LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 67311 - Do poboru wody z dużych rzek należy zastosować
 • Pytanie nr 67312 - Przedstawiony na rysunku fragment instalacji kanalizacyjnej został wykonany w technologii
 • Pytanie nr 67313 - Przedstawiona na rysunku rura jest elementem instalacji
 • Pytanie nr 67314 - Uzbrojenie stosowane w instalacji wodociągowej, którego rzeczywisty wygląd i budowę pokazano na r...
 • Pytanie nr 67315 - Przedstawiona na rysunku bateria stojąca jest przeznaczona do montażu na
 • Pytanie nr 67316 - Na schematach instalacji wodociągowej przewody zimnej wody użytkowej należy narysować linią
 • Pytanie nr 67317 - Oblicz koszt wymiany odcinka o długości 7 m instalacji wodociągowej z 3 redukcjami nyplowymi i 2 ...
 • Pytanie nr 67318 - W instalacji wodociągowej za wodomierzem głównym należy zamontować
 • Pytanie nr 67319 - Do wykonania instalacji wodociągowej w technologii zgrzewania polifuzyjnego należy zastosować rur...
 • Pytanie nr 67320 - Przedstawione na rysunku urządzenie należy zastosować do połączenia rur instalacji kanalizacyjnej...
 • Pytanie nr 67321 - Minimalny czas próby szczelności instalacji wodociągowej z rur miedzianych powinien wynosić
 • Pytanie nr 67322 - Czyszczenie podejścia kanalizacyjnego należy rozpocząć od demontażu
 • Pytanie nr 67323 - Na rysunku został przedstawiony gazomierz
 • Pytanie nr 67324 - W zabudowie jednorodzinnej, w wentylowanej szafce razem z gazomierzem należy zamontować
 • Pytanie nr 67325 - Minimalna odległość kuchenki gazowej od okna powinna wynosić
 • Pytanie nr 67326 - W dokumentacji projektowej instalacji gazowej symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza
 • Pytanie nr 67327 - Do uszczelnienia połączeń gwintowanych w instalacji gazowej należy zastosować
 • Pytanie nr 67328 - Którą metodą można łączyć przewody miedziane w instalacji gazowej?
 • Pytanie nr 67329 - Kurek gazowy z przewodami instalacji gazowej należy łączyć w technologii
 • Pytanie nr 67330 - Próbę szczelności instalacji gazowej przy ciśnieniu czynnika próbnego o wartości 50 kPa należy pr...
 • Pytanie nr 67331 - Przewody gazowe z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez
 • Pytanie nr 67332 - W celu usunięcia nieszczelności instalacji gazowej z miedzi powstałej na połączeniu skręcanym nal...
 • Pytanie nr 67333 - Które z wymienionych paliw jest zaliczane do źródeł energii konwencjonalnej?
 • Pytanie nr 67334 - Do pomiaru poziomu wody w kotle instalacji centralnego ogrzewania parowego niskiego ciśnienia nal...
 • Pytanie nr 67335 - Pompa obiegowa w instalacji grzewczej z tradycyjnym kotłem na paliwo stałe będzie pracowała bezaw...
 • Pytanie nr 67336 - Które narzędzia są niezbędne do montażu instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych czarnyc...
 • Pytanie nr 67337 - Wykonując instalację grzewczą, do łączenia rur i kształtek polipropylenowych należy użyć
 • Pytanie nr 67338 - Jaką pojemność powinien mieć zasobnik ciepłej wody użytkowej dla sześcioosobowej rodziny, jeżeli ...
 • Pytanie nr 67339 - W instalacji grzewczej do uzbrojenia grzejników nie jest stosowany
 • Pytanie nr 67340 - Przed przeprowadzeniem próby ciśnieniowej na zimno instalację grzewczą wystarczy
 • Pytanie nr 67341 - Wilgotność względna powietrza w mieszkaniu nie powinna być niższa niż
 • Pytanie nr 67342 - Stanowisko robocze z palnikiem acetylenowo-tlenowym do cięcia stali powinno być wyposażone w went...
 • Pytanie nr 67343 - Element instalacji wentylacyjnej przedstawiony na rysunku to
 • Pytanie nr 67344 - Który element centrali wentylacyjnej oznaczono na rysunku cyfrą 1?
 • Pytanie nr 67345 - Na podstawie tabeli oblicz koszt montażu dwóch cyklonów wiedząc, że czas pracy montera wynosi 4 g...
 • Pytanie nr 67346 - Którą złączkę należy zastosować w instalacji wentylacyjnej do zmiany przekroju przewodu z prostok...
 • Pytanie nr 67347 - Do pomiaru względnej wilgotności powietrza na końcu kanału klimatyzacyjnego należy użyć
 • Pytanie nr 67348 - Przewody instalacji wentylacyjnej o przekroju okrągłym wykonane z blachy ocynkowanej powinny być ...
 • Pytanie nr 67349 - Kontrola działania urządzeń klimatyzacyjnych nie obejmuje
 • Pytanie nr 67350 - Który sposób czyszczenia kanału wentylacyjnego spiro przedstawiono na rysunku?

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ