LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 81806 - Podczas analizy danych dotyczących liczby zgłoszeń w twojej jednostce administracyjnej zauważyłeś...
 • Pytanie nr 81808 - Przygotowujesz raport na temat efektywności pracy twojej jednostki administracyjnej. Chcesz uwzgl...
 • Pytanie nr 81810 - Jaki jest poprawny sposób postępowania z dokumentacją biurową, która nie jest już potrzebna, ale ...
 • Pytanie nr 81811 - Rozważ następującą sytuację: otrzymujesz list z prośbą o udostępnienie pewnych informacji dotyczą...
 • Pytanie nr 81816 - Rozważ następujący scenariusz: Jesteś pracownikiem urzędu miasta i otrzymujesz pismo od mieszkańc...
 • Pytanie nr 81818 - Podaj przykład formy działania jednostek administracji publicznej, która polega na wydawaniu rozp...
 • Pytanie nr 81820 - Zidentyfikuj organ administracji publicznej, który jest odpowiedzialny za koordynację działań wsz...
 • Pytanie nr 81834 - Pełnomocnictwo do reprezentowania klienta w sprawach administracyjnych zostało sporządzone, ale n...
 • Pytanie nr 81837 - Klient chce wycofać pełnomocnictwo, które udzielił swojemu pełnomocnikowi. Czy klient może to zro...
 • Pytanie nr 81840 - Zinterpretuj poniższą tabelę dotyczącą różnych form rozwiązania umowy o pracę i wskaż, która z ni...
 • Pytanie nr 81841 - Wybierz prawidłową procedurę w przypadku rozwiązania umowy o pracę z powodu niewłaściwego zachowa...
 • Pytanie nr 81845 - Jaki jest cel wprowadzenia zasiłku rehabilitacyjnego w systemie ubezpieczeń społecznych?
 • Pytanie nr 81849 - Nazwa Adres Numer telefonu Jan Kowalski ul. Kwiatowa 5, 00-000 Warszawa 500 500 500 ...
 • Pytanie nr 81854 - Przygotowujesz się do wszczęcia postępowania administracyjnego. Które z poniższych stwierdzeń jes...
 • Pytanie nr 81855 - Zastanów się nad sytuacją, w której jesteś pracownikiem urzędu i otrzymujesz wniosek o wszczęcie ...
 • Pytanie nr 81856 - Przyjrzyj się poniższej tabeli przedstawiającej różne sytuacje i wskaż, która z nich nie będzie s...
 • Pytanie nr 81858 - Załóżmy, że prowadzisz postępowanie administracyjne dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialno...
 • Pytanie nr 81859 - Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje uprawnienia strony w postępowaniu administracyjny...
 • Pytanie nr 81860 - Zakładając, że prowadzisz postępowanie administracyjne, a jedna ze stron jest obcokrajowcem niezn...
 • Pytanie nr 81861 - Strona Zdolność procesowa Osoba fizyczna pełnoletnia ? Osoba fizyczna niepełnolet...
 • Pytanie nr 90574 - Jaki jest najważniejszy aspekt do uwzględnienia podczas przygotowywania sali na spotkanie służbow...
 • Pytanie nr 90576 - Jako technik administracji, jesteś odpowiedzialny za przygotowanie materiałów na spotkanie służbo...
 • Pytanie nr 90588 - Rozważ sytuację, w której urząd miasta podejmuje decyzję o zamknięciu pewnej ulicy z powodu remon...
 • Pytanie nr 90598 - Rozważ poniższą tabelę, która przedstawia różne typy organów administracji publicznej i ich zadan...
 • Pytanie nr 90599 - Zidentyfikuj, które z poniższych działań jest realizowane przez organy uchwałodawcze samorządu te...
 • Pytanie nr 90607 - Zidentyfikuj, jaki element stosunku prawnego został przedstawiony w poniższej tabeli: ...
 • Pytanie nr 90611 - Podczas sporządzania dokumentu administracyjnego, musisz określić podmiot zobowiązany w stosunku ...
 • Pytanie nr 90618 - Przyjrzyj się poniższej tabeli przedstawiającej różne akty prawne i ich cechy. Wybierz wariant, k...
 • Pytanie nr 90624 - Otrzymujesz pismo od klienta z prośbą o udostępnienie informacji publicznej. Jakie kroki powinien...
 • Pytanie nr 90629 - Na podstawie poniższej tabeli zidentyfikuj, które z nich są źródłami prawa cywilnego: ...
 • Pytanie nr 90635 - Podaj, który ze sposobów utraty własności jest możliwy bez zgody właściciela?
 • Pytanie nr 90646 - Jesteś odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów dotyczących funkcjonowania jednostki administra...
 • Pytanie nr 90647 - Podczas sporządzania dokumentów w jednostce administracyjnej, musisz uwzględnić przepisy dotycząc...
 • Pytanie nr 90648 - Przygotowujesz dokumenty dla jednostki administracyjnej. Które z poniższych stwierdzeń jest prawd...
 • Pytanie nr 90653 - Otrzymałeś od obywatela pismo z prośbą o wydanie decyzji administracyjnej. Jakie zasady musisz pr...
 • Pytanie nr 90657 - Podczas prowadzenia postępowania administracyjnego, zauważyłeś, że decyzja została wydana przez o...
 • Pytanie nr 90658 - Przygotowujesz decyzję administracyjną i zastanawiasz się, czy brak podpisu na decyzji może wpłyn...
 • Pytanie nr 90666 - Jaka jest rola organu wyższego stopnia w postępowaniu odwoławczym?
 • Pytanie nr 90673 - Czy istnieje możliwość wznowienia postępowania administracyjnego, jeżeli decyzja została wydana n...
 • Pytanie nr 107697 - Jako technik administracji, masz obowiązek sporządzić wezwanie do złożenia wyjaśnień. Który z pon...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ