LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 75517 - Kt贸ry z wymienionych akt贸w jest aktem normatywnym?
 • Pytanie nr 75518 - Postanowienie o zatwierdzeniu ugody, zawartej w toku post臋powania administracyjnego, jest
 • Pytanie nr 75519 - Zgodnie z zamieszczonym schematem organizacyjnym bezpo艣rednim prze艂o偶onym Kierownika Urz臋du Stanu...
 • Pytanie nr 75520 - Urz膮d wojew贸dzki jest jednostk膮 pomocnicz膮, kt贸ra zapewnia wykonywanie zada艅
 • Pytanie nr 75521 - Kto wybiera starost臋 powiatu?
 • Pytanie nr 75522 - Kt贸ra z wymienionych kompetencji nale偶y do Prezydenta RP?
 • Pytanie nr 75523 - Zgodnie z zamieszczonym wyci膮giem z ustawy, samorz膮d wojew贸dztwa okre艣la strategi臋 rozwoju wojew贸...
 • Pytanie nr 75524 - Zgodnie z przytoczonym przepisem akta sprawy o przyznaniu przez prezydenta miasta stypendium dla ...
 • Pytanie nr 75525 - Akty prawa miejscowego obowi膮zuj膮ce na terenie gminy ustanawia rada gminy, natomiast w przypadku ...
 • Pytanie nr 75526 - Kt贸ry z wymienionych akt贸w prawnych jest aktem prawa miejscowego?
 • Pytanie nr 75527 - Zgodnie z przytoczonym przepisem s膮d opieku艅czy nadaje nazwisko dziecku, gdy
 • Pytanie nr 75528 - Zgodnie z przytoczonym przepisem z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego w terminie 30 dni...
 • Pytanie nr 75529 - Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego drzewa i inne ro艣liny od chwili zasadzenia lub zasiania s膮
 • Pytanie nr 75530 - Zgodnie z zamieszczonym przepisem odmowa zatwierdzenia programu szkolenia dla kandydat贸w do pe艂ni...
 • Pytanie nr 75531 - Kiedy sp贸艂ka akcyjna staje si臋 osob膮 prawn膮?
 • Pytanie nr 75532 - Co do zasady, odpowiedzialno艣膰 w艂a艣ciciela psa za szkod臋, kt贸r膮 wyrz膮dzi艂 ten pies, jest odpowied...
 • Pytanie nr 75533 - Umowa, na podstawie kt贸rej jeden z przedsi臋biorc贸w zapewnia za okre艣lon膮 op艂at膮 drugiemu przedsi臋...
 • Pytanie nr 75534 - W kt贸rej sytuacji 藕r贸d艂em powsta艂ego zobowi膮zania jest akt administracyjny?
 • Pytanie nr 75535 - Umowa, na podstawie kt贸rej przyjmuj膮cy zlecenie zobowi膮zuje si臋, w zakresie dzia艂ania swego przed...
 • Pytanie nr 75536 - W jakim trybie zawarto umow臋 cywilnoprawn膮, gdy z chwil膮 udzielenia przybicia wybrano najkorzystn...
 • Pytanie nr 75537 - W kt贸rej cz臋艣ci akt osobowych pracownika nale偶y umie艣ci膰 pismo o na艂o偶eniu na pracownika kary pie...
 • Pytanie nr 75538 - Maria Jakubowska, kt贸ra uko艅czy艂a szko艂臋 policealn膮 i posiada dwuletni sta偶 pracy zosta艂a zatrudn...
 • Pytanie nr 75539 - Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy koszty zwi膮zane z ustalaniem okoliczno艣ci i przyczyn wypadk贸w ...
 • Pytanie nr 75540 - Organ administracji publicznej, przed wydaniem decyzji administracyjnej, nie umo偶liwi艂 stronie wy...
 • Pytanie nr 75541 - Zgodnie z przytoczonym przepisem strona post臋powania mo偶e 偶膮da膰, aby po艣wiadczenie zgodno艣ci odpi...
 • Pytanie nr 75542 - W ramach kt贸rego post臋powania organ administracji publicznej urz臋dowo potwierdza okre艣lone fakty ...
 • Pytanie nr 75543 - Je偶eli pracownik organu administracji publicznej z nieuzasadnionych przyczyn nie za艂atwi艂 sprawy ...
 • Pytanie nr 75544 - Zgodnie z przytoczonym przepisem ewidencj臋 p贸l biwakowych w gminie wiejskiej prowadzi
 • Pytanie nr 75545 - W przypadku gdy uczestnikami mediacji w toku post臋powania administracyjnego s膮 tylko strony tego ...
 • Pytanie nr 75546 - Czynno艣ci organu administracji publicznej, z kt贸rych nie sporz膮dza si臋 protoko艂u, a kt贸re maj膮 zn...
 • Pytanie nr 75547 - Organ administracji publicznej, kt贸ry wyda艂 decyzj臋 administracyjn膮 odmawia jej uzupe艂nienia w fo...
 • Pytanie nr 75548 - Kt贸ra z wymienionych wad jest wad膮 istotn膮 w sporz膮dzonej decyzji administracyjnej?
 • Pytanie nr 75549 - Do kt贸rego organu administracji publicznej nale偶y wnie艣膰 odwo艂anie od wydanej decyzji administrac...
 • Pytanie nr 75550 - Rozstrzygni臋cie w sprawie odmowy wznowienia post臋powania administracyjnego nast臋puje w drodze
 • Pytanie nr 75551 - W przypadku egzekucji z ruchomo艣ci cena wywo艂ania w pierwszym terminie licytacji wynosi
 • Pytanie nr 75552 - Kt贸ry z wymienionych organ贸w egzekucyjnych jest uprawniony do stosowania wszystkich 艣rodk贸w egzek...
 • Pytanie nr 75553 - Starosta, realizuj膮c zadania w艂asne powiatu, nie przestrzega prawa. Organem w艂a艣ciwym do rozpatrz...
 • Pytanie nr 75554 - Kt贸ra z wymienionych jednostek organizacyjnych sektora finans贸w publicznych mo偶e by膰 utworzona pr...
 • Pytanie nr 75555 - Kt贸ry spo艣r贸d wymienionych organ贸w jest organem podatkowym w艂a艣ciwym w sprawie podatku rolnego?...
 • Pytanie nr 75556 - Nadz贸r nad dzia艂alno艣ci膮 gminy w zakresie spraw finansowych sprawuje

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ