LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 64951 - Kt贸ry z wymienionych warunk贸w musi spe艂nia膰 mapa do cel贸w projektowych?
 • Pytanie nr 64952 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporz膮dzany jest na kopii mapy
 • Pytanie nr 64953 - Punkt pocz膮tkowy 艂uku ko艂owego znajduje si臋 w odleg艂o艣ci 449,74 m od pocz膮tku trasy drogowej. Ile...
 • Pytanie nr 64954 - Na rysunku przedstawiono przekr贸j poprzeczny trasy kolejowej z oznaczonymi elementami podlegaj膮cy...
 • Pytanie nr 64955 - Geodeta otrzyma艂 zadanie geodezyjnej obs艂ugi modernizacji rozjazdu 艂ukowego dwustronnego. W proje...
 • Pytanie nr 64956 - Kt贸ry spos贸b tyczenia punkt贸w po艣rednich przedstawiono na rysunku?
 • Pytanie nr 64957 - Punkt pocz膮tkowy P1 odcinka krzywoliniowego jest oddalony o 167,50 m od pocz膮tku trasy P. Odcinek...
 • Pytanie nr 64958 - Zamieszczony dziennik oblicze艅 zawiera wyniki do tyczenia punkt贸w po艣rednich na 艂uku ko艂owym meto...
 • Pytanie nr 64959 - Z projektu trasy drogowej odczytano warto艣ci R = 420,00 m i 伪 = 17g79c63cc. Ile wynosi d艂ugo艣膰 st...
 • Pytanie nr 64960 - Wyniki tyczenia projektowanej drogi dokumentuje si臋 na szkicu
 • Pytanie nr 64961 - Kt贸ra zasada obowi膮zuje podczas numerowania tor贸w i rozjazd贸w podczas sporz膮dzania szkicu dokumen...
 • Pytanie nr 64962 - W kt贸rym dokumencie geodeta potwierdza swoim podpisem fakt wytyczenia budynku w terenie?
 • Pytanie nr 64963 - Na rysunku przedstawiono geodezyjn膮 osnow臋 kolejow膮. Numerami od 5 do 16 oznaczono punkty
 • Pytanie nr 64964 - Kt贸ry akt prawny zawiera informacj臋 o dok艂adno艣ci poziomej osnowy realizacyjnej?
 • Pytanie nr 64965 - Kt贸ra z wymienionych metod stosowana jest do wyr贸wnania osnowy realizacyjnej?
 • Pytanie nr 64966 - Jakim kolorem przedstawia si臋 na szkicu dokumentacyjnym tre艣膰 projektowan膮 oraz obliczone miary k...
 • Pytanie nr 64967 - Ile wynosi minimalna liczba punkt贸w koniecznych do wytyczenia w terenie rozjazdu kolejowego zwycz...
 • Pytanie nr 64968 - Na kt贸rym rysunku przedstawiono spos贸b wyznaczania przekroju niskiego nasypu w terenie p艂askim?
 • Pytanie nr 64969 - Na rysunku przedstawiono spos贸b tyczenia punktu linii zalewu metod膮 niwelacji geometrycznej. Symb...
 • Pytanie nr 64970 - Na podstawie schematu rozmieszczenia g艂贸wnych osi hali przemys艂owej wska偶 wymiary hali w osiach z...
 • Pytanie nr 64971 - Na rysunku przedstawiono schemat regulacji rzeki z oznaczonymi elementami do geodezyjnego wytycze...
 • Pytanie nr 64972 - Kt贸ry wz贸r, zgodnie z rysunkiem, nale偶y zastosowa膰 do obliczenia wysoko艣ci HA dachu budynku?
 • Pytanie nr 64973 - Symbol graficzny przedstawiony na rysunku stosowany jest na mapach inwentaryzacji sieci uzbrojeni...
 • Pytanie nr 64974 - Rozstaw szyn tor贸w kolei normalnotorowej w Polsce, mierzony 14 mm poni偶ej powierzchni tocznej g艂贸...
 • Pytanie nr 64975 - Na mapie z inwentaryzacji powykonawczej sieci uzbrojenia terenu sie膰 telekomunikacyjna posiada op...
 • Pytanie nr 64976 - Kt贸r膮 metod臋 pomiaru wsp贸艂rz臋dnych punktu d藕wigara dachowego hali przemys艂owej przedstawiono na r...
 • Pytanie nr 64977 - Kt贸r膮 metod臋 pomiaru sytuacyjnego budynku przedstawiono na rysunku?
 • Pytanie nr 64978 - Elementy sieci uzbrojenia terenu dost臋pne do bezpo艣redniego pomiaru zalicza si臋 do I grupy szczeg...
 • Pytanie nr 64979 - Kt贸rego elementu geometrycznego dotyczy zamieszczony szkic stanowi膮cy fragment dokumentacji proje...
 • Pytanie nr 64980 - Kt贸rego symbolu nale偶y u偶y膰 do oznaczenia skrzy偶owania tor贸w w dokumentacji geodezyjnej inwentary...
 • Pytanie nr 64981 - Na kt贸rym rysunku przedstawiono opask臋 brzegow膮?
 • Pytanie nr 64982 - Jednym z zada艅 geodezyjnej obs艂ugi trasy drogowej jest sporz膮dzenie profilu pod艂u偶nego. Odleg艂o艣膰...
 • Pytanie nr 64983 - Inwentaryzacyjne pomiary wysoko艣ciowe przewod贸w i urz膮dze艅 kanalizacyjnych s膮 wykonywane z dok艂ad...
 • Pytanie nr 64984 - Na rysunku przedstawiono przyk艂ad sieci niwelacyjnej do wyznaczania przemieszcze艅 pionowych obiek...
 • Pytanie nr 64985 - Na kt贸rym rysunku przedstawiono najbardziej optymalne usytuowanie stanowisk pomiarowych do wykona...
 • Pytanie nr 64986 - Kt贸ry element zastabilizowanego punktu odniesienia przedstawiono na fotografii?
 • Pytanie nr 64987 - Wsp贸艂rz臋dne 艣rodka komina przemys艂owego na poziomie zerowym wynosz膮 X = 456,169 m oraz Y = 735,12...
 • Pytanie nr 64988 - W celu obliczenia przemieszczenia poziomego p punktu kontrolowanego P wykonano dwa okresowe pomia...
 • Pytanie nr 64989 - Rysunek przedstawia wyniki pomiar贸w kontrolnych po pr贸bnych obci膮偶eniach mostu, kt贸re dotycz膮 roz...
 • Pytanie nr 64990 - Kt贸ry parametr geometryczny toru kolejowego wyznaczany jest zgodnie z zamieszczonym schematem?

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ