LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU22 + AU32 - CZERWIEC 2011

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 9081 - Jednym z najważniejszych zadań podsystemu logistyki dystrybucji jest
 • Pytanie nr 9082 - Wielkość sprzedaży w przedsiębiorstwie "Omega" w roku 2009 wynosiła 140 000 zł, a w roku 2010 wzr...
 • Pytanie nr 9083 - Udział procentowy wyodrębnionej w ramach klasyfikacji ABC grupy B obejmuje
 • Pytanie nr 9084 - Dokumenty wykorzystywane do przewozu towarów w transporcie kolejowym, to
 • Pytanie nr 9085 - Gestia transportowa określa
 • Pytanie nr 9086 - Firma transportowa wykonała usługę, za którą wystawiła fakturę na kwotę 18 450 zł brutto. Podatek...
 • Pytanie nr 9087 - Pracownik magazynu przygotowuje dla klienta zróżnicowane asortymentowo zamówienie według następuj...
 • Pytanie nr 9088 - Przedstawiony wykres ilustruje strukturę gałęziową transportu ładunków. Stanowi on przykład anali...
 • Pytanie nr 9089 - Stawka za usługi transportowe to 2,44 zł/km brutto. Wskaż całkowity koszt usługi transportowej, j...
 • Pytanie nr 9090 - Na podstawie danych z tabeli określ, w którym tygodniu pracownik magazynu miał największą wydajno...
 • Pytanie nr 9091 - Wymiary palety typu EUR, to
 • Pytanie nr 9092 - Efektywną obsługę klienta oznacza skrót
 • Pytanie nr 9093 - W grupie Z analizy XYZ znajduje się asortyment
 • Pytanie nr 9094 - Firma konfekcyjna przyjęła zamówienie na 1 000 szt. ubranek dziecięcych. Na wykonanie jednego ubr...
 • Pytanie nr 9095 - Koszt utrzymania magazynu o powierzchni 250 m2 wynosi 1 000 zł miesięcznie. Koszt jednostkowy utr...
 • Pytanie nr 9096 - Pracownik magazynu przyjął w ciągu miesiąca 42 dostawy towaru, w tym 6 dostaw niekompletnych. Wsk...
 • Pytanie nr 9097 - Tabela przedstawia cennik usług przewozowych. Ustal wartość netto usługi przewozu 10 ton artykułó...
 • Pytanie nr 9098 - Wskaźnik kosztów utrzymania powierzchni magazynowej wynosi 2 zł/m2. W przyszłym kwartale wskaźnik...
 • Pytanie nr 9099 - Koszt roboczogodziny wózka widłowego wynosi 20 zł. Ile wyniesie koszt wyładunku dostawy, jeżeli s...
 • Pytanie nr 9100 - Wyładunek pięciu kolejnych dostaw trwał odpowiednio: 1 h 15 min, 1 h 30 min, 1 h 45 min, 1 h 15 m...
 • Pytanie nr 9101 - W tabeli przedstawiono koszty transportu w latach 2009-2010. Wskaźnik dynamiki tych kosztów w rok...
 • Pytanie nr 9102 - Firma przyjęła zamówienie na 64 szt. skuterów. Zapas magazynowy wynosi 72 koła do skuterów. Aby z...
 • Pytanie nr 9103 - Popyt na asortyment w czterech kolejnych tygodniach maja wynosił 60 szt., 48 szt., 64 szt., 56 sz...
 • Pytanie nr 9104 - Koszt produkcji 2 500 szt. wyrobów wynosi 5 000 zł. Ustal jednostkowy koszt produkcji wyrobu
 • Pytanie nr 9105 - Znak przedstawiony na rysunku oznacza ostrzeżenie przed
 • Pytanie nr 9106 - Pracownik magazynu widząc w magazynie taki znak jest zobowiązany do stosowania środków ochrony
 • Pytanie nr 9107 - Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych w magazynie
 • Pytanie nr 9108 - Podczas prac przeładunkowych środków ochrony roślin uszkodzeniu uległo opakowanie. Pracownikowi p...
 • Pytanie nr 9109 - Dwóch kierowców przebywających w delegacji zapłaciło za dwa noclegi łącznie 151,20 zł brutto. Sta...
 • Pytanie nr 9110 - Dokument magazynowy, wystawiany w związku z wydaniem towaru z magazynu na zewnątrz, to
 • Pytanie nr 9111 - Konwencja ATP dotyczy
 • Pytanie nr 9112 - Wadą transportu samochodowego jest
 • Pytanie nr 9113 - Udział czynności kompletacyjnych w całości działań pracowników magazynowych określają wskaźniki...
 • Pytanie nr 9114 - Na podstawie danych podanych w tabeli, ustal średni miesięczny koszt magazynowania dla wszystkich...
 • Pytanie nr 9115 - Wysokość kompletowanej paletowej jednostki ładunkowej (wysokość ładunku przewożonego w pionie wra...
 • Pytanie nr 9116 - Wskaźnik zgodności kompletacji zamówień w magazynie centrum dystrybucyjnego wynosił w kwietniu 95...
 • Pytanie nr 9117 - Ile pojazdów ciężarowych o ładowności 8 ton potrzeba do przewiezienia w ciągu miesiąca 1 960 ton ...
 • Pytanie nr 9118 - Strategię, której celem jest obniżenie poziomu zapasów, zwiększenie elastyczności planowania dost...
 • Pytanie nr 9119 - Eksploatacja regału magazynowego posiadającego trwałe odkształcenia jest dozwolona
 • Pytanie nr 9120 - Dokumentem spedycyjnym będącym potwierdzeniem zawarcia umowy spedycji jest
 • Pytanie nr 9121 - Zamówiono 160 szt. długopisów. Cena brutto jednego długopisu wynosi 3 zł, a uzyskany od całości z...
 • Pytanie nr 9122 - Kombinację zróżnicowanych jasnych i ciemnych kresek ułożonych liniowo według przyjętych zasad naz...
 • Pytanie nr 9123 - Zapas świeżych owoców gromadzony w okresie ich dostępności przez przedsiębiorstwo produkujące sok...
 • Pytanie nr 9124 - Jeżeli tygodniowo średni zapas asortymentu wynosi 600 szt., a średni popyt 1 200 szt., to wskaźni...
 • Pytanie nr 9125 - Wyposażenie magazynu zapewniające optymalną rotację składowanych towarów oraz oszczędność czasu m...
 • Pytanie nr 9126 - MRP I oznacza planowanie
 • Pytanie nr 9127 - Procesy zachodzące w obrębie całej gospodarki krajowej nazywamy
 • Pytanie nr 9128 - Do infrastruktury liniowej transportu należą
 • Pytanie nr 9129 - Przedstawiony dokument, to
 • Pytanie nr 9130 - Analizując zamieszczoną fakturę, określ kwotę zapłaconą za zakupione towary

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ