LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 80049 - Rozważ następującą tabelę, która przedstawia różne gatunki roślin uprawnych wraz z ich charaktery...
 • Pytanie nr 80058 - Jaki jest maksymalny dopuszczalny ciężar przyczepy, którą można przewozić ciągnikiem rolniczym be...
 • Pytanie nr 80067 - Planujesz uprawę ziemniaków na swoim polu. Która z poniższych roślin powinna być uprawiana przed ...
 • Pytanie nr 80071 - Zidentyfikuj chwast na podstawie poniższego opisu: Jest to roślina jednoroczna, o wysokości do 1 ...
 • Pytanie nr 80076 - Czy zgodnie z prawem jest możliwe stosowanie środków ochrony roślin po ich dacie ważności?
 • Pytanie nr 80082 - Jakie są główne cele integrowanej ochrony roślin?
 • Pytanie nr 80088 - Jakie są wymagania prawne dotyczące stosowania opryskiwacza ciągnikowego polowego w Polsce?
 • Pytanie nr 80094 - Rozważ następujące systemy utrzymania zwierząt gospodarskich: System Zalety ...
 • Pytanie nr 80098 - Wskaż system utrzymania zwierząt gospodarskich, który jest najmniej efektywny pod względem produk...
 • Pytanie nr 87930 - Zidentyfikuj, który z poniższych czynników ma największy wpływ na żyzność gleby.
 • Pytanie nr 87937 - Na mapie pogody zauważasz, że front atmosferyczny przemieszcza się z zachodu na wschód. Jakie zmi...
 • Pytanie nr 87939 - Zauważasz na mapie pogody duże skupisko chmur nad swoją farmą. Jakie działania powinieneś podjąć ...
 • Pytanie nr 87943 - Załóżmy, że chcesz przeprowadzić pomiar prędkości wiatru na swoim polu. Który z poniższych przyrz...
 • Pytanie nr 87944 - Zakładając, że jesteś rolnikiem i chcesz przeprowadzić pomiar opadów atmosferycznych na swoim pol...
 • Pytanie nr 87953 - Podczas jazdy ciągnikiem rolniczym zauważasz, że pedał hamulca jest bardzo miękki i nie reaguje t...
 • Pytanie nr 87958 - Działanie Opis 4.1 Inwestycje w aktywa trwałe 6.1 Wsparcie dla młodych rolników ...
 • Pytanie nr 87962 - Uwzględniasz w biznesplanie ryzyko związane z niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Jak powinieneś...
 • Pytanie nr 87968 - Jaki rodzaj podatku jest naliczany od dochodu uzyskanego z produkcji rolniczej?
 • Pytanie nr 87973 - Co to jest zmianowanie?
 • Pytanie nr 87984 - Jakie jest główne znaczenie czystości nasion dla produkcji roślinnej?
 • Pytanie nr 87985 - Zaprawianie nasion to proces, który ma na celu zwiększenie odporności roślin na różne czynniki. W...
 • Pytanie nr 87990 - Zakładając, że prowadzisz uprawę pszenicy ozimej, zauważyłeś na niej objawy występowania mączniak...
 • Pytanie nr 87991 - W tabeli przedstawiono środki ochrony roślin stosowane w uprawie jabłoni. Którego z nich użyjesz,...
 • Pytanie nr 88016 - Załóżmy, że maszyna rolnicza wymaga wymiany części. Podaj, na podstawie poniższej tabeli, która c...
 • Pytanie nr 88019 - Podczas przeglądu technicznego kombajnu zbożowego stwierdzono, że wymaga on wymiany sita żniwnego...
 • Pytanie nr 88025 - Zakładasz, że masz pole o powierzchni 2 ha, które musisz opryskać środkiem chemicznym. Instrukcja...
 • Pytanie nr 88026 - Zamierzasz użyć nowego środka chemicznego do ochrony roślin, ale nie jesteś pewien, jaką dawkę po...
 • Pytanie nr 88027 - Środek chemiczny Dawka na ha A 3 l B 5 l C 7 l Jeśli masz 4 ha pola d...
 • Pytanie nr 88033 - Produkt Cena jednostkowa Ziemniaki 2 zł/kg Pomidory 5 zł/kg Ogórki 4 zł/kg...
 • Pytanie nr 88035 - Podczas przygotowywania zwierząt do pokazów i wystaw, które z poniższych czynności jest najmniej ...
 • Pytanie nr 88036 - Przygotowując zwierzę do wystawy, musisz zidentyfikować cechy, które są najbardziej pożądane dla ...
 • Pytanie nr 88039 - Jaka jest najważniejsza rzecz do zapamiętania podczas prezentowania zwierząt gospodarskich na auk...
 • Pytanie nr 88040 - Przygotowujesz krowę do wystawy. Jakie cechy powinieneś szczególnie podkreślić podczas prezentacj...
 • Pytanie nr 88045 - Rozważasz sprzedaż swojego bydła. Który z poniższych odbiorców najprawdopodobniej zapłaci Ci najw...
 • Pytanie nr 88049 - Poniżej przedstawiono tabelę z możliwymi odbiorcami zwierząt gospodarskich i produktów pochodzeni...
 • Pytanie nr 93841 - Jaki wpływ na cenę produktu rolnego ma wzrost kosztów produkcji?
 • Pytanie nr 107259 - Środek ochrony roślinMetoda aplikacji FungicydOpryskiwanie InsektocydOpryskiwanie HerbicydOp...
 • Pytanie nr 107261 - Który z poniższych czynników najbardziej wpływa na prawidłowy przebieg procesów życiowych w organ...
 • Pytanie nr 107263 - Jakie są skutki niedoboru witaminy A u zwierząt gospodarskich?
 • Pytanie nr 107266 - W gospodarstwie rolnym zainstalowano panel fotowoltaiczny. Jaka jest główna funkcja tego urządzen...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ