LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 7811 - Zapis φ52H8/d8 jest oznaczeniem pasowania
 • Pytanie nr 7812 - Na rysunku przedstawiono sprzęgło
 • Pytanie nr 7813 - Do wytwarzania resorów stosuje się stal
 • Pytanie nr 7814 - Oznaczenie jednego z gatunków stali niestopowej konstrukcyjnej ogólnego przeznaczenia, to
 • Pytanie nr 7815 - Jakie główne kryteria doboru materiału konstrukcyjnego stosuje się podczas projektowania części m...
 • Pytanie nr 7816 - Przedstawione na rysunku sprzęgło służy do
 • Pytanie nr 7817 - Na rysunku przedstawiono przekładnię
 • Pytanie nr 7818 - Zamiana ruchu obrotowego na ruch prostoliniowy nie występuje w mechanizmie
 • Pytanie nr 7819 - Na którym rysunku przedstawiono oznaczenie graficzne zaworu logicznego odcinającego?
 • Pytanie nr 7820 - Sprawność cieplna idealnego silnika tłokowego pracującego wg obiegu Carnota dla danych jak na rys...
 • Pytanie nr 7821 - W czasie spawania elektrycznego należy stosować ochrony oczu ze względu na szkodliwe działanie pr...
 • Pytanie nr 7822 - Dopuszczalne naprężenie na ściskanie dla pewnego gatunku drewna, to 10 MPa. Największa siła jaką ...
 • Pytanie nr 7823 - Na wykresie przedstawiono zależność prędkości ciała w funkcji czasu. W którym przedziale prędkość...
 • Pytanie nr 7824 - Na schemacie przedstawiono układ sterowania prędkością przesuwu tłoka w siłowniku hydraulicznym z...
 • Pytanie nr 7825 - Na powłoki ochronne metalowe nakładane na powierzchnię metalu metodą galwanotechniczną stosuje si...
 • Pytanie nr 7826 - Zapis Tr 50x8 jest oznaczeniem gwintu
 • Pytanie nr 7827 - Na rysunku przedstawiono połączenie nitowe
 • Pytanie nr 7828 - Tworzywa sztuczne, które po podgrzaniu przechodzą w stan plastyczności, a po schłodzeniu utwardza...
 • Pytanie nr 7829 - W celu usunięcia lub zmniejszenia naprężeń powstałych w materiale w wyniku zgrubnej obróbki skraw...
 • Pytanie nr 7830 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 7831 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 7832 - Na którym rysunku przedstawiono efekt działania korozji wżerowej?
 • Pytanie nr 7833 - Małe wymiary zewnętrzne w stosunku do długości skoku są charakterystyczne dla siłownika
 • Pytanie nr 7834 - Współczynnik nadmiaru powietrza stosowany przy ustalaniu parametrów procesu spalania określa
 • Pytanie nr 7835 - Obszar obsługiwany przez urządzenie transportowe jest określany jako
 • Pytanie nr 7836 - Jakie kierunki będą miały reakcje powstające w podporach belki przedstawionej na rysunku?
 • Pytanie nr 7837 - Ile zębów należy wykonać na kole zębatym pracującym w przekładni reduktora, jeżeli przełożenie te...
 • Pytanie nr 7838 - Ile stopni swobody ma pozostawione wiertło podczas pracy, zamontowane w koniku tokarki?
 • Pytanie nr 7839 - Którego układu gaz-ciecz, dotyczy przemiana izobaryczna przedstawiona na wykresie p-v pomiędzy pu...
 • Pytanie nr 7840 - Zawór bezpieczeństwa montowany w instalacji hydraulicznej jest sterowany
 • Pytanie nr 7841 - Proces nawalcowania na gorąco cienkiej blachy na grubszą blachę, w celu ochrony przed korozją naz...
 • Pytanie nr 7842 - Wióry powstające podczas wiercenia na wiertarce należy usuwać
 • Pytanie nr 7843 - W przypadku złamania kończyny dolnej należy unieruchomić
 • Pytanie nr 7844 - Proces wytwarzania koła zębatego z oznaczeniem stanowisk pracy zawarty jest
 • Pytanie nr 7845 - Na rysunku przedstawiono połączenie
 • Pytanie nr 7846 - W której z grup materiałów przedstawiono oznaczenia łatwospawalnych stopów żelaza?
 • Pytanie nr 7847 - Połączenie części skrawającej narzędzia ze stali szybkotnącej z trzonkiem wykonanym ze stali węgl...
 • Pytanie nr 7848 - Przedmiot obrabiany przedstawiony na rysunku jest zamocowany w
 • Pytanie nr 7849 - Regenerację zużytych powierzchni części maszyn można wykonać poprzez
 • Pytanie nr 7850 - Przedstawiona na rysunku operacja kucia ręcznego, to
 • Pytanie nr 7851 - Które z wymienionych czynności nie wchodzą w zakres przeglądu technicznego?
 • Pytanie nr 7852 - Z którego opisu wynika, że jest to połączenie spoczynkowe?
 • Pytanie nr 7853 - Na którym rysunku przedstawiono połączenie kołkowe spoczynkowe styczne?
 • Pytanie nr 7854 - Jaki środek ochrony indywidualnej do spawania elektrycznego, powinien dobrać pracownik?
 • Pytanie nr 7855 - Na fragmencie rysunku koła zębatego, litera p jest oznaczeniem
 • Pytanie nr 7856 - Trzpienie frezarskie służą do mocowania
 • Pytanie nr 7857 - Udzielając pierwszej pomocy porażonemu prądem elektrycznym w pierwszej kolejności należy
 • Pytanie nr 7858 - Wadliwie działająca wentylacja na wydziale spawalni może być przyczyną
 • Pytanie nr 7859 - Użycie rękawic podczas pracy na obrabiarkach skrawających jest
 • Pytanie nr 7860 - Wykonanie pięciu wałów kosztowało 7500 zł. Koszt obróbki cieplnej jednej sztuki stanowi 10% ceny ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ