LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 73917 - Wody podziemne leżące w strefie nasycenia, tzw. strefie saturacji, to wody
 • Pytanie nr 73918 - Do poboru wody z dużych rzek należy zastosować
 • Pytanie nr 73919 - Na ilustracji przedstawiono zawór
 • Pytanie nr 73920 - Rury wywiewne w instalacji kanalizacyjnej montuje się
 • Pytanie nr 73921 - Na schematach instalacji wodociągowej przewody zimnej wody użytkowej należy oznaczać linią
 • Pytanie nr 73922 - Oblicz koszt wymiany odcinka o długości 7 m instalacji wodociągowej z 3 redukcjami nyplowymi i 2 ...
 • Pytanie nr 73923 - Które narzędzie stosowane do montażu instalacji wodociągowej zostało przedstawione na ilustracji?...
 • Pytanie nr 73924 - Średnica podejścia kanalizacyjnego dla zlewozmywaków wynosi
 • Pytanie nr 73925 - Które przewody znajdujące się w łazience, ze względu na skraplanie pary wodnej na ich powierzchni...
 • Pytanie nr 73926 - Wymagane ciśnienie próbne podczas przeprowadzania badań szczelności instalacji wody zimnej jest w...
 • Pytanie nr 73927 - Czyszczenie podejścia kanalizacyjnego należy rozpocząć od demontażu
 • Pytanie nr 73928 - Do urządzeń gazowych pobierających powietrze potrzebne do spalania bezpośrednio z pomieszczenia, ...
 • Pytanie nr 73929 - Filtr siatkowy w instalacji gazowej montuje się
 • Pytanie nr 73930 - Minimalna kubatura pomieszczenia, w którym zamontowany jest kocioł gazowy z otwartą komorą spalan...
 • Pytanie nr 73931 - Do odprowadzania spalin z kotła gazowego z otwartą komorą spalania należy zastosować przewód
 • Pytanie nr 73932 - W dokumentacji projektowej instalacji gazowej symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza
 • Pytanie nr 73933 - Do uszczelnienia połączeń gwintowanych w instalacji gazowej należy zastosować
 • Pytanie nr 73934 - Przewody miedziane w instalacji gazowej należy łączyć za pomocą
 • Pytanie nr 73935 - Kurek gazowy z przewodami instalacji gazowej należy łączyć w technologii
 • Pytanie nr 73936 - W celu usunięcia nieszczelności instalacji gazowej z miedzi na połączeniu skręcanym należy
 • Pytanie nr 73937 - Które z wymienionych źródeł energii nie zanieczyszcza powietrza?
 • Pytanie nr 73938 - W którym systemie instalacji grzewczej gorąca woda z kotła płynie pionem wznośnym w stronę przewo...
 • Pytanie nr 73939 - Miejscowe układy mieszające umożliwiające zasilenie ogrzewania podłogowego i ogrzewania grzejniko...
 • Pytanie nr 73940 - Ile wynosi koszt jednostkowy zakupu grzejnika i jego montażu?
 • Pytanie nr 73941 - W najniższym punkcie instalacji grzewczej powinna być zamontowana armatura
 • Pytanie nr 73942 - Aby przeprowadzić regulację temperatury w pomieszczeniu, przy grzejnikach są montowane
 • Pytanie nr 73943 - Gdzie w instalacji c.o. powinno być zamontowane otwarte naczynie wzbiorcze?
 • Pytanie nr 73944 - Grzejnik przedstawiony na rysunku należy podłączyć do instalacji centralnego ogrzewania w sposób...
 • Pytanie nr 73945 - Ile czasu trwa próba szczelności instalacji grzewczej podłogowej?
 • Pytanie nr 73946 - Przewody prowadzone w bruzdach ściennych muszą być zabezpieczone izolacją termiczną w przypadku i...
 • Pytanie nr 73947 - Jeżeli w nowej instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych, dwa grzejniki usytuowane najb...
 • Pytanie nr 73948 - Przystępując do wymiany grzejników w instalacji centralnego ogrzewania, w pierwszej kolejności na...
 • Pytanie nr 73949 - Temperatura powietrza w pomieszczeniu mieszkalnym w okresie zimowym przy małej aktywności fizyczn...
 • Pytanie nr 73950 - Elementem regulacyjnym w instalacji wentylacyjnej mechanicznej jest
 • Pytanie nr 73951 - Którą kształtkę należy zastosować do połączenia rur wentylacyjnych, przesuniętych względem siebie...
 • Pytanie nr 73952 - Przedstawione na ilustracji urządzenie jest stosowane w instalacji wentylacyjnej do
 • Pytanie nr 73953 - Przepustnice w komorze klimatyzacyjnej są montowane
 • Pytanie nr 73954 - Na podstawie danych w tabeli określ grubość, którą powinna mieć izolacja termiczna kanału wywiewn...
 • Pytanie nr 73955 - Właściciel lub zarządca nieruchomości powinien wykonać okresową kontrolę stanu technicznego insta...
 • Pytanie nr 73956 - Podczas naprawy urządzenia instalacji klimatyzacyjnej pozostały czynnik chłodniczy (freon) należy...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ