LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 71997 - W kt贸rej z wymienionych sytuacji organ administracji publicznej wyda艂 akt administracyjny?
 • Pytanie nr 71998 - Wykonywanie przez przedsi臋biorc贸w dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie ochrony os贸b i mienia wyma...
 • Pytanie nr 71999 - Prezydent Rzeczypospolitej wybierany jest przez Nar贸d w wyborach powszechnych na kadencj臋 trwaj膮c...
 • Pytanie nr 72000 - Kt贸ry z wymienionych organ贸w jest organem niezespolonej administracji rz膮dowej w wojew贸dztwie?
 • Pytanie nr 72001 - Zgodnie z Konstytucj膮 RP, nadz贸r nad dzia艂alno艣ci膮 jednostek samorz膮du terytorialnego w zakresie ...
 • Pytanie nr 72002 - Urz膮d marsza艂kowski stanowi aparat pomocniczy dla
 • Pytanie nr 72003 - Do kompetencji Prezesa Rady Ministr贸w nale偶y
 • Pytanie nr 72004 - Na podstawie przytoczonego przepisu ustal, kt贸ry z wymienionych organ贸w mo偶e rozwi膮za膰 rad臋 gminy...
 • Pytanie nr 72005 - Uchwa艂y stanowione przez sejmik wojew贸dztwa s膮 og艂aszane
 • Pytanie nr 72006 - Akt prawny, przyjmowany w zwyk艂ej procedurze wsp贸lnie przez Parlament Europejski i Rad臋 Unii Euro...
 • Pytanie nr 72007 - Kt贸ry z wymienionych akt贸w prawnych jest aktem prawa wewn臋trznie obowi膮zuj膮cego?
 • Pytanie nr 72008 - Osobowo艣膰 prawn膮 posiada
 • Pytanie nr 72009 - Umowa po偶yczki zosta艂a zawarta 02.12.2021 r. Po偶yczkobiorca zobowi膮za艂 si臋 do jej zwrotu w ci膮gu ...
 • Pytanie nr 72010 - Zbigniew Wasiluk jest w艂a艣cicielem psa, kt贸ry cz臋sto sam opuszcza teren posesji. W czasie jednej ...
 • Pytanie nr 72011 - Na rachunek bankowy Jana Kowalewskiego wp艂yn臋艂y, na skutek pomy艂ki, pieni膮dze od nieznanej mu oso...
 • Pytanie nr 72012 - W kt贸rym dokumencie pracodawca zamieszcza informacj臋 o liczbie dni wykorzystanego urlopu wypoczyn...
 • Pytanie nr 72013 - Prawo do korzystania przez pracownika z bezp艂atnej opieki lekarskiej wynika z op艂acania przez nie...
 • Pytanie nr 72014 - Pracodawca wypowiedzia艂 Kazimierzowi Maliniakowi umow臋 o prac臋 zawart膮 na czas nieokre艣lony. W ok...
 • Pytanie nr 72015 - Kt贸r膮 zasad臋 post臋powania administracyjnego wyra偶a przytoczony przepis?
 • Pytanie nr 72016 - Pe艂nomocnikiem strony w post臋powaniu administracyjnym mo偶e by膰
 • Pytanie nr 72017 - W艂a艣ciciel samochodu Karol Malinowski z艂o偶y艂 w starostwie powiatowym wniosek o rejestracj臋 pojazd...
 • Pytanie nr 72018 - Kt贸rej z wymienionych spraw organ administracyjny nie za艂atwia przez wydanie decyzji?
 • Pytanie nr 72019 - Na podstawie zamieszczonego pe艂nomocnictwa okre艣l, kt贸ry rodzaj pe艂nomocnictwa zosta艂 udzielony B...
 • Pytanie nr 72020 - W post臋powaniu administracyjnym prawo do odmowy zezna艅 w charakterze 艣wiadka nie przys艂uguje
 • Pytanie nr 72021 - Marian Wrona z艂o偶y艂 w urz臋dzie gminy wniosek o przyznanie lokalu socjalnego. Przed wydaniem decyz...
 • Pytanie nr 72022 - W dniu 06.12.2021 r. przed organem administracji zosta艂a zawarta ugoda administracyjna. Strony ot...
 • Pytanie nr 72023 - Organ administracji publicznej zawiesza post臋powanie administracyjne w formie
 • Pytanie nr 72024 - Kt贸ra z wymienionych czynno艣ci jest podejmowana przez organ administracji w stadium wst臋pnym post...
 • Pytanie nr 72025 - W celu urz臋dowego po艣wiadczenia potwierdzenia okre艣lonych fakt贸w lub stanu prawnego, organ wydaje...
 • Pytanie nr 72026 - Zamieszczone postanowienie, aby by艂o zgodne z obowi膮zuj膮cymi przepisami Kodeksu post臋powania admi...
 • Pytanie nr 72027 - Pisemne postanowienie o odmowie zatwierdzenia ugody, zawartej przez strony post臋powania administr...
 • Pytanie nr 72028 - Stronie, kt贸ra bez w艂asnej winy nie bra艂a udzia艂u w post臋powaniu administracyjnym zako艅czonym dec...
 • Pytanie nr 72029 - W kt贸rej z wymienionych sytuacji wznowienie post臋powania administracyjnego mo偶e nast膮pi膰 tylko na...
 • Pytanie nr 72030 - Na wydane przez organ egzekucyjny postanowienie w sprawie umorzenia post臋powania egzekucyjnego w ...
 • Pytanie nr 72031 - Pracodawca nie odprowadza艂 zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownik贸w. Kt贸ry z wy...
 • Pytanie nr 72032 - Zgodnie z przytoczonym przepisem, co do zasady, organem w艂a艣ciwym do rozpatrzenia skargi dotycz膮c...
 • Pytanie nr 72033 - Z przedstawionych przepis贸w wynika, 偶e Senat mo偶e uchwali膰 poprawki do ustawy bud偶etowej w termin...
 • Pytanie nr 72034 - 殴r贸d艂em dochod贸w bud偶etu pa艅stwa s膮 wp艂ywy
 • Pytanie nr 72035 - Wp艂ywy z podatku od nieruchomo艣ci s膮 藕r贸d艂em dochod贸w w艂asnych
 • Pytanie nr 72036 - Kt贸ry podmiot posiada wy艂膮czn膮 kompetencj臋 opracowania projektu bud偶etu wojew贸dztwa?

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ