LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 10131 - 40-letni pracownik zatrudniony od 15 lat w sklepie spożywczym podczas wykonywania obowiązków służ...
 • Pytanie nr 10132 - Wymiar urlopu wypoczynkowego, jaki przysługuje pracownikowi, uzależniony jest
 • Pytanie nr 10133 - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie podatkiem dochodow...
 • Pytanie nr 10134 - Melania Ziółkowska - księgowa z wieloletnim stażem pracy, jest zatrudniona na umowę o pracę. W gr...
 • Pytanie nr 10135 - Podatnik, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą i rozliczać się z podatku od towarów i...
 • Pytanie nr 10136 - Płatnikiem podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników jest
 • Pytanie nr 10137 - Antonina Różewicz jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w przedsiębiorstwie na stanowisku k...
 • Pytanie nr 10138 - Zakłady Cukiernicze w Zawadzie Górnej rozwiązały za porozumieniem stron umowę o pracę z Eugenią P...
 • Pytanie nr 10139 - Dokument sporządzany przez przedsiębiorcę, w którym wymagane jest podanie dokładnego adresu przed...
 • Pytanie nr 10140 - W prasie lokalnej ukazała się oferta pracy producenta mebli biurowych. Firma poszukuje kandydata ...
 • Pytanie nr 10141 - Jan Okruchowski nie wykorzystał części przysługującego mu urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiąza...
 • Pytanie nr 10142 - Bezrobotny Cezary Łatajski, posiadający prawo do zasiłku dla bezrobotnych, podjął zatrudnienie z ...
 • Pytanie nr 10143 - Zamieszczone wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest niezgodne z prawem, p...
 • Pytanie nr 10144 - Henryk Zatorski zakupił czajnik elektryczny, w którym po pewnym czasie zepsuł się włącznik. Na cz...
 • Pytanie nr 10145 - Który rodzaj działalności gospodarczej wymaga uzyskania koncesji?
 • Pytanie nr 10146 - Zakłady Produkcji Zabawek w Michałowie zatrudniły Joannę Piątkowską. Dokumenty dotyczące zatrudni...
 • Pytanie nr 10147 - W tabeli przedstawiono dane konieczne do wystawienia przez dostawcę faktury dla odbiorcy. Jaką kw...
 • Pytanie nr 10148 - W przedsiębiorstwie, w którym zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę Adela Majkowska, zgodni...
 • Pytanie nr 10149 - Na rynku pojawił się nowy produkt. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli określ cenę równow...
 • Pytanie nr 10150 - Przedsiębiorstwo "Robotex" podpisało 1 marca umowę o pracę z Cecylią Pokrzewską, która w tym dniu...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ