LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 10951 - Koszt utraconych korzy艣ci to
 • Pytanie nr 10952 - Koszt, kt贸ry nie jest dla przedsi臋biorstwa wydatkiem, to
 • Pytanie nr 10953 - Kt贸ra jednostka gospodarcza nie jest sp贸艂k膮 osobow膮?
 • Pytanie nr 10954 - Jednostka, kt贸ra stosuje w kolejnych latach przyj臋ty spos贸b post臋powania, dla zapewnienia por贸wny...
 • Pytanie nr 10955 - Rok obrotowy to
 • Pytanie nr 10956 - 艢rodki trwa艂e w budowie wchodz膮 w sk艂ad
 • Pytanie nr 10957 - Do warto艣ci niematerialnych i prawnych nie zalicza si臋
 • Pytanie nr 10958 - Wyemitowane przez jednostk臋 dwuletnie obligacje to element
 • Pytanie nr 10959 - Przekazanie wypracowanego zysku na powi臋kszenie kapita艂u zapasowego spowoduje
 • Pytanie nr 10960 - Kt贸ra operacja gospodarcza wp艂ywa zar贸wno na aktywa, jak i pasywa bilansu, zwi臋kszaj膮c sum臋 bilan...
 • Pytanie nr 10961 - Sp艂ata kredytu bankowego ze 艣rodk贸w na rachunku bankowym jest operacj膮 gospodarcz膮
 • Pytanie nr 10962 - Kt贸ry z podanych dokument贸w ksi臋gowych nie jest dowodem ksi臋gowym?
 • Pytanie nr 10963 - Przedstawiony druk to
 • Pytanie nr 10964 - Do dowod贸w ksi臋gowych odzwierciedlaj膮cych obr贸t materia艂owy zalicza si臋:
 • Pytanie nr 10965 - Saldo debetowe konta "Rozliczenie mi臋dzyokresowe koszt贸w" oznacza
 • Pytanie nr 10966 - Kontem niebilansowym jest konto
 • Pytanie nr 10967 - Zasad膮 funkcjonowania kont aktyw贸w jest
 • Pytanie nr 10968 - Kosztami dzia艂alno艣ci podstawowej s膮
 • Pytanie nr 10969 - Przych贸d ze sprzeda偶y przez piekarni臋 samochodu dostawczego, u偶ywanego do rozwo偶enia pieczywa jes...
 • Pytanie nr 10970 - Do przychod贸w finansowych zalicza si臋:
 • Pytanie nr 10971 - Otrzymane odszkodowanie z tytu艂u zdarze艅 wykraczaj膮cych poza og贸lne ryzyko prowadzenia dzia艂alno艣...
 • Pytanie nr 10972 - Obowi膮zkowe obci膮偶enie wyniku finansowego brutto sp贸艂ki z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 to
 • Pytanie nr 10973 - Warto艣膰 bilansowa warto艣ci niematerialnych i prawnych to warto艣膰 pocz膮tkowa
 • Pytanie nr 10974 - Warto艣膰 odchyle艅 od cen ewidencyjnych zakupionych materia艂贸w, ustalonych jako r贸偶nica mi臋dzy rzec...
 • Pytanie nr 10975 - Warto艣膰 materia艂贸w wydanych z magazynu wed艂ug cen ewidencyjnych wynosi
 • Pytanie nr 10976 - Zaprezentowany spos贸b ewidencji operacji gospodarczej to
 • Pytanie nr 10977 - Jednostka produkcyjna ewidencjonuj膮ca koszty w uk艂adzie funkcjonalnym, na koncie "Koszty dzia艂aln...
 • Pytanie nr 10978 - Na kontach syntetycznych ksi臋guje si臋 operacje gospodarcze w nast臋puj膮cy spos贸b
 • Pytanie nr 10979 - Zaprezentowany zapis na kontach ksi臋gowych jest
 • Pytanie nr 10980 - Kt贸rego sposobu nale偶y u偶y膰 do korekty b艂臋d贸w w dowodach ksi臋gowych w艂asnych zewn臋trznych?
 • Pytanie nr 10981 - Hurtownia zakupi艂a komputer za got贸wk臋 5 500 z艂. Ewidencji zakupu dokonano na kontach: Dt "Koszty...
 • Pytanie nr 10982 - Zaprezentowane zapisy dokonane na kontach ksi臋gi g艂贸wnej w zestawieniu obrot贸w i sald s膮
 • Pytanie nr 10983 - Zaprezentowany schemat rozliczenia r贸偶nic inwentaryzacyjnych dotyczy niedoboru
 • Pytanie nr 10984 - Do kont koszt贸w w uk艂adzie funkcjonalnym zalicza si臋
 • Pytanie nr 10985 - "Zu偶ycie materia艂贸w i energii" to konto koszt贸w wyst臋puj膮ce w uk艂adzie
 • Pytanie nr 10986 - Do koszt贸w uj臋tych w rachunku zysk贸w i strat w wariancie por贸wnawczym zalicza si臋:
 • Pytanie nr 10987 - Jednostki ewidencjonuj膮ce koszty tylko w uk艂adzie rodzajowym mog膮 sporz膮dza膰
 • Pytanie nr 10988 - Na koszt w艂asny sprzedanych produkt贸w sk艂adaj膮 si臋:
 • Pytanie nr 10989 - Zgodnie z zasadami "z艂otej regu艂y bilansowej"
 • Pytanie nr 10990 - Jednostka produkuje dwa typy nadwozi samochodowych obj臋te odr臋bnymi zleceniami. Koszty wydzia艂owe...
 • Pytanie nr 10991 - Producent w analizowanym okresie wyprodukowa艂 500 sztuk wyrob贸w gotowych i 200 sztuk produkcji ni...
 • Pytanie nr 10992 - W kt贸rym przypadku nie stosuje si臋 kalkulacji podzia艂owej ze wsp贸艂czynnikami?
 • Pytanie nr 10993 - Podatek dochodowy od os贸b prawnych ma charakter
 • Pytanie nr 10994 - Miesi臋czne wynagrodzenie osoby zatrudnionej na podstawie umowy o prac臋, wynosi 4 000,00 z艂 brutto...
 • Pytanie nr 10995 - Zaliczk臋 na podatek dochodowy od os贸b fizycznych naliczon膮 od wynagrodze艅 nale偶y ksi臋gowa膰
 • Pytanie nr 10996 - Aktualne instrukcje bhp dotycz膮ce obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅 powinny by膰 udost臋pnione pracownikowi...
 • Pytanie nr 10997 - Koszty okresowych szkole艅 pracownika z zakresu bezpiecze艅stwa i higieny pracy ponosi
 • Pytanie nr 10998 - Kobieta w ci膮偶y, zatrudniona na podstawie umowy o prac臋 w pe艂nym wymiarze czasu pracy, nie powinn...
 • Pytanie nr 10999 - Ochrona danych przy prowadzeniu ksi膮g rachunkowych w wersji elektronicznej polega na
 • Pytanie nr 11000 - Nieodpowiednie warunki pracy mog膮 w d艂u偶szym okresie czasu

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ