LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 81404 - Podczas aktualizacji katastru nieruchomości, jakie dane są zazwyczaj pozyskiwane z ewidencji grun...
 • Pytanie nr 81407 - Podczas modernizacji katastru nieruchomości, jakie zmiany są najczęściej wprowadzane do ewidencji...
 • Pytanie nr 81412 - Podczas analizowania danych z ewidencji gruntów i budynków natknąłeś się na pojęcie "działka ewid...
 • Pytanie nr 81428 - Podczas pracy nad aktualizacją mapy wywiadu terenowego, otrzymałeś informacje o nowym budynku, kt...
 • Pytanie nr 81429 - Zakładając, że posiadasz dane archiwalne dotyczące granic działki ewidencyjnej, które z poniższyc...
 • Pytanie nr 81432 - Przy wykonywaniu prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami, co jest ...
 • Pytanie nr 81433 - Jakie jest główne zadanie technika geodety podczas procesu zakładania katastru nieruchomości?
 • Pytanie nr 81435 - Przyjrzyj się poniższej tabeli, która przedstawia fragment dokumentacji geodezyjnej dotyczącej ni...
 • Pytanie nr 81438 - Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określa, że na danej nieruchomości może zn...
 • Pytanie nr 81444 - Przygotowujesz szkic określający położenie wznawianych znaków granicznych. Jakie elementy powinny...
 • Pytanie nr 81450 - W jakim przypadku podział nieruchomości może być dokonany niezależnie od ustaleń planów miejscowy...
 • Pytanie nr 81457 - Data Opis czynności 01.02.2022 Pomiar powierzchni działki 02.02.2022 Sporządzeni...
 • Pytanie nr 81470 - Załóżmy, że masz do podziału nieruchomość gruntową o powierzchni 1000 m² na dwie działki. Miejsco...
 • Pytanie nr 81471 - Podaj, który z poniższych dokumentów jest niezbędny do przeprowadzenia podziału nieruchomości:
 • Pytanie nr 81479 - Po pozytywnej weryfikacji dokumentacji geodezyjnej w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej ...
 • Pytanie nr 81481 - Jakie są konsekwencje nieprawidłowego sporządzenia dokumentacji geodezyjnej?
 • Pytanie nr 89963 - Podczas wykonywania prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami, natkn...
 • Pytanie nr 89965 - Podczas prac geodezyjnych natknąłeś się na symbol "N". Jakiego użytku gruntowego dotyczy ten symb...
 • Pytanie nr 89970 - Określ, co oznacza symbol "r II" w klasyfikacji bonitacyjnej gruntów.
 • Pytanie nr 89975 - Przygotowujesz dokumentację do celów katastralnych. Jaki jest minimalny zestaw danych, które musi...
 • Pytanie nr 89976 - Podczas wykonywania prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami musisz...
 • Pytanie nr 89998 - Rozważ następującą tabelę przedstawiającą fragment bazy danych katastru nieruchomości: Numer...
 • Pytanie nr 90002 - Zakładasz nowy kataster nieruchomości. W jakim dokumencie geodezyjnym znajdziesz informacje o gra...
 • Pytanie nr 90005 - LPDokumentCzy jest wymagany przy aktualizacji katastru? 1Umowa sprzedaży nieruchomościTak 2De...
 • Pytanie nr 90014 - Rozważ następującą tabelę przedstawiającą dane ewidencyjne budynku: Numer ewidencyjn...
 • Pytanie nr 90019 - Przygotowujesz się do ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej. Poniżej przedstawiono tabe...
 • Pytanie nr 90022 - Podczas sporządzania operatu technicznego ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, musis...
 • Pytanie nr 90024 - Nazwa dokumentu Opis A Opisuje fizyczne cechy działki, takie jak kształt, powierzchnia...
 • Pytanie nr 90035 - Zidentyfikuj, jakie informacje są niezbędne do określenia przebiegu projektowanych granic działki...
 • Pytanie nr 90039 - Sporządzasz wykaz zmian danych ewidencyjnych dla działki, na której właściciel dokonał podziału. ...
 • Pytanie nr 90041 - Podczas prac geodezyjnych stwierdzasz, że granice jednej z działek zostały niewłaściwie zaznaczon...
 • Pytanie nr 90044 - Załóżmy, że masz do wykonania podział nieruchomości na trzy działki o różnych powierzchniach. Pon...
 • Pytanie nr 90046 - Podczas wykonywania prac geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości, jakie dokumenty są wy...
 • Pytanie nr 90047 - Przygotowujesz wykaz zmian gruntowych dla działki oznaczonej numerem 123/4. W tabeli poniżej prze...
 • Pytanie nr 90048 - Podczas sporządzania wykazu synchronizacyjnego dla działki oznaczonej numerem 567/8, zauważyłeś, ...
 • Pytanie nr 90052 - Podczas rozprawy granicznej, właściciel nieruchomości nie zgadza się z proponowanym przebiegiem g...
 • Pytanie nr 90065 - Podczas procesu scalenia i wymiany gruntów, po jakim etapie następuje wykonanie geodezyjnych prac...
 • Pytanie nr 90071 - Numer działkiPowierzchnia (m2) 11000 22000 33000 Jeśli scalisz te trzy działki w jedną, j...
 • Pytanie nr 91458 - Numer działki Właściciel Prawo użytkowania wieczystego 1 Jan Kowalski Tak 2 An...
 • Pytanie nr 91459 - Podczas aktualizacji katastru nieruchomości natrafiasz na wpis o służebności gruntowej. Jakie pra...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ