LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 64751 - Kt贸ry z dokument贸w obrotu got贸wkowego jest dowodem ksi臋gowym wt贸rnym?
 • Pytanie nr 64752 - W celu obci膮偶enia kontrahenta kar膮 umown膮 za nieterminow膮 realizacj臋 dostawy nale偶y sporz膮dzi膰...
 • Pytanie nr 64753 - Zwr贸cone przez odbiorc臋 z powodu uznanej reklamacji towary nale偶y przyj膮膰 do magazynu sporz膮dzaj膮...
 • Pytanie nr 64754 - Operacj臋 gospodarcz膮 PK 鈥 ujawniono w magazynie niedob贸r wyrob贸w gotowych nale偶y zaksi臋gowa膰 na k...
 • Pytanie nr 64755 - Na podstawie otrzymanego Wyci膮gu bankowego nr 12/2019 ustal saldo ko艅cowe na rachunku bankowym.
 • Pytanie nr 64756 - Zgodnie z ustaw膮 o rachunkowo艣ci ksi臋gi rachunkowe za 2019 rok nale偶y przechowywa膰 do ko艅ca
 • Pytanie nr 64757 - Umowa sp贸艂ki z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 zawarta w formie aktu notarialnego nale偶y do katego...
 • Pytanie nr 64758 - Jednostka gospodarcza zakupi艂a grunty, kt贸re nie b臋d膮 u偶ywane w dzia艂alno艣ci gospodarczej, z zami...
 • Pytanie nr 64759 - Do nale偶no艣ci kr贸tkoterminowych z tytu艂u dostaw i us艂ug zalicza si臋 nale偶no艣ci dotycz膮ce
 • Pytanie nr 64760 - Sp贸艂ka posiada maszyn臋 produkcyjn膮, kt贸rej warto艣膰 pocz膮tkowa wed艂ug zapis贸w w ewidencji wynosi 4...
 • Pytanie nr 64761 - Na podstawie zapis贸w na kontach ksi臋gowych ustal warto艣膰 bilansow膮 艣rodk贸w trwa艂ych.
 • Pytanie nr 64762 - Na podstawie zapis贸w na kontach ksi臋gowych okre艣l warto艣膰 nale偶no艣ci z tytu艂u dostaw i us艂ug, kt贸...
 • Pytanie nr 64763 - Pobrana przez bank prowizja od kredytu udzielonego na sfinansowanie bie偶膮cej dzia艂alno艣ci jednost...
 • Pytanie nr 64764 - W przedsi臋biorstwie produkcyjnym prowadz膮cym ewidencj臋 koszt贸w tylko w zespole 5, warto艣膰 zu偶ytyc...
 • Pytanie nr 64765 - Do pozosta艂ych koszt贸w rodzajowych zalicza si臋 mi臋dzy innymi
 • Pytanie nr 64766 - Konto Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrob贸w gotowych nale偶y do grupy kont
 • Pytanie nr 64767 - W kt贸rym dokumencie operacje gospodarcze dotycz膮ce danego okresu sprawozdawczego s膮 uj臋te chronol...
 • Pytanie nr 64768 - Jednostka gospodarcza zdecydowa艂a, 偶e ksi臋gi rachunkowe b臋d膮 prowadzone poza jej siedzib膮. W jaki...
 • Pytanie nr 64769 - Saldo ko艅cowe kredytowe konta Zobowi膮zania wekslowe oznacza warto艣膰 weksli
 • Pytanie nr 64770 - Zasad臋 powtarzanego zapisu stosuje si臋 przy ksi臋gowaniu operacji gospodarczych na kontach
 • Pytanie nr 64771 - Kt贸re konta nigdy nie wykazuj膮 sald na pocz膮tek roku obrotowego?
 • Pytanie nr 64772 - Na podstawie zapis贸w na koncie Rozrachunki publicznoprawne oraz prowadzonego do tego konta zestaw...
 • Pytanie nr 64773 - Kt贸ry zapis ksi臋gowy na podstawie Noty odsetkowej Nr 5/2019 nale偶y wprowadzi膰 do ksi膮g rachunkowy...
 • Pytanie nr 64774 - Operacj臋 gospodarcz膮 WB 鈥 przelew wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika nale偶y zaksi臋gowa膰...
 • Pytanie nr 64775 - Naliczenie rocznego odpisu na Zak艂adowy Fundusz 艢wiadcze艅 Socjalnych w jednostce zobowi膮zanej do ...
 • Pytanie nr 64776 - 20 maja 2019 roku przedsi臋biorstwo przetw贸rcze zakupi艂o i przyj臋艂o do u偶ytkowania maszyn臋 do zamy...
 • Pytanie nr 64777 - Warto艣膰 pocz膮tkowa maszyny produkcyjnej wynosi 12 000,00 z艂, a przewidywany okres eksploatacji 4 ...
 • Pytanie nr 64778 - Przedsi臋biorstwo wyprodukowa艂o w ci膮gu miesi膮ca 4 000 sztuk wyrob贸w gotowych, (produkcja niezako艅...
 • Pytanie nr 64779 - W okresie sprawozdawczym sp贸艂ka wykona艂a dwa zlecenia produkcyjne, ponosz膮c koszty zgodnie z zest...
 • Pytanie nr 64780 - Kt贸re zestawienie zawiera tylko formy rozlicze艅 bezgot贸wkowych?
 • Pytanie nr 64781 - W hurtowni przeprowadzono inwentaryzacj臋 towar贸w i stwierdzono: 鈥 niezawiniony niedob贸r szamponu ...
 • Pytanie nr 64782 - W drodze spisu z natury inwentaryzuje si臋
 • Pytanie nr 64783 - Wska偶 tre艣膰 operacji gospodarczej zaksi臋gowanej na kontach na podstawie dowodu PK.
 • Pytanie nr 64784 - W hurtowni przeprowadzono inwentaryzacj臋 zapasu towaru B na dzie艅 31 grudnia 2019 r. Jednostka pr...
 • Pytanie nr 64785 - Kto wydaje zarz膮dzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji?
 • Pytanie nr 64786 - Saldo ko艅cowe strony Ma konta Rozliczenie zakupu materia艂贸w nale偶y uj膮膰 w bilansie jednostki
 • Pytanie nr 64787 - W kt贸rej pozycji bilansowej zostanie uj臋ty weksel obcy o jednomiesi臋cznym terminie wykupu otrzyma...
 • Pytanie nr 64788 - Przy ustalaniu wyniku finansowego w wariancie kalkulacyjnym obroty kont Koszty sprzeda偶y i Koszty...
 • Pytanie nr 64789 - Zdolno艣膰 firmy do terminowego regulowania zobowi膮za艅 kr贸tkoterminowych okre艣la wska藕nik
 • Pytanie nr 64790 - W tabeli przedstawiono wska藕niki rentowno艣ci netto sprzeda偶y czterech sp贸艂ek bran偶y meblarskiej. ...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ