LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 9931 - Ośrodek wzroku jest umiejscowiony w obrębie mózgowia w
 • Pytanie nr 9932 - Właściwym celem przepływu krwi we wszystkich naczyniach tętniczych jest:
 • Pytanie nr 9933 - Przewody chłonne łączą się z
 • Pytanie nr 9934 - Naczynia krwionośne, które odgrywają ważną rolę w regulacji cieplnej organizmu, znajdują się w...
 • Pytanie nr 9935 - Pod więzadłem pachwinowym wspólnie z mięśniem biodrowo-lędźwiowym przebiega
 • Pytanie nr 9936 - Główne mięśnie utrzymujące wysklepienie stopy to:
 • Pytanie nr 9937 - U pływaków, pracowników fizycznych, śpiewaków dominuje typ oddychania
 • Pytanie nr 9938 - Który z wymienionych czynników może być przyczyną powstawania skoliozy strukturalnej?
 • Pytanie nr 9939 - Zaburzenie czucia w okolicy bocznej przedramienia świadczy o uszkodzeniu nerwu
 • Pytanie nr 9940 - Wskaż objaw, który odpowiada uszkodzeniu dróg piramidowych.
 • Pytanie nr 9941 - Do czynności, które powinien wykonać pacjent przed zabiegiem masażu, zaliczamy
 • Pytanie nr 9942 - Oceniając stan pacjenta, należy zwrócić szczególną uwagę na
 • Pytanie nr 9943 - Badanie stanu węzłów chłonnych powinno się odbywać każdorazowo podczas palpacyjnego badania pacje...
 • Pytanie nr 9944 - Masaż pobudzający strefy odruchowe na różnych głębokościach tkanek to masaż
 • Pytanie nr 9945 - Chwytów w formie odkształcania punktowego nie wykorzystuje się w masażu
 • Pytanie nr 9946 - Masaż zawierający teoretyczne uzasadnienie celowości działania, metody diagnozowania, oceniania i...
 • Pytanie nr 9947 - U pacjenta z zanikiem prostym mięśni podudzi powstałym po unieruchomieniu należy zastosować masaż...
 • Pytanie nr 9948 - Charakterystyczną cechę metodyki zabiegu w postaci wyodrębnienia fazy przesuwania i odprężania na...
 • Pytanie nr 9949 - Strumień wody w masażu podwodnym skierowany prostopadle do ciała, w odróżnieniu od strumienia ust...
 • Pytanie nr 9950 - Masaż w obrębie powięzi jest korzystny dla jej struktury, gdy stosowana jest technika
 • Pytanie nr 9951 - W masażu wykonywanym w celu obniżenia napięcia mięśni należy zastosować opracowanie
 • Pytanie nr 9952 - Przemieszczając krew w formie głaskania głębokiego podczas masażu klasycznego należy zawsze oczek...
 • Pytanie nr 9953 - Odkształcania powłok brzusznych nie wykonuje się w masażu
 • Pytanie nr 9954 - Kąpiel z masażem podwodnym z ręcznie sterowaną dyszą powinna się odbywać w wodzie o temperaturze...
 • Pytanie nr 9955 - U osób w wieku podeszłym i z ograniczoną aktywnością ruchową podczas masażu kończyn dolnych należ...
 • Pytanie nr 9956 - Masaż startowy u zawodnika wykonuje się w celu
 • Pytanie nr 9957 - U pacjenta po uszkodzeniu nerwu promieniowego, u którego wystąpiły zaburzenia czucia powierzchown...
 • Pytanie nr 9958 - U pacjentki po mastektomii i usunięciu węzłów chłonnych pachowych po stronie lewej pojawił się ob...
 • Pytanie nr 9959 - Masaż klasyczny wykonany w obrębie mięśnia półścięgnistego, zgodnie z zasadą przeniesienia napięc...
 • Pytanie nr 9960 - Celem opracowania brzuśca mięśnia czworogłowego uda w formie ugniatania u pacjenta po rekonstrukc...
 • Pytanie nr 9961 - Zastosowanie w masażu rozcierania elementów łącznotkankowych okolicy stawów śródręczno-paliczkowy...
 • Pytanie nr 9962 - Czynności wchodzące w zakres części wstępnej masażu to:
 • Pytanie nr 9963 - Na zakończenie właściwie wykonanego zabiegu masażu podwodnego pacjent powinien
 • Pytanie nr 9964 - Uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących dolegliwości pacjenta ma miejsce w
 • Pytanie nr 9965 - Zgodnie z zasadą warstwowości opracowanie powięzi mięśnia powinno być poprzedzone opracowaniem
 • Pytanie nr 9966 - Podczas masażu limfatycznego wykonywanego przy obrzęku pooperacyjnym po usunięciu zęba mądrości w...
 • Pytanie nr 9967 - Kolejność opracowania mięśni grzbietu zgodna z zasadą warstwowości to:
 • Pytanie nr 9968 - Prawidłowo wykonany zabieg masażu segmentarnego wpływa na
 • Pytanie nr 9969 - Chwyt piłowania jest specjalnym chwytem masażu
 • Pytanie nr 9970 - Chwyty Voddera stosuje się, wykonując masaż
 • Pytanie nr 9971 - Celem zastosowania głaskania głębokiego jest opracowanie
 • Pytanie nr 9972 - Pomieszczenie do masażu powinno spełniać następujący warunek:
 • Pytanie nr 9973 - Właściwe oświetlenie dzienne w gabinecie masażu zapewnia powierzchnia okna równa
 • Pytanie nr 9974 - Jeśli podczas wykonywania zabiegu masażu podwodnego masażysta podejrzewa nieprawidłowości w pracy...
 • Pytanie nr 9975 - Podczas masażu podwodnego grzbietu, przecinając kręgosłup lędźwiowy strumieniem wody ustawionym p...
 • Pytanie nr 9976 - U pacjenta występuje bolesny obrzęk stawu skokowego sugerujący ostry stan zapalny tej okolicy. Wy...
 • Pytanie nr 9977 - Stoły do masażu należy dezynfekować
 • Pytanie nr 9978 - Wykonując masaż noworodków na oddziale szpitalnym, aby zapobiegać infekcjom górnych dróg oddechow...
 • Pytanie nr 9979 - Przy wstrząsie spowodowanym krwotokiem wewnętrznym w ramach pierwszej pomocy należy
 • Pytanie nr 9980 - U pacjenta podczas zabiegu masażu nastąpiło zatrzymanie krążenia i bezdech. Prowadząc zewnętrzny ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ