LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 68431 - Które gatunki drewna charakteryzują się dobrymi właściwościami akustycznymi i jako drewno rezonan...
 • Pytanie nr 68432 - Część przekroju poprzecznego pnia drzewa zaznaczona na rysunku strzałką to
 • Pytanie nr 68433 - Tarcica iglasta obrzynana o grubości 19-45 mm zaliczana jest do desek, jeżeli jej minimalna szero...
 • Pytanie nr 68434 - Na którym rysunku przedstawiono oznaczenie graficzne przekroju płyty paździerzowej?
 • Pytanie nr 68435 - Na podstawie rysunku określ, ile wynosi rozstaw otworów przelotowych w drzwiach szafki, przeznacz...
 • Pytanie nr 68436 - Zamieszczony schemat procesu technologicznego prowadzącego do wykonania drzwi szafki kuchennej na...
 • Pytanie nr 68437 - Który schemat przedstawia poprawną, zgodną z technologią, kolejność czynności prowadzących do wyk...
 • Pytanie nr 68438 - Wilgotność drewna przeznaczonego na meble użytkowane w pomieszczeniach mieszkalnych ogrzewanych c...
 • Pytanie nr 68439 - Do której grupy okuć należy element przedstawiony na rysunku?
 • Pytanie nr 68440 - Która metoda wykończenia powierzchni drewna z widoczną sinizną zapewni ukrycie tej wady?
 • Pytanie nr 68441 - Narzędzie przedstawione na rysunku to frez
 • Pytanie nr 68442 - Przedstawiona na rysunku piła przeznaczona jest do ręcznego
 • Pytanie nr 68443 - Obrabiarka przedstawiona na rysunku przeznaczona jest do
 • Pytanie nr 68444 - Do montażu konstrukcji mebli skrzyniowych nie używa się
 • Pytanie nr 68445 - Do frezowania krzywoliniowych profili na frezarce dolnowrzecionowej należy użyć
 • Pytanie nr 68446 - Aby na strugarce wyrówniarce zestrugać warstwę drewna o określonej grubości, należy odpowiednio u...
 • Pytanie nr 68447 - Przyrząd kontrolno-pomiarowy przedstawiony na rysunku to
 • Pytanie nr 68448 - Do kontrolowania prostopadłości płaszczyzn bazowych należy użyć
 • Pytanie nr 68449 - Na podstawie informacji zamieszczonych w tabeli określ zakres czasu parzenia elementów z drewna s...
 • Pytanie nr 68450 - W jaki sposób należy układać w autoklawie łaty giętarskie, aby zapewnić równomierny dopływ pary w...
 • Pytanie nr 68451 - Na rysunku przedstawiono połączenie dwóch elementów za pomocą złącza
 • Pytanie nr 68452 - Na którym rysunku przedstawiono ułożenie desek przygotowanych do klejenia płyty stołu, które najs...
 • Pytanie nr 68453 - W celu odżywiczenia powierzchni elementu z drewna sosnowego należy zastosować
 • Pytanie nr 68454 - Aby uwypuklić naturalny rysunek drewna sosnowego, przed jego barwieniem należy zastosować
 • Pytanie nr 68455 - Do okleinowania fornirem szerokich powierzchni płyty jednego stołu należy użyć
 • Pytanie nr 68456 - Do klejenia fryzów z drewna iglastego o podwyższonej wilgotności należy użyć kleju
 • Pytanie nr 68457 - Przedstawiony na rysunku łącznik to wkręt
 • Pytanie nr 68458 - Wskaż zgodną z technologią kolejność ostrzenia dłut płaskich.
 • Pytanie nr 68459 - Codzienna konserwacja pistoletu natryskowego, po lakierowaniu lakierem nitrocelulozowym, polega na
 • Pytanie nr 68460 - Aby sprawdzić czy elementy korpusu szafki są względem siebie prostopadłe, należy porównać długośc...
 • Pytanie nr 68461 - W jaki sposób należy przygotować do transportu zdemontowane, jednakowe elementy mebli biurowych?
 • Pytanie nr 68462 - Kształt i zdobienia komody przedstawionej na fotografii są charakterystyczne dla mebli
 • Pytanie nr 68463 - Na rysunku przedstawiono stół o konstrukcji
 • Pytanie nr 68464 - Do której grupy wad drewna zaliczane są pęcherze żywiczne?
 • Pytanie nr 68465 - Która wada okleinowania może być spowodowana nierównomiernym naniesieniem kleju na powierzchnie o...
 • Pytanie nr 68466 - W zabytkowym kredensie zniszczeniu uległy mosiężne uchwyty. Naprawa tego kredensu powinna polegać...
 • Pytanie nr 68467 - Do demontażu połączeń stolarskich wzmocnionych klejem glutynowym należy zastosować
 • Pytanie nr 68468 - W celu wzmocnienia uszkodzonej przez owady struktury drewnianych elementów konstrukcyjnych stołu ...
 • Pytanie nr 68469 - Ze ściany bocznej szafki kuchennej został wyrwany prowadnik zawiasu puszkowego. Naprawa mebla będ...
 • Pytanie nr 68470 - Szuflada komody, której elementy zostały poprawnie wykonane z drewna litego, po pewnym czasie uży...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ