LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 79971 - Załóżmy, że masz do dyspozycji pluwiometr, termohigrometr, termograf i psychrometr. Wybierz przyr...
 • Pytanie nr 79980 - Wskaż, który z poniższych programów jest finansowany przez Unię Europejską i służy do wsparcia ro...
 • Pytanie nr 79989 - Który z poniższych środków ochrony roślin jest stosowany do zwalczania nicieni?
 • Pytanie nr 79991 - Rozważ następującą tabelę przedstawiającą liczbę szkodników na hektar pola uprawnego w ciągu tygo...
 • Pytanie nr 79994 - Które z poniższych działań jest najmniej zgodne z zasadami integrowanej ochrony roślin?
 • Pytanie nr 79996 - Wybierz poprawną odpowiedź dotyczącą objawów zatrucia środkami ochrony roślin.
 • Pytanie nr 79999 - Zinterpretuj poniższy rysunek techniczny. Jakie wymiary ma element zaznaczony na czerwono? E...
 • Pytanie nr 80000 - Zidentyfikuj błąd na poniższym rysunku technicznym. Wymiary są podane w milimetrach. _____...
 • Pytanie nr 80002 - Na rysunku technicznym przedstawiono element o wymiarach 100mm x 50mm. Jakie będą jego wymiary, j...
 • Pytanie nr 80013 - Jaki metal lub stop jest najbardziej odpowiedni do produkcji przewodów elektrycznych ze względu n...
 • Pytanie nr 80017 - Wybierz przyrząd, który jest najczęściej używany do mierzenia grubości blachy stalowej stosowanej...
 • Pytanie nr 80018 - Wybierz przyrząd, który jest najczęściej używany do kalibracji innych przyrządów pomiarowych w wa...
 • Pytanie nr 87812 - Wykonujesz kontrolę układu hamulcowego przyczepy rolniczej. Zauważasz, że pedał hamulca jest mięk...
 • Pytanie nr 87814 - Element Stan Oświetlenie Sprawne Układ hamulcowy Sprawny Poziom oleju silni...
 • Pytanie nr 87816 - Zakładając, że prowadzisz ciągnik rolniczy z przyczepą, który z poniższych przepisów dotyczących ...
 • Pytanie nr 87822 - Zgodnie z zasadami ergonomii, jak powinien być ustawiony fotel kierowcy w odniesieniu do pedałów?
 • Pytanie nr 87823 - Rozważasz zakup samochodu dla swojego gospodarstwa rolnego. Które z poniższych cech powinieneś ro...
 • Pytanie nr 87825 - Jaki jest główny cel stosowania zasad ergonomii przy przygotowywaniu miejsca pracy kierowcy?
 • Pytanie nr 87835 - Załóżmy, że prowadzisz gospodarstwo rolne o powierzchni 200 ha. Zgodnie z obowiązującymi przepisa...
 • Pytanie nr 87846 - Podczas stosowania środków ochrony roślin, jakie są zasady postępowania w przypadku kontaktu z oc...
 • Pytanie nr 87847 - Środek ochrony roślin Symbol zagrożenia Środek A GHS05 Środek B GHS07 Środe...
 • Pytanie nr 87861 - Podczas konserwacji narzędzi rolniczych zauważyłeś, że na jednym z nich pojawiła się korozja. Jak...
 • Pytanie nr 87862 - Wybierz najskuteczniejszy sposób ochrony przed korozją dla narzędzi rolniczych wykonanych z żelaz...
 • Pytanie nr 87871 - Zidentyfikuj typ przekładni przedstawiony w poniższej tabeli: Typ przekładni Cechy ?...
 • Pytanie nr 87874 - Wybierz prawidłowe stwierdzenie dotyczące przekładni cięgnowych.
 • Pytanie nr 87880 - Podczas pracy z maszyną rolniczą zauważyłeś, że akumulator szybko się rozładowuje, mimo że jest n...
 • Pytanie nr 87885 - Jakie jest główne zastosowanie samochodu dostawczego w rolnictwie?
 • Pytanie nr 87887 - Które z poniższych urządzeń jest najczęściej używane do przemieszczania dużych ilości ziemi lub i...
 • Pytanie nr 87888 - Rozważ urządzenie, które jest używane do przycinania drzew i krzewów w gospodarstwie rolnym. Ma d...
 • Pytanie nr 87892 - Podczas regulacji siewnika zbożowego, zauważyłeś, że niektóre nasiona są zasiewane zbyt głęboko. ...
 • Pytanie nr 87899 - Podczas oceny stanu technicznego ciągnika rolniczego zauważyłeś, że poziom płynu chłodzącego jest...
 • Pytanie nr 87908 - Podczas przygotowywania narzędzi do naprawy maszyny rolniczej, zauważasz, że jedno z nich jest si...
 • Pytanie nr 87909 - Rozważ poniższą tabelę przedstawiającą częstotliwość konserwacji różnych elementów maszyny rolnic...
 • Pytanie nr 87912 - Zgodnie z poniższą tabelą, która prezentuje różne metody zabezpieczania maszyn rolniczych przed s...
 • Pytanie nr 87922 - Przygotowujesz się do naprawy przyczepy rolniczej. Zauważasz, że hamulce działają nierównomiernie...
 • Pytanie nr 87924 - Podczas naprawy siewnika zauważyłeś, że niektóre nasiona nie są równomiernie rozprowadzane. Jaka ...
 • Pytanie nr 87926 - Przeglądasz dokumentację techniczną maszyn rolniczych i zauważasz, że poprzedni wpis w książce pr...
 • Pytanie nr 107237 - CzęśćFunkcja 1. Koło zębateA. Przeniesienie napędu 2. WałB. Przyłączenie do maszyny 3. Łożys...
 • Pytanie nr 107238 - Jaki element maszyny rolniczej jest odpowiedzialny za przeniesienie napędu z silnika na inne częś...
 • Pytanie nr 107242 - Typ korozji Opis A Powierzchniowa korozja, która powoduje równomierne zużycie metalu. ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ