LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 8011 - Krętarz większy jest charakterystyczną wyniosłością kości
 • Pytanie nr 8012 - Która z wymienionych struktur układu nerwowego doprowadza bodźce do ciała komórki?
 • Pytanie nr 8013 - Wysokość ciśnienia onkotycznego głównie uwarunkowana jest poziomem we krwi
 • Pytanie nr 8014 - Jaki rodzaj mięśnia przedstawiono na rysunku?
 • Pytanie nr 8015 - Którym naczyniem krwionośnym odprowadzana jest krew z żołądka, śledziony, jelit i trzustki?
 • Pytanie nr 8016 - Który z wymienionych mięśni ramienia nie wpływa bezpośrednio na ruch stawu łokciowego?
 • Pytanie nr 8017 - Który z wymienionych narządów nie jest odpowiedzialny za regulację poziomu cukru we krwi?
 • Pytanie nr 8018 - Która z wymienionych struktur jest jednostką morfologiczną i czynnościową odpowiedzialną za wytwa...
 • Pytanie nr 8019 - Masażysta zauważył, że kiedy pacjent wyciągał rękę do przywitania, zaczęła ona drżeć, a sam gest ...
 • Pytanie nr 8020 - Dla jakiej choroby charakterystyczne są ulnaryzacja, przeprosty i podwichnięcia?
 • Pytanie nr 8021 - Atak dychawicy oskrzelowej obserwuje się w związku z podwyższonym poziomem we krwi
 • Pytanie nr 8022 - Jaką literą oznaczono na rysunku tę grupę węzłów chłonnych, do której należą węzły Sorgiusa?...
 • Pytanie nr 8023 - Którą z wymienionych grup chwytów wykorzystuje się w celu wykrycia zmian w tkance łącznej?
 • Pytanie nr 8024 - Która z wymienionych technik jest najczęściej stosowana przy leczeniu przewlekłych stanów zapalny...
 • Pytanie nr 8025 - Pani Malinowskiej zdjęto gips po złamaniu kości promieniowej i łokciowej. Wykonanie ruchów zginan...
 • Pytanie nr 8026 - Pan Nowak podczas gry w tenisa doznał urazu i prawdopodobnie zwichnął sobie staw skokowy. Które z...
 • Pytanie nr 8027 - W celu usunięcia wydzieliny śluzowej zalegającej w drzewie oskrzelowym, w chorobach układu oddech...
 • Pytanie nr 8028 - Wskaż właściwą kolejność postępowania podczas wykonywania zabiegu masażu u pacjentów cierpiących ...
 • Pytanie nr 8029 - Jaka jest podstawowa technika stosowana w masażu odchudzającym?
 • Pytanie nr 8030 - W którym masażu masażysta działa zdecydowanie poniżej granicy bólu?
 • Pytanie nr 8031 - Jaki wpływ na układ oddechowy wywierają uciski ścian klatki piersiowej podczas masażu?
 • Pytanie nr 8032 - Jaką reakcję mięśni z grupy prostowników najczęściej obserwuje się przy intensywnym masażu grupy ...
 • Pytanie nr 8033 - Na który splot nerwowy oddziałuje masaż przedniej strony uda?
 • Pytanie nr 8034 - Na który narząd wewnętrzny ma wpływ masowanie strefy C3 - C4 i Th5 - Th9 po stronie lewej?
 • Pytanie nr 8035 - Masażu klasycznego nie wykonuje się u pacjenta w
 • Pytanie nr 8036 - Jakiej techniki masażu nie należy stosować w przypadku wzmożonego napięcia mięśni karku u pacjent...
 • Pytanie nr 8037 - Pacjent przyszedł na zabieg z załączoną kartą zabiegową. Jakie części ciała należy mu wymasować?...
 • Pytanie nr 8038 - Masowanie techniką rozcierania daje najczęściej pozytywne efekty w leczeniu
 • Pytanie nr 8039 - Który z masaży należy zastosować u pana Kowalskiego, który uskarża się na rwę kulszową z bólem pr...
 • Pytanie nr 8040 - Która z wymienionych metod masażu najskuteczniej przyspieszy wydalanie szkodliwych produktów prze...
 • Pytanie nr 8041 - Pacjent cierpi na obrzęki kończyn dolnych, spowodowane długotrwałym utrzymywaniem pozycji stojące...
 • Pytanie nr 8042 - Jaką reakcję wywoła silne oklepywanie mięśni podudzia, które są osłabione z powodu niedoczynności...
 • Pytanie nr 8043 - Na którym rysunku przedstawiono poprawne techniki masażu w leczeniu skoliozy funkcjonalnej kręgos...
 • Pytanie nr 8044 - Jakie efekty trwałe spowoduje stosowanie techniki rozcierania w leczeniu blizn pooperacyjnych?
 • Pytanie nr 8045 - Sprężyste odkształcanie skóry i tkanki podskórnej podczas głaskania głębokiego
 • Pytanie nr 8046 - W końcowej części masażu, masażysta wykonujący zabieg powinien
 • Pytanie nr 8047 - Które z wymienionych czynności powinien wykonać masażysta w części właściwej suchego masażu ręczn...
 • Pytanie nr 8048 - Pan Nowak cierpi na chorobę gośćcową kończyn górnych. Oceniając objawy odruchowe u tego pacjenta ...
 • Pytanie nr 8049 - Wskaż poprawną kolejność opracowania obszarów w leczeniu stawu łokciowego przedramienia i ręki, m...
 • Pytanie nr 8050 - Jakich efektów trwałych należy oczekiwać po zastosowaniu masażu klasycznego u osoby długo leżącej...
 • Pytanie nr 8051 - Jakie efekty przyniesie sesja masaży izometrycznych, aplikowanych na zanikający mięsień?
 • Pytanie nr 8052 - W masażu mięśnia naramiennego u pacjentki z zespołem bólowym barku, zastosowanie techniki ugniata...
 • Pytanie nr 8053 - Które działanie masażysty pozwoli wykryć zmiany odruchowe w tkance łącznej i mięśniowej, w miejsc...
 • Pytanie nr 8054 - Leczniczy chwyt przyśrubowania w masażu segmentarnym kręgosłupa polega na
 • Pytanie nr 8055 - Stół do masażu musi być wyposażony co najmniej w
 • Pytanie nr 8056 - Jakie zagrożenie stwarza zastosowanie masażu pneumatycznego na skórę pacjenta z kruchością naczyń...
 • Pytanie nr 8057 - Zastosowanie masażu manualnego u pacjenta z ostrym stanem zapalnym tkanek miękkich kręgosłupa nar...
 • Pytanie nr 8058 - Który z wymienionych środków ochrony indywidualnej powinien przede wszystkim stosować masażysta p...
 • Pytanie nr 8059 - Podczas wykonywania masażu całkowitego wystąpił u pacjenta krwotok z nosa. Masażysta udzielając m...
 • Pytanie nr 8060 - Pacjent schodząc ze stołu do masażu po skończonym zabiegu potknął się i upadł. Stracił przytomnoś...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ