LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 80290 - Zastanawiasz się nad uprawą kukurydzy na swoim polu. Która z poniższych cech gleby będzie najważn...
 • Pytanie nr 80303 - Wskaż, który z poniższych gatunków zwierząt jest najbardziej efektywny w przekształcaniu paszy w ...
 • Pytanie nr 80307 - Program Funkcje A. Google Sheets Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych B. Agworld Z...
 • Pytanie nr 80313 - Jako technik rolnik, musisz zdecydować, czy warto inwestować w nowy ciągnik rolniczy. Nowy ciągni...
 • Pytanie nr 80314 - Zidentyfikuj oznaczenie normy na podstawie poniższego kodu: EN ISO 9001:2015
 • Pytanie nr 80318 - Jako technik rolnik, musisz znać różne standardy i procedury oceny zgodności. Jaki typ normy repr...
 • Pytanie nr 80319 - Zakładając, że prowadzisz gospodarstwo rolne na glebach piaszczystych, które są podatne na degrad...
 • Pytanie nr 80321 - Rozważasz wprowadzenie uprawy międzyplonowej w swoim gospodarstwie rolnym, aby przeciwdziałać deg...
 • Pytanie nr 80323 - Jako technik rolnik, zauważyłeś, że gleba w twoim gospodarstwie jest podatna na procesy degradacj...
 • Pytanie nr 80325 - Masz do dyspozycji pomieszczenie magazynowe o wymiarach 10m x 5m x 3m. Ile worków zboża o pojemno...
 • Pytanie nr 80326 - Zidentyfikuj najważniejsze czynniki wpływające na jakość przechowywanych produktów roślinnych....
 • Pytanie nr 80331 - Jaki jest najważniejszy cel stosowania norm jakości w produkcji rolniczej?
 • Pytanie nr 80333 - Co to jest "bezpieczeństwo żywności" w kontekście produkcji rolniczej?
 • Pytanie nr 80341 - Podczas pracy w gospodarstwie rolnym, musisz stosować się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa...
 • Pytanie nr 80342 - Jako technik rolnik, musisz stosować się do przepisów prawa dotyczących ochrony roślin. Jakie dzi...
 • Pytanie nr 80344 - Rozważ następującą sytuację: Jesteś odpowiedzialny za hodowlę kur niosek na farmie. Wszystkie kur...
 • Pytanie nr 80352 - Podczas organizacji prac związanych z rozrodem zwierząt gospodarskich, które z poniższych działań...
 • Pytanie nr 80354 - Załóżmy, że jesteś odpowiedzialny za sprzedaż mleka z Twojej farmy. Które z poniższych działań je...
 • Pytanie nr 80355 - Przygotowujesz się do sprzedaży mięsa z Twojej farmy. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziw...
 • Pytanie nr 80358 - Przygotowujesz się do sprzedaży produktów zwierzęcych z Twojej farmy. Które z poniższych stwierdz...
 • Pytanie nr 80360 - Planujesz proces rozrodu zwierząt na swojej farmie. Jakie czynniki powinieneś wziąć pod uwagę?
 • Pytanie nr 80361 - ZwierzęOkres ciąży Krowa280 dni Owca150 dni Koń330 dni Świnia114 dni Na podstawie po...
 • Pytanie nr 80362 - Jaki jest cel stosowania sztucznego unasienniania w hodowli zwierząt?
 • Pytanie nr 88294 - Jaki przyrząd meteorologiczny jest używany do pomiaru wilgotności powietrza?
 • Pytanie nr 88298 - Jesteś rolnikiem i chcesz korzystać z programu komputerowego do zarządzania swoją farmą. Które z ...
 • Pytanie nr 88309 - Typ drogi Maksymalna prędkość dla ciągnika rolniczego Droga jednojezdniowa poza obszare...
 • Pytanie nr 88317 - Załóżmy, że w Twoim biznesplanie dla gospodarstwa rolnego przewidujesz wprowadzenie nowych upraw....
 • Pytanie nr 88320 - Rozważasz zakup nowego sprzętu do gospodarstwa rolnego. Jakie informacje powinieneś uwzględnić w ...
 • Pytanie nr 88323 - Przygotowujesz biznesplan dla gospodarstwa rolnego. Które z poniższych informacji są najmniej ist...
 • Pytanie nr 88338 - Wybierz najskuteczniejszy sposób zapobiegania degradacji gleby na terenach rolnych.
 • Pytanie nr 88354 - Jaki jest najważniejszy cel stosowania technologii produkcji roślin uprawnych?
 • Pytanie nr 88357 - Jaki jest główny cel korzystania z programów komputerowych do wspomagania organizacji produkcji r...
 • Pytanie nr 88362 - Wskaż, który układ narządów zwierząt gospodarskich jest bezpośrednio zaangażowany w procesie term...
 • Pytanie nr 88376 - Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą informacje o składnikach pokarmowych i ich roli w organi...
 • Pytanie nr 88379 - Zidentyfikuj, który z poniższych składników pokarmowych jest głównym źródłem budulca dla tkanek m...
 • Pytanie nr 88392 - Zauważasz, że krowy na Twojej farmie nie spożywają całej podanej paszy. Co powinieneś zrobić?
 • Pytanie nr 88397 - Zidentyfikuj urządzenie, które jest używane do monitorowania i utrzymania odpowiedniego poziomu w...
 • Pytanie nr 88403 - Rodzaj działania Wpływ na środowisko A. Używanie antybiotyków w hodowli zwierząt 1. Zw...
 • Pytanie nr 88404 - Które z poniższych działań jest najbardziej odpowiednie dla minimalizacji emisji gazów cieplarnia...
 • Pytanie nr 91387 - Załóż, że prowadzisz hodowlę bydła mlecznego i zauważasz spadek produkcji mleka, mimo że dieta i ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ