LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 79972 - Załóżmy, że masz do dyspozycji anemometr, barometr, termometr i higrometr. Wybierz przyrząd, któr...
 • Pytanie nr 79973 - Załóżmy, że masz do dyspozycji pluwiometr, termohigrometr, termograf i psychrometr. Wybierz przyr...
 • Pytanie nr 79975 - Jesteś mechanikiem-operator pojazdów i maszyn rolniczych. Musisz przetransportować ciągnik rolnic...
 • Pytanie nr 79978 - Pojazd Masa całkowita Prędkość maksymalna Ciągnik rolniczy 3,5 tony ? Jaką maks...
 • Pytanie nr 79981 - Załóżmy, że jesteś rolnikiem i chcesz skorzystać ze środków finansowych na rozwój swojego gospoda...
 • Pytanie nr 79993 - Zidentyfikuj prawdziwe stwierdzenie dotyczące integrowanej ochrony roślin.
 • Pytanie nr 79995 - Zidentyfikuj, które z poniższych działań jest zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy po...
 • Pytanie nr 80011 - Zidentyfikuj metal, który jest lekki, ma niską temperaturę topnienia i jest często stosowany w pr...
 • Pytanie nr 80014 - Podczas pracy z maszynami rolniczymi często stosuje się różne przyrządy pomiarowe. Wybierz przyrz...
 • Pytanie nr 80020 - Który z poniższych pojazdów rolniczych jest najbardziej odpowiedni do transportu dużych ilości ma...
 • Pytanie nr 80041 - Podczas naprawy traktora zauważyłeś, że jedna z części jest uszkodzona. Nowa część kosztuje 500 z...
 • Pytanie nr 87817 - Podczas jazdy ciągnikiem rolniczym, które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe dotyczące używan...
 • Pytanie nr 87819 - Przy jakim maksymalnym dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu, prawo jazdy kategorii T uprawni...
 • Pytanie nr 87821 - Przygotowujesz miejsce pracy kierowcy zgodnie z zasadami ergonomii. Wskaż, które z poniższych czy...
 • Pytanie nr 87827 - Wskaż, który z poniższych elementów biznesplanu dla gospodarstwa rolnego jest najbardziej odpowie...
 • Pytanie nr 87829 - Zakładając, że chcesz przedstawić informacje o konkurencji, potencjalnych klientach i trendach ry...
 • Pytanie nr 87840 - Z jakiego powodu norma ISO 9001:2015 jest ważna dla producentów maszyn rolniczych?
 • Pytanie nr 87841 - Podczas stosowania integrowanej ochrony roślin, zauważyłeś, że na jednym z pól występuje silne za...
 • Pytanie nr 87844 - Jaka jest główna korzyść stosowania integrowanej ochrony roślin?
 • Pytanie nr 87848 - Jakie są zasady postępowania po przypadkowym połknięciu środka ochrony roślin?
 • Pytanie nr 87854 - Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania ze środ...
 • Pytanie nr 87858 - Zidentyfikuj środek smarny, który jest najbardziej odpowiedni do użycia w warunkach o wysokiej wi...
 • Pytanie nr 87866 - Rozważ następującą tabelę przedstawiającą różne narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej używane...
 • Pytanie nr 87868 - Podczas pracy na polu rolnym, zauważyłeś, że jedno z narzędzi nie działa prawidłowo. Jest to mały...
 • Pytanie nr 87879 - Podczas jazdy ciągnikiem rolniczym zauważyłeś, że iskra zapłonowa jest słaba, co powoduje nierówn...
 • Pytanie nr 87883 - Wybierz, który z poniższych pojazdów jest najbardziej odpowiedni do przeprowadzania prac polowych...
 • Pytanie nr 87884 - Który z poniższych pojazdów jest najczęściej wykorzystywany do zbierania plonów w rolnictwie?
 • Pytanie nr 87893 - Jaki parametr pracy ciągnika rolniczego powinien być dostosowany do warunków atmosferycznych?
 • Pytanie nr 87901 - Zidentyfikuj, która z poniższych czynności jest nieodpowiednia podczas wymiany oleju w silniku tr...
 • Pytanie nr 87903 - Część Stan Hamulce Dobry Silnik Zły Opony Dobry Na podstawie powyższe...
 • Pytanie nr 87904 - Podczas przeprowadzania rutynowej kontroli traktora, zauważasz, że płyn chłodniczy jest brudny. J...
 • Pytanie nr 87905 - Przygotowujesz maszynę rolniczą do naprawy. Zauważasz, że jest silnie zabrudzona. Jakie działanie...
 • Pytanie nr 87906 - Podczas mycia maszyny rolniczej zauważasz, że na niektórych elementach zaczyna się pojawiać rdza....
 • Pytanie nr 87907 - Po umyciu maszyny rolniczej, jakie jest kolejne kroki w przygotowaniu jej do naprawy?
 • Pytanie nr 87911 - Podczas przygotowywania maszyny rolniczej do naprawy, należy zwrócić uwagę na jej stabilność. Wsk...
 • Pytanie nr 87919 - Podczas naprawy maszyny rolniczej musisz zdjąć koło, które jest mocno przykręcone. Które narzędzi...
 • Pytanie nr 87921 - Przygotowujesz się do naprawy kombajnu zbożowego. W tabeli poniżej przedstawiono kilka problemów ...
 • Pytanie nr 87923 - Podczas eksploatacji traktora zauważyłeś, że temperatura silnika jest zbyt wysoka, pomimo prawidł...
 • Pytanie nr 87927 - Przygotowujesz się do wykonania wpisu w książce przeglądów technicznych maszyn i urządzeń rolnicz...
 • Pytanie nr 107236 - Załóżmy, że masz do złożenia zespół składający się z koła zębatego, wału i łożyska. W jakiej kole...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ