LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 63511 - Syntetycznym dodatkiem aromatycznym stosowanym w produkcji cukierniczej jest
 • Pytanie nr 63512 - Przedstawionym na ilustracji owocem jest
 • Pytanie nr 63513 - Który z surowców stosowanych w produkcji cukierniczej pełni rolę spulchniającą i łączącą składnik...
 • Pytanie nr 63514 - W której sytuacji upoważniony pracownik zakładu cukierniczego powinien odmówić przyjęcia dostarcz...
 • Pytanie nr 63515 - Wyróżnikiem oceny organoleptycznej cukru podczas dostawy do magazynu jest jego
 • Pytanie nr 63516 - W temperaturze pokojowej można przechowywać
 • Pytanie nr 63517 - Który z surowców należy przechowywać w chłodni?
 • Pytanie nr 63518 - Za pomocą termohigrometru w magazynie surowców dokonuje się pomiaru temperatury oraz
 • Pytanie nr 63519 - Oblicz, ile kg cukru wanilinowego znajduje się na stanie magazynu, jeżeli magazynier po dostawie ...
 • Pytanie nr 63520 - Zgodnie z procedurami zapewnienia jakości zdrowotnej żywności w magazynie surowców można przechow...
 • Pytanie nr 63521 - Jeżeli na ścianach w pomieszczeniach magazynowych pojawia się czarna pleśń, to należy niezwłoczni...
 • Pytanie nr 63522 - Wskaż wyrób cukierniczy wyprodukowany na bazie ciasta parzonego.
 • Pytanie nr 63523 - Tarta to rodzaj wyrobu cukierniczego otrzymanego najczęściej z ciasta
 • Pytanie nr 63524 - Na podstawie zamieszczonej receptury na 1000 g biszkopcików oblicz, ile jaj o masie 60 g należy u...
 • Pytanie nr 63525 - Zamieszczony fragment instrukcji technologicznej dotyczy produkcji
 • Pytanie nr 63526 - Które wyroby cukiernicze w szczególności powinny być produkowane przez zakłady cukiernicze w okre...
 • Pytanie nr 63527 - W recepturze czekolady mlecznej oprócz miazgi kakaowej, mleka w proszku, etylowaniliny i lecytyny...
 • Pytanie nr 63528 - Wskaż zestaw surowców niezbędnych do produkcji kremu russel.
 • Pytanie nr 63529 - Do spulchniania ciast piernikowych wykorzystuje się
 • Pytanie nr 63530 - Przygotowanie mleka do produkcji lodów mlecznych polega na jego
 • Pytanie nr 63531 - Schłodzenie margaryny przed wyrobieniem ciasta jest wskazane podczas produkcji
 • Pytanie nr 63532 - Oblicz, ile dm3 mleka należy przygotować do produkcji 120 kg ciasta drożdżowego, jeżeli na 1 kg w...
 • Pytanie nr 63533 - Której czynności brakuje w opisie przygotowania jabłek do produkcji szarlotki?
 • Pytanie nr 63534 - Wskaż urządzenie służące do przemysłowej produkcji lodów śmietankowych.
 • Pytanie nr 63535 - Urządzenie przedstawione na ilustracji służy do
 • Pytanie nr 63536 - Wialnie w zakładzie cukierniczym wykorzystuje się do
 • Pytanie nr 63537 - Obsługując krajalnicę, należy pamiętać, aby każdorazowo przed jej użyciem
 • Pytanie nr 63538 - Wskaż przyczynę nadmiernie kruszącego się ciasta biszkoptowo-tłuszczowego.
 • Pytanie nr 63539 - Liczne warstwy, pojedyncze komory powietrzne oraz tłuszcz dobrze związany to cechy ciast
 • Pytanie nr 63540 - Wskaż nazwę czynności technologicznej oznaczonejX we fragmencie uproszczonego schematutechnologic...
 • Pytanie nr 63541 - Kremy grzane otrzymuje się poprzez
 • Pytanie nr 63542 - Formowanie ciasta przez wyciskanie workiem cukierniczym wykorzystuje się przy produkcji
 • Pytanie nr 63543 - Zgodnie z system HACCP pracownik produkcyjny zakładu cukierniczego powinien przejść obowiązkowe s...
 • Pytanie nr 63544 - Elementem dekoracyjnym ciastek biszkoptowo-tłuszczowych karbowanych jest
 • Pytanie nr 63545 - Jak nazywa się sprzęt służący do dekoracji ciast i tortów przedstawiony na ilustracji?
 • Pytanie nr 63546 - Karpatkę tradycyjnie dekoruje się
 • Pytanie nr 63547 - Ile kartoników należy użyć do zapakowania 2000 pączków o gramaturze około 80 g, jeżeli w jednym k...
 • Pytanie nr 63548 - Ile blatów wuzetki należy użyć, aby uzyskać 3000 porcji, jeżeli z jednego blatu uzyskuje się 60 p...
 • Pytanie nr 63549 - Skrót CCP stosowany w zakładach spożywczych, które wdrożyły system zapewnienia bezpieczeństwa żyw...
 • Pytanie nr 63550 - Który parametr służy do monitorowania jakości zdrowotnej wyrobów gotowych przechowywanych w magaz...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ