LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU22 - STYCZEŃ 2020 (test 2)

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 65751 - Do magazynów półotwartych należą
 • Pytanie nr 65752 - W tabeli zamieszczono informacje o zapasie mąki w piekarni w poszczególnych dniach tygodnia. Obli...
 • Pytanie nr 65753 - Zmienną część każdego zapasu magazynowego, sukcesywnie zużywaną i odnawianą przez kolejne dostawy...
 • Pytanie nr 65754 - Magazyn jest przystosowany do składowania 2 120 paletowych jednostek ładunkowych (pjł). Średnio w...
 • Pytanie nr 65755 - Który sposób składowania paletowych jednostek ładunkowych (pjł) zapewnia najwyższy stopień wykorz...
 • Pytanie nr 65756 - Który regał należy wykorzystać w magazynie do składowania rur metalowych o długości 3 metrów?...
 • Pytanie nr 65757 - Podatnością na korozję charakteryzuje się
 • Pytanie nr 65758 - Na rysunku przedstawiono przyrząd do pomiaru
 • Pytanie nr 65759 - Wycena rozchodu magazynowego oparta na metodzie FIFO oznacza, że w ramach danego asortymentu w pi...
 • Pytanie nr 65760 - Na którym rysunku przedstawiono stojak do składowania towaru w beczkach?
 • Pytanie nr 65761 - Na rysunku przedstawiono regał paletowy
 • Pytanie nr 65762 - Korzystając z danych zawartych w tabelach, wskaż warunki przechowywania jaj w pomieszczeniach mag...
 • Pytanie nr 65763 - Cykl pracy wózka widłowego polegający na pobraniu 1 paletowej jednostki ładunkowej (pjł) z pojazd...
 • Pytanie nr 65764 - Który sposób zabezpieczania towaru uniemożliwia jego przesuwanie w opakowaniu?
 • Pytanie nr 65765 - Korzystając z podanego wzoru, oblicz wskaźnik rotacji zapasu w dniach, jeżeli w ciągu roku (360 d...
 • Pytanie nr 65766 - W magazynie znajduje się 7 800 sztuk konserw mięsnych zgodnie z zestawieniem w tabeli. Z której d...
 • Pytanie nr 65767 - W magazynie dotkniętym powodzią należy po jej zakończeniu przeprowadzić inwentaryzację
 • Pytanie nr 65768 - W magazynie znajdują się 4 paletowe jednostki ładunkowe (pjł) z napojami w puszkach. Napoje pakow...
 • Pytanie nr 65769 - Świeże warzywa luzem należy przewozić
 • Pytanie nr 65770 - System EDI umożliwia między innymi
 • Pytanie nr 65771 - Stocznia charakteryzuje się produkcją
 • Pytanie nr 65772 - Przedsiębiorstwo pakuje wytwarzane wyroby do puszek stalowych. W ciągu jednego roku wprowadziło n...
 • Pytanie nr 65773 - Przedsiębiorstwo otrzymało zamówienie od sklepu BAMBO na 3 500 sztuk parasoli. W magazynie produc...
 • Pytanie nr 65774 - Korzystając z informacji zawartych w tabeli określ kraj pochodzenia produktu, na którym umieszczo...
 • Pytanie nr 65775 - W dniu 10.01.2020 r. wydano z magazynu na podstawie dokumentu WZ 1 400 sztuk zeszytów 60 kartkowy...
 • Pytanie nr 65776 - Magazynier pracujący w firmie na akord w danym miesiącu przepracował 23 dni. Każdego dnia zrealiz...
 • Pytanie nr 65777 - Grupę przedsiębiorstw współpracujących ze sobą w procesie realizacji dostaw od dostawców do wielu...
 • Pytanie nr 65778 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 65779 - Klej wykorzystywany do sklejania drewnianych mebli jest
 • Pytanie nr 65780 - System informatyczny MRP dotyczy planowania
 • Pytanie nr 65781 - Który znak należy umieścić na opakowaniu biodegradowalnym?
 • Pytanie nr 65782 - Dokumentem magazynowym sporządzanym w związku z przyjęciem do magazynu wyrobów gotowych z linii p...
 • Pytanie nr 65783 - Dokumentem potwierdzającym wydanie z magazynu towarów odbiorcy zewnętrznemu jest
 • Pytanie nr 65784 - Jeżeli jeden producent wytwarza określoną gamę produktów, która jest niewystarczająca do zaspokoj...
 • Pytanie nr 65785 - Do funkcji potransakcyjnych dystrybucji należy
 • Pytanie nr 65786 - Do rozpowszechniania artykułów spożywczych należy zastosować dystrybucję
 • Pytanie nr 65787 - Korzystając z informacji zamieszczonych w tabelach, określ którego dnia Centrum dystrybucji I pow...
 • Pytanie nr 65788 - Oblicz, na jaką kwotę brutto należy wystawić fakturę za 200 sztuk drukarek, jeżeli cena netto jed...
 • Pytanie nr 65789 - Na rysunku przedstawiono dystrybucję towarów w systemie
 • Pytanie nr 65790 - Na rysunku przedstawiono

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ