LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU32 - STYCZEŃ 2020

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 65711 - Aktem prawnym regulującym przewozy ładunków niebezpiecznych w transporcie wodnym śródlądowym jest...
 • Pytanie nr 65712 - Wymagania dotyczące minimalnego wieku kierowcy, czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków k...
 • Pytanie nr 65713 - Na podstawie której formuły handlowej INCOTERMS 2010 sprzedający dostarcza towar na statek w porc...
 • Pytanie nr 65714 - Dopuszczalna masa całkowita zestawu drogowego z nadwoziem wymiennym wynosi 30 ton. Oblicz maksyma...
 • Pytanie nr 65715 - Jak nazywa się system organizacji zadań transportowych, w którym istnieje szereg punktów przeładu...
 • Pytanie nr 65716 - Paleta EUR ma wymiary 1 200 x 800 x 144 mm (dł. x szer. x wys.). Ile maksymalnie paletowych jedno...
 • Pytanie nr 65717 - Wyładunek samochodu ciężarowego z wykorzystaniem rampy oraz ręcznego wózka unoszącego trwa 30 min...
 • Pytanie nr 65718 - Oblicz współczynnik wypełnienia przestrzeni ładunkowej naczepy, jeżeli pojemność pojazdu wynosi 1...
 • Pytanie nr 65719 - Oblicz maksymalną objętość ładunku, który można umieścić w wagonie o dopuszczalnej ładowności 60 ...
 • Pytanie nr 65720 - Dwuosobowa załoga otrzymała zlecenie przewozu towaru do portu w Gdyni. Pojazd porusza się ze śred...
 • Pytanie nr 65721 - Czas załadunku jednej paletowej jednostki ładunkowej (pjł) wózkiem widłowym do kontenera wynosi 3...
 • Pytanie nr 65722 - Kierowca samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 tony ma do przejechania 770 km ze średnią...
 • Pytanie nr 65723 - System track&trace stosowany jest do
 • Pytanie nr 65724 - Funkcja “Eco-Driving" w Satelitarnym Monitorowaniu Pojazdów umożliwia
 • Pytanie nr 65725 - Na rysunku przedstawiono kod kreskowy
 • Pytanie nr 65726 - Globalny Numer Jednostki Handlowej oznaczany jest skrótem
 • Pytanie nr 65727 - Bezdotykową technologią pozwalającą na identyfikację jednostek ładunkowych przy użyciu fal radiow...
 • Pytanie nr 65728 - Korzystając z fragmentu rozporządzenia Ministra Infrastruktury, określ maksymalną masę dla pojazd...
 • Pytanie nr 65729 - W ciągu tygodnia przedsiębiorstwo zrealizowało 60 dostaw towaru. Cztery z nich dotarły na miejsce...
 • Pytanie nr 65730 - Ile maksymalnie kilometrów przejedzie kierowca przy regularnym czasie jazdy, między kolejnymi odp...
 • Pytanie nr 65731 - Oryginał międzynarodowego kolejowego listu przewozowego CIM przeznaczony jest dla
 • Pytanie nr 65732 - Na rysunku przedstawiono list przewozowy stosowany w transporcie
 • Pytanie nr 65733 - Dokument stwierdzający przybycie statku trampowego do portu załadunku lub wyładunku oraz jego got...
 • Pytanie nr 65734 - Przedsiębiorstwo transportowe otrzymało zlecenie obejmujące załadunek towaru, jego przewóz na odl...
 • Pytanie nr 65735 - Cena przewozu 20 t ładunku na odległość 250 km wynosi 2 500,00 zł. Jaki będzie koszt przewozu za ...
 • Pytanie nr 65736 - Umowa o wzajemnym użytkowaniu wagonów towarowych w komunikacji międzynarodowej, podpisana przez s...
 • Pytanie nr 65737 - Przewóz benzyny lotniczej platformą wagonową w kontenerze-cysternie musi spełniać wymagania wynik...
 • Pytanie nr 65738 - Wózek widłowy w trakcie jednego cyklu pracy pokonuje odległość 400 m. Oblicz, co najmniej ile cza...
 • Pytanie nr 65739 - Korzystając z fragmentu przepisów ujętych w tabeli określ, ile maksymalnie m3 benzyny 95-oktanowe...
 • Pytanie nr 65740 - Którym terminem określa się pojazd składający się z ciągnika i naczepy niskopodwoziowej, wykorzys...
 • Pytanie nr 65741 - Spreader to urządzenie, w które wyposażony jest wóz podsiębierny lub podnośnik widłowy, umożliwia...
 • Pytanie nr 65742 - Urządzeniem służącym do masowego przeładunku kontenerów z wagonów kolejowych na naczepy podkonten...
 • Pytanie nr 65743 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 65744 - Ile kontenerów-cystern o pojemności 1 600 litrów należy przygotować do przewozu 45 600 litrów cie...
 • Pytanie nr 65745 - Najazd ciągnika siodłowego z naczepą na platformę wagonową jest elementem czynności załadunkowych...
 • Pytanie nr 65746 - Na rysunku przedstawiono naklejkę ADR informującą o przewozie materiałów
 • Pytanie nr 65747 - Norma zużycia paliwa samochodu na trasie wynoszącej 100 km wynosi 12 litrów. Ile wyniesie zużycie...
 • Pytanie nr 65748 - Ile wynosi współczynnik gotowości technicznej środka transportu, użytkowanego przez 200 godzin w ...
 • Pytanie nr 65749 - Stawka za 1 godzinę pracy operatora suwnicy wynosi 15,00 zł, a roboczogodzina pracy suwnicy przy ...
 • Pytanie nr 65750 - Korzystając z informacji ujętych w tabeli oblicz, łączny koszt załadunku 240 paletowych jednostek...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ