LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 69031 - Akt administracyjny, kt贸ry dotyczy kwestii wynikaj膮cych w toku post臋powania administracyjnego i c...
 • Pytanie nr 69032 - Rada Gminy Dzier偶oni贸w podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz...
 • Pytanie nr 69033 - Organem konstytucyjnym zobowi膮zanym do stania na stra偶y niezale偶no艣ci s膮d贸w i niezawis艂o艣ci s臋dzi...
 • Pytanie nr 69034 - Wykonanie bud偶etu wojew贸dztwa nale偶y do zada艅
 • Pytanie nr 69035 - Zgodnie z zamieszczonym wyci膮giem z ustawy, samorz膮d wojew贸dztwa okre艣la strategi臋 rozwoju wojew贸...
 • Pytanie nr 69036 - Do kompetencji Prezesa Rady Ministr贸w nale偶y
 • Pytanie nr 69037 - Bierne prawo wyborcze w wyborach prezydenckich przys艂uguje osobie, kt贸ra korzysta z pe艂ni praw wy...
 • Pytanie nr 69038 - Kt贸ra spo艣r贸d wymienionych kompetencji nale偶y do Trybuna艂u Konstytucyjnego?
 • Pytanie nr 69039 - Zgodnie z przytoczonym przepisem 藕r贸d艂em prawa powszechnie obowi膮zuj膮cego nie jest
 • Pytanie nr 69040 - Zgodnie z przytoczonym przepisem s膮d opieku艅czy nadaje nazwisko dziecku, gdy
 • Pytanie nr 69041 - Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego drzewa i inne ro艣liny od chwili zasadzenia lub zasiania s膮
 • Pytanie nr 69042 - Przedstawiony przepis ustawy jest przepisem
 • Pytanie nr 69043 - Kt贸ry z wymienionych akt贸w prawnych jest aktem prawa miejscowego?
 • Pytanie nr 69044 - Kt贸ry spo艣r贸d akt贸w normatywnych wydawanych przez organy Unii Europejskiej ma niewi膮偶膮cy charakte...
 • Pytanie nr 69045 - Zgodnie z przedstawionym wyci膮giem z Jednolitego rzeczowego wykazu akt organ贸w gminy i zwi膮zk贸w m...
 • Pytanie nr 69046 - Zgodnie z zamieszczonym przepisem odmowa zatwierdzenia programu szkolenia dla kandydat贸w do pe艂ni...
 • Pytanie nr 69047 - Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 traci osobowo艣膰 prawn膮 z chwil膮
 • Pytanie nr 69048 - Zgodnie z przedstawionym wyci膮giem z ustawy Kodeks sp贸艂ek handlowych egzekucja z maj膮tku wsp贸lnik...
 • Pytanie nr 69049 - W jakim trybie zawarto umow臋 cywilnoprawn膮, gdy z chwil膮 udzielenia przybicia wybrano najkorzystn...
 • Pytanie nr 69050 - Barbara Nowicka zosta艂a umocowana przez Adama W贸jcika do zawarcia w jego imieniu umowy zakupu sam...
 • Pytanie nr 69051 - Robert Kowalczuk wydzier偶awi艂 od Anety Marzec 10 hektar贸w ziemi pod upraw臋 pszenicy. W tej sytuac...
 • Pytanie nr 69052 - Zgodnie z Kodeksem cywilnym umowa zbycia przedsi臋biorstwa powinna by膰 sporz膮dzona w formie
 • Pytanie nr 69053 - Daria Kwiatkowska, kt贸ra uko艅czy艂a szko艂臋 policealn膮 i posiada dwuletni sta偶 pracy zosta艂a zatrud...
 • Pytanie nr 69054 - M艂odocianym w rozumieniu przepis贸w Kodeksu pracy jest osoba, kt贸ra uko艅czy艂a
 • Pytanie nr 69055 - Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy koszty zwi膮zane z ustalaniem okoliczno艣ci i przyczyn wypadk贸w ...
 • Pytanie nr 69056 - Roszczenia ze stosunku pracy ulegaj膮 przedawnieniu z up艂ywem
 • Pytanie nr 69057 - W post臋powaniu administracyjnym organy administracji publicznej powinny wyja艣nia膰 stronom zasadno...
 • Pytanie nr 69058 - W 艣wietle przytoczonego przepisu, sp贸r o w艂a艣ciwo艣膰 mi臋dzy wojewod膮 lubuskim a naczelnikiem Urz臋d...
 • Pytanie nr 69059 - Je偶eli pracownik organu administracji publicznej z nieuzasadnionych przyczyn nie za艂atwi艂 sprawy ...
 • Pytanie nr 69060 - Adam Sowi艅ski odm贸wi艂 przyj臋cia pisma z Wojskowej Komendy Uzupe艂nie艅 w Toruniu, przes艂anego przez...
 • Pytanie nr 69061 - Rozstrzygni臋cie organu administracji w sprawie stwierdzenia niewa偶no艣ci decyzji administracyjnej ...
 • Pytanie nr 69062 - W post臋powaniu odwo艂awczym organ administracji publicznej powinien za艂atwi膰 spraw臋
 • Pytanie nr 69063 - W sprawie zako艅czonej decyzj膮 ostateczn膮, podanie o wznowienie post臋powania wnosi si臋 do
 • Pytanie nr 69064 - Rozstrzygni臋cie w sprawie odmowy wznowienia post臋powania administracyjnego nast臋puje w drodze
 • Pytanie nr 69065 - W przypadku egzekucji z ruchomo艣ci cena wywo艂awcza w pierwszym terminie licytacji wynosi
 • Pytanie nr 69066 - Osoba trzecia mo偶e z艂o偶y膰 wniosek o wy艂膮czenie spod egzekucji okre艣lonej rzeczy w terminie
 • Pytanie nr 69067 - Starosta, realizuj膮c zadania w艂asne powiatu, nie przestrzega prawa. Organem w艂a艣ciwym do rozpatrz...
 • Pytanie nr 69068 - Kt贸ry spo艣r贸d wymienionych organ贸w jest organem podatkowym w艂a艣ciwym w sprawie podatku rolnego?...
 • Pytanie nr 69069 - Kt贸ry z wymienionych podmiot贸w zobowi膮zany jest do pobrania i wp艂acenia podatku w okre艣lonym term...
 • Pytanie nr 69070 - Wp艂ywy z tytu艂u podatku dochodowego p艂aconego w formie karty podatkowej stanowi膮 doch贸d

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ