w ci膮gu 60 dn...
 • Pytanie nr 7588 - W listopadzie obroty sklepu wynios艂y 18 000 z艂otych, a zapas przeci臋tny 3 000 z艂otych. W grudniu ...
 • Pytanie nr 7589 - Decyzj臋 w sprawie fakultatywnego podzia艂u zysku netto w sp贸艂ce akcyjnej podejmuje
 • Pytanie nr 7590 - Jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu gotowego wyni贸s艂 60 z艂otych. Wyroby, kt贸rych produkcji nie z...
 • Pytanie nr 7591 - Podczas przeprowadzania inwentaryzacji w magazynie ujawniono niedobory towar贸w. Komisja inwentary...
 • Pytanie nr 7592 - Przedsi臋biorstwo us艂ugowe zaci膮gn臋艂o roczny kredyt bankowy na kwot臋 12 000 z艂otych. Kredyt sp艂aca...
 • Pytanie nr 7593 - Przedsi臋biorstwo handlowe w roku bie偶膮cym osi膮gn臋艂o obr贸t warto艣ci 500 000 z艂otych przy planowany...
 • Pytanie nr 7594 - Na fakturze za sprzedane wyroby gotowe przez pomy艂k臋 wpisano nieprawid艂ow膮 kwot臋 podatku VAT. B艂膮...
 • Pytanie nr 7595 - Podczas wype艂niania w艂asnego wewn臋trznego dowodu Pw (przyj臋cie wyrob贸w gotowych z produkcji do ma...
 • Pytanie nr 7596 - Na podstawie danych przedstawionych w tabeli wska偶, kt贸re przedsi臋biorstwo osi膮gn臋艂o najwy偶szy do...
 • Pytanie nr 7597 - Pani Janina wybiera si臋 w przysz艂ym roku na urlop do Egiptu. Planowany koszt wycieczki wynosi 5 5...
 • Pytanie nr 7598 - Prawo do zawarcia transakcji na gie艂dzie maj膮 jedynie
 • Pytanie nr 7599 - Kierownik, kt贸ry podw艂adnym pozostawia du偶膮 swobod臋 decyzji w zakresie zada艅 i sposob贸w ich wykon...
 • Pytanie nr 7600 - Pomiary i badania czynnik贸w szkodliwych mog膮cych wyst臋powa膰 na stanowisku pracy przeprowadzane s膮...
 • Pytanie nr 7601 - Oprogramowanie komputer贸w, nabyte licencje, prawo do u偶ywania znaku towarowego wykazywane s膮 w bi...
 • Pytanie nr 7602 - W celu uszczeg贸艂owienia zapis贸w ksi臋gowych w ewidencji syntetycznej stosowane s膮 konta
 • Pytanie nr 7603 - Rzeczowe aktywa obrotowe obejmuj膮:
 • Pytanie nr 7604 - W tabeli zaprezentowano zadania i kompetencje czterech organ贸w kontroluj膮cych i nadzoruj膮cych r贸偶...
 • Pytanie nr 7605 - Na podstawie danych umieszczonych w tabeli ustal, w kt贸rym roku przedsi臋biorstwo osi膮gn臋艂o najwy偶...
 • Pytanie nr 7606 - Zbi贸r obowi膮zuj膮cych kont z symbolami cyfrowymi oraz z opisanymi zasadami ich stosowania to
 • Pytanie nr 7607 - W bilansie przedsi臋biorstwa produkcyjnego wyroby gotowe wyceniane s膮 na poziomie
 • Pytanie nr 7608 - Roczne sprawozdanie finansowe nale偶y przechowywa膰
 • Pytanie nr 7609 - Podczas w艂膮czania odkurzacza do gniazdka sprz膮taczka zosta艂a pora偶ona pr膮dem. Czynno艣ci膮, kt贸r膮 n...
 • Pytanie nr 7610 - Zasoby maj膮tkowe jednostki gospodarczej do bilansu wpisywane s膮 wed艂ug zasady

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ