LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 79183 - Dokument Zakres Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty Reguluje kwestie związane...
 • Pytanie nr 86694 - Wskaźnik Reakcja Wskaźnik A Zmienia kolor na niebieski Wskaźnik B Zmienia kolor ...
 • Pytanie nr 93371 - Wskaż, który z poniższych podmiotów nie jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy lekarskiej....
 • Pytanie nr 93378 - Wskaż, które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe dotyczące roli technika sterylizacji medyczne...
 • Pytanie nr 93379 - Podaj, który z poniższych podmiotów nie jest bezpośrednio finansowany z budżetu państwa w zakresi...
 • Pytanie nr 93380 - Rozważ następującą tabelę przedstawiającą różne źródła finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. ...
 • Pytanie nr 93381 - Wskaż, które z poniższych źródeł finansowania jest najważniejsze dla funkcjonowania publicznego s...
 • Pytanie nr 93382 - Zidentyfikuj, które z poniższych stwierdzeń dotyczących finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ...
 • Pytanie nr 93392 - Wskaż, które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe w kontekście finansowania świadczeń opieki zd...
 • Pytanie nr 93401 - Jaki jest najważniejszy krok, który powinieneś podjąć, jeśli podejrzewasz, że pacjent jest ofiarą...
 • Pytanie nr 93403 - Pacjent Obserwacje Pacjent A Niechęć do kontaktu z innymi, ciągłe zmęczenie Pacje...
 • Pytanie nr 93408 - Jesteś odpowiedzialny za dekontaminację sprzętu medycznego w szpitalu. Jak często powinieneś prze...
 • Pytanie nr 93409 - Zidentyfikuj na podstawie poniższej tabeli, który z preparatów jest najbardziej niebezpieczny dla...
 • Pytanie nr 93413 - Podczas mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, który z poniższych elementów jest uważany za punk...
 • Pytanie nr 93420 - Załóżmy, że masz do czynienia z sprzętem medycznym, który jest szczególnie wrażliwy na działanie ...
 • Pytanie nr 93431 - Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje rolę środków bakteriostatycznych w procesie dekon...
 • Pytanie nr 93433 - Podczas dekontaminacji łóżek szpitalnych, który z poniższych czynników NIE wpływa na skuteczność ...
 • Pytanie nr 93440 - Zauważyłeś, że po zakończeniu cyklu mycia w maszynie do mycia i dezynfekcji, temperatura nie osią...
 • Pytanie nr 93444 - Poniżej przedstawiono tabelę z parametrami procesu mycia sprzętu medycznego: Paramet...
 • Pytanie nr 93450 - Urządzenie Metoda sterylizacji Autoklaw parowy 1 Sterylizator chemiczny 2 S...
 • Pytanie nr 93453 - Podczas kontroli sprawności autoklawu zauważyłeś, że wskaźnik ciśnienia pokazuje wartość 0, mimo ...
 • Pytanie nr 93454 - Podczas kontroli sprawności urządzeń do sterylizacji zauważyłeś, że na wyświetlaczu sterylizatora...
 • Pytanie nr 93455 - Sterylizator parowy, którym obsługujesz, jest wyposażony w czujnik ciśnienia, czujnik temperatury...
 • Pytanie nr 93456 - Urządzenie Kod błędu Opis błędu Sterylizator parowy E01 Błąd pompy wodnej Stery...
 • Pytanie nr 93457 - Jaki jest cel przeprowadzania regularnej kontroli sprawności urządzeń do sterylizacji?
 • Pytanie nr 93459 - Przyjrzyj się poniższej tabeli przedstawiającej różne rodzaje barier sterylnych i ich zastosowani...
 • Pytanie nr 93461 - Podczas wykonywania dekontaminacji sprzętu medycznego, jaki wpływ ma rodzaj bariery sterylnej na ...
 • Pytanie nr 93462 - Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe dotyczące bariery sterylnej?
 • Pytanie nr 93463 - Wskaźniki biologiczne do kontroli procesów sterylizacji zawierają mikroorganizmy o wysokiej odpor...
 • Pytanie nr 93465 - Wskaźnik Typ wskaźnika Wskaźnik A Chemiczny Wskaźnik B Biologiczny Patrząc ...
 • Pytanie nr 93467 - Wskaźniki chemiczne do kontroli procesów sterylizacji są zaprojektowane tak, aby zmieniały swój s...
 • Pytanie nr 93468 - Podczas procesu sterylizacji używasz wskaźnika biologicznego. Jaki jest główny cel użycia tego ty...
 • Pytanie nr 93469 - Zidentyfikuj prawidłowy opis PCD (Process Challenge Devices) na podstawie poniższych opcji.
 • Pytanie nr 93473 - Określ, który z poniższych testów nie jest częścią kontroli cyklu sterylizacji.
 • Pytanie nr 93477 - Wskaż, który z poniższych czynników nie wpływa na skuteczność procesu sterylizacji.
 • Pytanie nr 93478 - Podczas kontroli urządzeń do zapewniania szczelności opakowania, zauważasz, że na jednym z nich p...
 • Pytanie nr 93484 - Przyjrzyj się poniższej tabeli przedstawiającej wyniki kontroli procesów dekontaminacji. ...
 • Pytanie nr 93485 - Jaki jest główny cel weryfikacji informacji zawartych w dokumentacji z wynikami kontroli procesów...
 • Pytanie nr 107096 - Jaka jest rola technika sterylizacji medycznej w sytuacji podejrzenia występowania przemocy?
 • Pytanie nr 107110 - Wskaźniki biologiczne są używane do:

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ