LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 9431 - Zamieszczony rysunek przedstawia
 • Pytanie nr 9432 - Przedstawione na zdjęciu urządzenie niskotemperaturowe służy do przechowywania i ekspozycji mrożo...
 • Pytanie nr 9433 - W sytuacji, gdy cena wybranego modelu aparatu fotograficznego wydaje się klientowi za wysoka, spr...
 • Pytanie nr 9434 - Kierownik hipermarketu uzupełnił stan posiadanych środków ochrony indywidualnej dla swoich pracow...
 • Pytanie nr 9435 - Który z wymienionych elementów należy uzupełnić w przedstawionym dowodzie wydania na zewnątrz - W...
 • Pytanie nr 9436 - Zgodnie z przepisami ochrony środowiska, jednostki handlu detalicznego
 • Pytanie nr 9437 - Wieloletnia praca w wilgotnym, zimnym magazynie przysklepowym może być u pracownika przyczyną
 • Pytanie nr 9438 - W tabeli przedstawiono zadania instytucji, które wspomagają działalność przedsiębiorstwa handlowe...
 • Pytanie nr 9439 - W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni pracownik sklepu powinien otrzymać ...
 • Pytanie nr 9440 - W ciągu 180 dni obrót sklepu chemicznego wyniósł 600 000 zł, a zapas przeciętny 30 000 zł. Rotacj...
 • Pytanie nr 9441 - Zamieszczona tabela przedstawia zasady rozmieszczania wybranych grup towarowych. Sprzedawca układ...
 • Pytanie nr 9442 - Zamieszczone ilustracje przedstawiają cztery placówki handlowe oferujące towary różnych branż. Ws...
 • Pytanie nr 9443 - W sklepie odzieżowym klientka kupiła spodnie lniane i bluzkę bawełnianą. Zakupione ubrania wykona...
 • Pytanie nr 9444 - Przygotowując towary do sprzedaży, zgodnie z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi, na regałach chł...
 • Pytanie nr 9445 - Przenoszenie przez pracownika towarów o masie przewyższającej obowiązujące normy może spowodować ...
 • Pytanie nr 9446 - Który z serów należy zaproponować klientowi zainteresowanemu zakupem sera pleśniowego?
 • Pytanie nr 9447 - W sklepie owocowo-warzywnym sprzedawca w ciągu godziny sprzedał - 3 kg winogron w cenie 7,20 zł/k...
 • Pytanie nr 9448 - Korzystając z otrzymanego kuponu rabatowego klientka zdecydowała się na zakup przedstawionych pro...
 • Pytanie nr 9449 - W marcu sklep sprzedał towary na kwotę 210 000 zł. Zapas przeciętny w tym okresie wynosił 70 000 ...
 • Pytanie nr 9450 - Przedstawiony na rysunku znak umieszczony na metce swetra oznacza, że ten sweter powinien być sus...
 • Pytanie nr 9451 - Na podstawie danych zawartych w tabeli wskaż, jakich środków konserwujących użyto do produkcji "ż...
 • Pytanie nr 9452 - Producent nie ma obowiązku znakowania datą minimalnej trwałości albo terminem przydatności do spo...
 • Pytanie nr 9453 - Jak nazywa się zapas towarów, który mimo podejmowanych działań przez punkt sprzedaży, nie znajduj...
 • Pytanie nr 9454 - Na podstawie przedstawionej kartoteki magazynowej wskaż, jaki był rozchód szamponu do dywanów w d...
 • Pytanie nr 9455 - Sprzedawca przygotowujący ekspozycję towarów w sali sprzedażowej samoobsługowego sklepu spożywcze...
 • Pytanie nr 9456 - Zamieszczona tabela przedstawia wykaz towarów zakupionych przez klienta. Płacąc banknotem 100 zł ...
 • Pytanie nr 9457 - Sala sprzedażowa sklepu z tradycyjną metodą sprzedaży, ma powierzchnię sprzedażową podzieloną na ...
 • Pytanie nr 9458 - Przedstawiony zakres czynności sprzedawcy charakterystyczny jest dla sprzedaży
 • Pytanie nr 9459 - W sklepie motoryzacyjnym klient kupił komplet opon zimowych. Towar oznakowany był kodem Przedstaw...
 • Pytanie nr 9460 - Rozmieszczając towary w magazynie sklepowym należy
 • Pytanie nr 9461 - Klienci sklepu internetowego "Bon Prix" dokonujący zakupów odzieży korzystają ze sprzedaży
 • Pytanie nr 9462 - Zamieszczona tabela przedstawia dane dotyczące przechowywania niektórych gatunków wędlin. W sklep...
 • Pytanie nr 9463 - Właściciel sklepu sportowego otrzymał cztery oferty warunków dostawy 100 męskich kompletów dresow...
 • Pytanie nr 9464 - Z treści przedstawionego fragmentu pisma, które było dołączone do dostarczonej do sklepu przesyłk...
 • Pytanie nr 9465 - Podczas inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej przeprowadzonej z powodu zmiany kierownictwa sklepu dok...
 • Pytanie nr 9466 - Cena netto sprzedaży opakowania farby do włosów wynosi 13,00 zł. Towar ten objęty jest 23% stawką...
 • Pytanie nr 9467 - Klientka regularnie dokonująca zakupów na targowisku miejskim zauważyła podwyżki cen wielu owoców...
 • Pytanie nr 9468 - Pracownik magazynu czyszcząc urządzenie chłodnicze uległ porażeniu prądem. Wystąpiły u niego zabu...
 • Pytanie nr 9469 - W miesiącu styczniu w sklepie sportowym obniżono ceny wielu artykułów sprzętu zimowego. Na podsta...
 • Pytanie nr 9470 - Na podstawie zamieszczonego fragmentu faktury VAT ustal, jaką kwotę powinien zapłacić nabywca w c...
 • Pytanie nr 9471 - W tabeli przedstawiono dopuszczalne normy ręcznego dźwigania ciężarów przez kobiety. Pracownica b...
 • Pytanie nr 9472 - Właściciel sklepu sportowego chciałby rozszerzyć asortyment o urządzenia do ćwiczeń siłowych. W t...
 • Pytanie nr 9473 - Klient reklamował towar, który okazał się niezgodny z umową. Sprzedawca wypełniając protokół rekl...
 • Pytanie nr 9474 - Które z przedstawionych znaków gwarantują klientowi bezpieczne i bezproblemowe użytkowanie zakupi...
 • Pytanie nr 9475 - Wskaż prawidłowy przebieg obsługi klienta w sklepie kosmetycznym prowadzącym sprzedaż swoich towa...
 • Pytanie nr 9476 - Z przedstawionego fragmentu dowodu księgowego Wz wynika, że z magazynu wydano towary o łącznej wa...
 • Pytanie nr 9477 - W sklepie odzieżowym z nowoczesną formą sprzedaży sprzedawca powinien zgodnie z zasadą komplement...
 • Pytanie nr 9478 - Na podstawie danych przedstawiających wynik inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej przeprowadzonej w m...
 • Pytanie nr 9479 - Właściciel sklepu z zabawkami przeprowadził badania popytu konsumpcyjnego. Z analizy opracowanej ...
 • Pytanie nr 9480 - Podaj, jaką wartość netto należy wpisać w przedstawionym fragmencie faktury VAT.

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ