LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU22 - STYCZEŃ 2020

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 65671 - Która forma funkcjonowania przedsiębiorstwa polega na stworzeniu klientowi możliwości wpływania n...
 • Pytanie nr 65672 - Który środek transportu wewnętrznego charakteryzuje się ruchem ciągłym?
 • Pytanie nr 65673 - Do wyprodukowania 1 kg tworzywa sztucznego (PET) potrzeba 1,9 kg ropy naftowej. W procesie recykl...
 • Pytanie nr 65674 - Metodą termicznego przekształcania odpadów bez użycia tlenu jest
 • Pytanie nr 65675 - Uzupełnianie zapasów przedsiębiorstwa w taki sposób, aby były one dostępne w procesie wytwórczym ...
 • Pytanie nr 65676 - Przedsiębiorstwo produkuje dziennie 50 sztuk wyrobu X, w skład którego wchodzą: 2 elementy Y i 3 ...
 • Pytanie nr 65677 - Oblicz wielkość partii produkcyjnej na podstawie przedstawionego wzoru, jeżeli czas od pobrania m...
 • Pytanie nr 65678 - Korzystając z danych zawartych w tabeli, ustal wielkość dostawy w czwartym okresie według metody ...
 • Pytanie nr 65679 - Operacja technologiczna, podczas której niepełnowartościowy i wadliwy materiał został zdyskwalifi...
 • Pytanie nr 65680 - Jeden wyrób gotowy składa się z 3 elementów N i 4 elementów G. Ile wyrobów gotowych można zmontow...
 • Pytanie nr 65681 - Po zakończonym procesie produkcji wyroby gotowe zostają przekazane do magazynu na podstawie dokum...
 • Pytanie nr 65682 - Jeżeli planowane roczne zapotrzebowanie netto na towary kształtuje się na poziomie 15 600 sztuk, ...
 • Pytanie nr 65683 - W magazynie znajduje się 120 zgrzewek wody gazowanej, której zapas zabezpieczający utrzymywany je...
 • Pytanie nr 65684 - Zapas strategiczny w przedsiębiorstwie produkcyjnym dotyczy towarów
 • Pytanie nr 65685 - Na którym rysunku przedstawiono urządzenie służące do przemieszczania materiałów sypkich luzem?...
 • Pytanie nr 65686 - Który typ regału przedstawiono na rysunku?
 • Pytanie nr 65687 - Który znak umieszczony na opakowaniu towaru informuje, że ładunek należy chronić przed wilgocią?...
 • Pytanie nr 65688 - Który rodzaj układu technologicznego przepływu w magazynie został przedstawiony na rysunku?
 • Pytanie nr 65689 - Magazyn jest przystosowany do składowania maksymalnie 16 000 paletowych jednostek ładunkowych (pj...
 • Pytanie nr 65690 - Analiza ABC zapasów magazynowych w celu ich optymalnego rozmieszczenia w strefie składowania jest...
 • Pytanie nr 65691 - Kolejnym etapem procesu magazynowego po kompletacji i przygotowaniu przesyłki jest
 • Pytanie nr 65692 - Na którym rysunku przedstawiono worek jutowy?
 • Pytanie nr 65693 - Na którym rysunku przedstawiono kontener IBC (Intermediate Bulk Container)?
 • Pytanie nr 65694 - Systemy informatyczne stosowane do automatycznego wprowadzania i gromadzenia danych oznaczane są ...
 • Pytanie nr 65695 - W którym systemie stosowanym do kompletacji stosuje się technikę radiowej identyfikacji towarów?
 • Pytanie nr 65696 - Jeżeli wielkość obrotu magazynowego w okresie 14 dni osiągnęła 1 200 500 kg towaru A i 2 800 ton ...
 • Pytanie nr 65697 - Koszt utrzymania paletowej jednostki ładunkowej (pjł) w magazynie wynosi 15,00 zł. Jaka będzie wa...
 • Pytanie nr 65698 - Przeprowadzając inwentaryzację stanu zapasów magazynowych, pracownik wypełnia
 • Pytanie nr 65699 - Jeżeli towar z hurtowni jest wysyłany wtedy, gdy pojawia się zapotrzebowanie ze strony klienta, t...
 • Pytanie nr 65700 - Hurtownia na koniec miesiąca dysponuje zapasem 34 000 sztuk towarów. W minionym miesiącu sprzedał...
 • Pytanie nr 65701 - Który kanał dystrybucji stosuje przedsiębiorstwo, jeżeli pomiędzy producentem a konsumentem wstęp...
 • Pytanie nr 65702 - Które przedsiębiorstwo transportowe należy wybrać do wykonania usługi przewozu towaru według prze...
 • Pytanie nr 65703 - Z analizy potrzeb sieci dystrybucji wynika, że jeżeli zapas kruszywa w punkcie końcowym sieci spr...
 • Pytanie nr 65704 - System informatyczny stosowany do zsynchronizowania działań i zaplanowania przepływu materiałów w...
 • Pytanie nr 65705 - Globalny Numer Identyfikacji Wysyłki (GSIN) jest numerem nadawanym przez
 • Pytanie nr 65706 - Do centrum dystrybucji dwa razy w miesiącu dostarczane są dostawy po 5 000 sztuk towaru A. Towary...
 • Pytanie nr 65707 - Stosunek poziomu wielkości sprzedaży do posiadanych zapasów określa
 • Pytanie nr 65708 - Hurtownia sprzedała towary zgodnie z zestawieniem zamieszczonym w tabeli. Oblicz odpowiednio kwot...
 • Pytanie nr 65709 - Ile wyniesie koszt przewozu 30 paletowych jednostek ładunkowych (pjł) o wymiarach 1 200 × 800 × 5...
 • Pytanie nr 65710 - Przedsiębiorstwo transportowe otrzymało zlecenie wykonania 10 dostaw. Cena jednej dostawy wynosi ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ