LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 72997 - Hurtownia S艂odyczy sp. z o.o. przekaza艂a nieodp艂atnie swoim klientom artyku艂y z w艂asnego magazynu...
 • Pytanie nr 72998 - Wp艂yw nale偶no艣ci od odbiorcy towar贸w nale偶y zaksi臋gowa膰 na koncie Rachunek bie偶膮cy na podstawie...
 • Pytanie nr 72999 - Sprawdzenie dowodu ksi臋gowego pod wzgl臋dem formalnym polega mi臋dzy innymi na ustaleniu, czy
 • Pytanie nr 73000 -
 • Pytanie nr 73001 - Lokaty bankowe za艂o偶one na okres nie d艂u偶szy ni偶 12 miesi臋cy nale偶y wykaza膰 w bilansie jednostki ...
 • Pytanie nr 73002 - Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowo艣ci ksi臋gi rachunkowe nale偶y przechowywa膰, licz膮c od pocz...
 • Pytanie nr 73003 - Zakupione prawo do wynalazk贸w i wzor贸w zdobniczych, kt贸re s膮 wykorzystywane przez przedsi臋biorstw...
 • Pytanie nr 73004 - Dodatnie r贸偶nice kursowe powsta艂e z rozliczenia transakcji walutowych zalicza si臋 do
 • Pytanie nr 73005 - Na podstawie zapis贸w na kontach ustal warto艣膰 materia艂贸w na dzie艅 bilansowy.
 • Pytanie nr 73006 - Naliczona w li艣cie p艂ac premia motywacyjna dla pracownika, obci膮偶y konto
 • Pytanie nr 73007 - Op艂aty skarbowe i notarialne nale偶y zapisa膰 w ci臋偶ar konta
 • Pytanie nr 73008 - Zasada podw贸jnego zapisu nie obowi膮zuje na kontach
 • Pytanie nr 73009 - Saldo konta Koszty dzia艂alno艣ci podstawowej ustalone na koniec okresu sprawozdawczego oznacza war...
 • Pytanie nr 73010 - Operacj臋 gospodarcz膮 o tre艣ci WB - pobranie przez bank odsetek od kredytu bankowego, nale偶y zaksi...
 • Pytanie nr 73011 - Konto Odchylenia od cen ewidencyjnych materia艂贸w to konto
 • Pytanie nr 73012 - Hurtowania zakupi艂a na podstawie faktury towary od dostawcy OMEGA sp. z o.o. Do ko艅ca okresu spra...
 • Pytanie nr 73013 - Operacja gospodarcza WB - zap艂acono podatek dochodowy od os贸b prawnych z rachunku bankowego spowo...
 • Pytanie nr 73014 - Przedsi臋biorstwo produkcyjne, kt贸re ewidencjonuje wyroby gotowe w magazynie po planowanym koszcie...
 • Pytanie nr 73015 - Na podstawie obrot贸w wybranych kont wynikowych hurtowni oblicz wynik finansowy brutto.
 • Pytanie nr 73016 - Przedsi臋biorstwo produkcyjne, kt贸re prowadzi ewidencj臋 koszt贸w tylko w uk艂adzie kalkulacyjnym, po...
 • Pytanie nr 73017 - Przedsi臋biorstwo produkuje wyroby gotowe w ramach dw贸ch zlece艅 produkcyjnych X i Y. Koszty wydzia...
 • Pytanie nr 73018 - Do pozosta艂ych przychod贸w operacyjnych zalicza si臋
 • Pytanie nr 73019 - Warto艣膰 pocz膮tkowa urz膮dzenia produkcyjnego wynosi 36 000,00 z艂, a przewidywany okres eksploatacj...
 • Pytanie nr 73020 - W grudniu 2020 r. jednostka gospodarcza zakupi艂a i przyj臋艂a do ewidencji 艣rodk贸w trwa艂ych urz膮dze...
 • Pytanie nr 73021 - Na podstawie wybranych pozycji z rachunku zysk贸w i strat oblicz zysk z dzia艂alno艣ci operacyjnej.
 • Pytanie nr 73022 - Sprzedawca wystawiaj膮c faktur臋 dla kontrahenta b艂臋dnie wpisa艂 stawk臋 podatku VAT. Powsta艂y b艂膮d n...
 • Pytanie nr 73023 - Cukiernia w okresie sprawozdawczym na wyprodukowanie 200 sztuk tort贸w o wadze 1 kg i 200 sztuk to...
 • Pytanie nr 73024 - Roczne sprawozdanie finansowe sp贸艂ki z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 zatwierdza
 • Pytanie nr 73025 - W przedsi臋biorstwie handlowym przy ustalaniu wyniku finansowego brutto metod膮 ksi臋gow膮 w warianci...
 • Pytanie nr 73026 - Poprawa b艂臋du ksi臋gowego za pomoc膮 storna czarnego spowoduje na korygowanych kontach
 • Pytanie nr 73027 - Przedsi臋biorca wystawi艂 upowa偶nienie dla dostawcy us艂ug telekomunikacyjnych do obci膮偶ania rachunk...
 • Pytanie nr 73028 - Operacj臋 gospodarcz膮 o tre艣ci PK - rozliczenie niedoboru towar贸w mieszcz膮cego si臋 w granicach nor...
 • Pytanie nr 73029 - Na podstawie danych zawartych w tabeli ustal rodzaj i warto艣膰 r贸偶nic inwentaryzacyjnych.
 • Pytanie nr 73030 - W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji w sklepie stwierdzono r贸偶nice inwentaryzacyjne w zapasach...
 • Pytanie nr 73031 - Podczas inwentaryzacji w jednostce handlu detalicznego stwierdzono niedob贸r got贸wki w kasie zawin...
 • Pytanie nr 73032 - Kt贸ry dokument sporz膮dza komisja inwentaryzacyjna podczas ustalania ilo艣ci materia艂贸w znajduj膮cyc...
 • Pytanie nr 73033 - Oblicz wska藕nik rotacji nale偶no艣ci w dniach, je偶eli w ci膮gu 180 dni hurtownia osi膮gn臋艂a przychody...
 • Pytanie nr 73034 - W sp贸艂ce wska藕nik rentowno艣ci netto sprzeda偶y wyni贸s艂 20%. Oznacza to, 偶e
 • Pytanie nr 73035 - W kt贸rym roku jednostka by艂a najmniej uzale偶niona od kapita艂贸w obcych?
 • Pytanie nr 73036 - Wzrost wska藕nika rotacji nale偶no艣ci kr贸tkoterminowych z 14 dni do 21 dni oznacza

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ