LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 8061 - Ogniwami cyklu gospodarczego s膮:
 • Pytanie nr 8062 - Do sp贸艂ek osobowych prawa handlowego nale偶膮 sp贸艂ki:
 • Pytanie nr 8063 - Zasada podw贸jnego zapisu oznacza
 • Pytanie nr 8064 - Do aktyw贸w trwa艂ych przedsi臋biorstwa zalicza si臋:
 • Pytanie nr 8065 - Do warto艣ci niematerialnych i prawnych przedsi臋biorstwa nale偶膮:
 • Pytanie nr 8066 - Do jakich sk艂adnik贸w bilansu zaliczy przedsi臋biorstwo po偶yczk臋 o terminie sp艂aty 18 miesi臋cy otrz...
 • Pytanie nr 8067 - Sp贸艂ka otrzyma艂a od odbiorcy za sprzedane towary czek got贸wkowy. Na jakich kontach ksi臋gowych nal...
 • Pytanie nr 8068 - Kt贸ra operacja gospodarcza nie spowoduje zmiany sumy bilansowej?
 • Pytanie nr 8069 - Przedstawiony fragment sprawozdania finansowego to
 • Pytanie nr 8070 - Raport kasowy klasyfikowany jest jako dow贸d ksi臋gowy:
 • Pytanie nr 8071 - Przedsi臋biorstwo b臋d膮ce podatnikiem podatku VAT dokona艂o sprzeda偶y wyrob贸w gotowych z odroczonym ...
 • Pytanie nr 8072 - Do dowod贸w ksi臋gowych odzwierciedlaj膮cych obr贸t materia艂owy zalicza si臋:
 • Pytanie nr 8073 - Konta ksi臋gowe aktywne charakteryzuj膮 si臋 tym, 偶e po stronie
 • Pytanie nr 8074 - Dokonanie ewidencji po stronie Ma konta wynikowego "Sprzeda偶 towar贸w" oznacza
 • Pytanie nr 8075 - Saldo konta pozabilansowego "艢rodki trwa艂e przyj臋te w leasing"
 • Pytanie nr 8076 - Konto "Rozliczenie zakupu" s艂u偶y do
 • Pytanie nr 8077 - Do pozosta艂ych przychod贸w operacyjnych w jednostce produkcyjnej nie zalicza si臋
 • Pytanie nr 8078 - Zysk netto w przedsi臋biorstwie oblicza si臋 odejmuj膮c obowi膮zkowe obci膮偶enia wyniku finansowego od...
 • Pytanie nr 8079 - Dodatnie r贸偶nice kursowe zalicza si臋 do
 • Pytanie nr 8080 - Podstawowy plan finansowy, zawieraj膮cy dochody i wydatki pa艅stwa zwi膮zane z realizacj膮 okre艣lonej...
 • Pytanie nr 8081 - Do zysk贸w nadzwyczajnych w przedsi臋biorstwie zalicza si臋
 • Pytanie nr 8082 - Warto艣膰 pocz膮tkow膮 艣rodk贸w trwa艂ych nabytych nieodp艂atnie ustala si臋 wed艂ug
 • Pytanie nr 8083 - Hurtownia prowadzi ewidencj臋 towar贸w w cenach rzeczywistych. W trakcie miesi膮ca przyj臋to i wydano...
 • Pytanie nr 8084 - Jednostka dokona艂a sprzeda偶y towar贸w na podstawie faktury VAT. Faktura zawiera艂a dane: warto艣膰 ne...
 • Pytanie nr 8085 - Wydanie materia艂贸w do produkcji zaksi臋gowano w spos贸b przedstawiony poni偶ej. Przedstawiona ewiden...
 • Pytanie nr 8086 - Jak brzmi tre艣膰 operacji gospodarczej, kt贸rej ewidencji dokonano na przedstawionych kontach ksi臋g...
 • Pytanie nr 8087 - Obroty zestawienia obrot贸w i sald kont syntetycznych musz膮 by膰 zgodne z obrotami kont
 • Pytanie nr 8088 - W przedsi臋biorstwie podczas inwentaryzacji ujawniono: - nadwy偶k臋 materia艂u A - 50 szt. po 11 z艂/s...
 • Pytanie nr 8089 - Wybrane konta przedstawiaj膮 ewidencj臋 ksi臋gow膮 przedstawion膮 poni偶ej. Na podstawie zapis贸w na kon...
 • Pytanie nr 8090 - Przedstawiony zapis ksi臋gowy dotyczy uj臋cia koszt贸w zu偶ycia 艣rodk贸w trwa艂ych w uk艂adzie
 • Pytanie nr 8091 - Do rozliczania koszt贸w uj臋tych w uk艂adzie rodzajowym na konta uk艂adu funkcjonalnego przeznaczone ...
 • Pytanie nr 8092 - Przedsi臋biorstwo zgodnie z umow膮 op艂aca czynsz za lokal biurowy za okres 6 miesi臋cy z g贸ry. Koszt...
 • Pytanie nr 8093 - Przychody i koszty dzia艂alno艣ci przdsi臋biorstwa wynios艂y: - przychody ze sprzeda偶y 60 000 z艂 - pr...
 • Pytanie nr 8094 - Do koszt贸w sta艂ych zalicza si臋 koszty
 • Pytanie nr 8095 - Wyrazem niezale偶no艣ci i si艂y przedsi臋biorstwa jest wysoka warto艣膰 relacji
 • Pytanie nr 8096 - W przedsi臋biorstwie "Awans" warto艣膰 wska藕nika pokrycia zobowiaza艅 kapita艂em w艂asnym spad艂a z 3 do...
 • Pytanie nr 8097 - Producent w analizowanym okresie wyprodukowa艂 500 sztuk wyrob贸w gotowych i 200 sztuk produkcji ni...
 • Pytanie nr 8098 - Cena netto zakupu towaru wynosi 30 z艂, koszty zakupu 10 z艂., a narzut zysku stanowi 30% ceny naby...
 • Pytanie nr 8099 - Za okres sprawozdawczy (miesi膮c) jednostka na podstawie rejestr贸w nabycia i sprzeda偶y VAT ustali艂...
 • Pytanie nr 8100 - Osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 zg艂osi艂a, 偶e b臋dzie p艂aci艂a podatek dochodowy w...
 • Pytanie nr 8101 - W celu ustalenia nale偶nego podatku dochodowego, naliczony podatek dochodowy od os贸b fizycznych zm...
 • Pytanie nr 8102 - Przedsi臋biorstwo osi膮gn臋艂o zysk na sprzeda偶y w wysoko艣ci 40 000 z艂. Pozosta艂e przychody operacyjn...
 • Pytanie nr 8103 - Jednostka wyprodukowa艂a 100 sztuk produkt贸w gotowych i 80 sztuk produkt贸w niezako艅czonych przerob...
 • Pytanie nr 8104 - Wska藕nik p艂ynno艣ci finansowej okre艣la
 • Pytanie nr 8105 - Techniczny koszt wytworzenia 100 sztuk wyrob贸w gotowych wynosi 15 000 z艂, koszty zarz膮du 2 000 z艂...
 • Pytanie nr 8106 - Drogi ewakuacji oznaczone s膮 na 艣cianach
 • Pytanie nr 8107 - Zatwierdzone sprawozdania finansowe jednostki gospodarczej podlegaj膮
 • Pytanie nr 8108 - Jak膮 kategori臋 dokumentacji stanowi膮c膮 materia艂y archiwalne oznacza si臋 symbolem "A"?
 • Pytanie nr 8109 - Zbyt wysokie w stosunku do biurka krzes艂o w pracy ksi臋gowego mo偶e spowodowa膰
 • Pytanie nr 8110 - Pracodawca jest zobowi膮zany nieodp艂atnie dostarczy膰 odzie偶 i obuwie robocze pracownikowi magazynu...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ