LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 66991 - Sk艂ad pierwiastkowy pr贸bki substancji organicznej jest badany w analizie
 • Pytanie nr 66992 - W kt贸rej z instrumentalnych metod optycznych wykorzystuje si臋 zjawiska rozproszenia i absorpcji p...
 • Pytanie nr 66993 - Na schemacie przedstawiono mechanizm dzia艂ania wska藕nik贸w
 • Pytanie nr 66994 - W ramce przedstawiono r贸wnania reakcji zachodz膮ce podczas oznaczania chlork贸w metod膮
 • Pytanie nr 66995 - Z analizy wykresu wynika, 偶e do miareczkowania 0,001-molowego roztworu mocnego kwasu za pomoc膮 0,...
 • Pytanie nr 66996 - Kt贸ra z przedstawionych na wykresie d艂ugo艣ci fali widma absorpcyjnego jon贸w MnO4- powinna by膰 sto...
 • Pytanie nr 66997 - Na schemacie przedstawiono bieg promieni 艣wietlnych
 • Pytanie nr 66998 - W tabeli przedstawiono fragment opisu parametr贸w
 • Pytanie nr 66999 - Kt贸ry ze schemat贸w opisuje elektrod臋 NEK?
 • Pytanie nr 67000 - Wiskozymetry s艂u偶膮 do pomiaru
 • Pytanie nr 67001 - Przedstawiona na rysunku waga Westphala-Mohra s艂u偶y do badania
 • Pytanie nr 67002 - Na diagramie s艂upkowym przedstawiono wyniki analizy sitowej surowca w formie proszkowej. W jakiej...
 • Pytanie nr 67003 - Stosunek masy lu藕no nasypanego proszku do obj臋to艣ci zajmowanej przez ten proszek to g臋sto艣膰
 • Pytanie nr 67004 - Na podstawie przedstawionego na rysunku wykresu zale偶no艣ci g臋sto艣ci wody od temperatury, okre艣l w...
 • Pytanie nr 67005 - Je偶eli przewodnictwo w艂a艣ciwe wody destylowanej mie艣ci si臋 w granicach 0,1鈥10-4 do 1鈥10-4 mS/cm, ...
 • Pytanie nr 67006 - W ramce scharakteryzowano odczynniki
 • Pytanie nr 67007 - Wska偶 b艂臋dnie okre艣lone efekty reakcji analitycznych kation贸w I grupy.
 • Pytanie nr 67008 - Roztw贸r zawieraj膮cy aniony I grupy analitycznej poddano identyfikacji metod膮 chromatografii cienk...
 • Pytanie nr 67009 - Pr贸ba obr膮czkowa jest stosowana w celu identyfikacji jonu
 • Pytanie nr 67010 - W celu oznaczenia zawarto艣ci naproksenu w badanej pr贸bce wykonano analiz臋 wed艂ug procedury. Jak膮 ...
 • Pytanie nr 67011 - W kolbie miarowej o pojemno艣ci 250 cm3 przygotowano roztw贸r zawieraj膮cy 1,4025 g KOH. Jak膮 warto艣...
 • Pytanie nr 67012 - Ze wzgl臋du na zmieniaj膮c膮 si臋 podczas miareczkowania obj臋to艣膰 badanego roztworu, nale偶y obliczy膰 ...
 • Pytanie nr 67013 - Sporz膮dzono wykres potencjometrycznego miareczkowania alkacymetrycznego. W jaki spos贸b nale偶y opi...
 • Pytanie nr 67014 - P艂yn Lugola stosowany w badaniach mikrobiologicznych do barwienia preparat贸w metod膮 Grama to
 • Pytanie nr 67015 - Jak膮 metod臋 kontroli stanu mikrobiologicznego powietrza opisano w ramce?
 • Pytanie nr 67016 - W trakcie bada艅 mikrobiologicznych pomimo kompletnego i sterylnego ubioru ochronnego oraz du偶ej d...
 • Pytanie nr 67017 - Jak膮 obj臋to艣膰 rozcie艅czalnika zu偶yto na przygotowanie wskazanego w opisie rozcie艅czenia pr贸bki ml...
 • Pytanie nr 67018 - Zdolno艣膰 do rozk艂adu bia艂ek i peptyd贸w wykazuj膮 drobnoustroje o w艂a艣ciwo艣ciach
 • Pytanie nr 67019 - Rozproszone w powietrzu czynniki biologiczne, m.in. mikroorganizmy, fragmenty ro艣lin i zwierz膮t z...
 • Pytanie nr 67020 - Zjawisko opisane w ramce to
 • Pytanie nr 67021 - Izomerazy katalizuj膮 reakcje przegrupowa艅 wewn膮trz cz膮steczek, bez rozk艂adu szkieletu zwi膮zku i z...
 • Pytanie nr 67022 - Analizuj膮c dane zawarte w tabeli, mo偶na stwierdzi膰, 偶e w smalcu w wyniku je艂czenia
 • Pytanie nr 67023 - Na rysunku przedstawiono schemat do艣wiadczenia pozwalaj膮cego na zbadanie w艂a艣ciwo艣ci
 • Pytanie nr 67024 - Roztw贸r KOH jest stosowany jako titrant w analizie 偶ywno艣ci do oznaczania
 • Pytanie nr 67025 - Wzorzec glukozy o st臋偶eniu 0,5 mg/cm3 wykazuje absorbancj臋 0,150. Jakie jest st臋偶enie glukozy w b...
 • Pytanie nr 67026 - Na rysunku przedstawiono schemat
 • Pytanie nr 67027 - Wska偶 grup臋 zwi膮zk贸w chemicznych powoduj膮cych twardo艣膰 niew臋glanow膮 wody.
 • Pytanie nr 67028 - Warto艣膰 jednego ze zbadanych parametr贸w jako艣ci wody wynosi 0,8 NTU. Parametrem tym jest
 • Pytanie nr 67029 - Odczyn wodnego roztworu glebowego jest wska藕nikiem kwasowo艣ci
 • Pytanie nr 67030 - Na podstawie skali jako艣ci powietrza i uzyskanych wynik贸w pomiaru okre艣l, kt贸ry ze zbadanych para...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ