LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 11451 - Derogacja oznacza
 • Pytanie nr 11452 - Element procesu decyzyjnego, na podstawie kt贸rego podejmowana jest decyzja, to
 • Pytanie nr 11453 - W艂adz臋 wykonawcz膮 w Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje
 • Pytanie nr 11454 - Przedstawicielem Rady Ministr贸w w wojew贸dztwie jest
 • Pytanie nr 11455 - Nadz贸r nad dzia艂alno艣ci膮 jednostek samorz膮du terytorialnego w zakresie procedury uchwalania bud偶e...
 • Pytanie nr 11456 - Kadencja Sejmu RP trwa
 • Pytanie nr 11457 - Organ stanowi膮cy i kontrolny samorz膮du wojew贸dztwa, to
 • Pytanie nr 11458 - Wojewod臋 powo艂uje
 • Pytanie nr 11459 - Promocja zatrudnienia, 艂agodzenie skutk贸w bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa nale偶y do zada艅 sa...
 • Pytanie nr 11460 - Organem nadzoru nad dzia艂alno艣ci膮 gminn膮 jest
 • Pytanie nr 11461 - Na podstawie zamieszczonych przepis贸w Kodeksu post臋powania administracyjnego w艂a艣ciwo艣膰 miejscow膮...
 • Pytanie nr 11462 - Pozbawienie konkretnego podmiotu, w drodze decyzji administracyjnej, prawa w艂asno艣ci nieruchomo艣c...
 • Pytanie nr 11463 - S膮dy administracyjne dzia艂aj膮 jako s膮dy
 • Pytanie nr 11464 - Pismo powoduj膮ce wszcz臋cie post臋powania cywilnego procesowego, nosi miano
 • Pytanie nr 11465 - Ograniczonym prawem rzeczowym s艂u偶膮cym zabezpieczeniu wierzytelno艣ci na rzeczach ruchomych jest
 • Pytanie nr 11466 - Z zamieszczonych przepis贸w Kodeksu cywilnego wynika, 偶e zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych nie ma
 • Pytanie nr 11467 - W administracji 艣rodkiem egzekucyjnym dotycz膮cym nale偶no艣ci pieni臋偶nych jest
 • Pytanie nr 11468 - W umowie ka偶da ze stron zobowi膮zuje si臋 przenie艣膰 na drug膮 stron臋 w艂asno艣膰 rzeczy w zamian za zob...
 • Pytanie nr 11469 - Organem w艂a艣ciwym do rozpatrzenia skargi konstytucyjnej jest
 • Pytanie nr 11470 - Obywatelstwo polskie nadaje
 • Pytanie nr 11471 - Je偶eli ustanowienie fundacji nie nast臋puje w testamencie, o艣wiadczenie woli o ustanowieniu fundac...
 • Pytanie nr 11472 - Osoba, kt贸ra naby艂a w艂asno艣膰 nieruchomo艣ci w drodze darowizny, jest obowi膮zana do niezw艂ocznego z...
 • Pytanie nr 11473 - Przeciwko osobie, kt贸ra narusza w艂asno艣膰 w inny spos贸b ani偶eli przez pozbawienie w艂a艣ciciela fakt...
 • Pytanie nr 11474 - Posiadacz nieruchomo艣ci nie b臋d膮cy jej w艂a艣cicielem, kt贸ry uzyska艂 posiadanie w z艂ej wierze, naby...
 • Pytanie nr 11475 - Prezes sp贸艂ki akcyjnej zleci艂 swojej sekretarce sporz膮dzenie zaprosze艅 na walne zebranie akcjonar...
 • Pytanie nr 11476 - Zamieszczony fragment spisu tre艣ci wewn臋trznego aktu prawnego, to spis tre艣ci
 • Pytanie nr 11477 - Uchwalanie zmian statutu sp贸艂dzielni nale偶y do wy艂膮cznej w艂a艣ciwo艣ci
 • Pytanie nr 11478 - Konto "Materia艂y" jest kontem
 • Pytanie nr 11479 - Urz膮d gminy otrzyma艂 faktur臋 za korzystanie z us艂ug telekomunikacyjnych. Otrzymana faktura jest d...
 • Pytanie nr 11480 - Z zamieszczonego przepisu Kodeksu cywilnego wynika, 偶e kupno cukierk贸w przez dziesi臋ciolatka b臋dz...
 • Pytanie nr 11481 - Do badania zmian, jakie nast臋puj膮 w zjawiskach czy procesach na skutek up艂ywu czasu s艂u偶y analiza...
 • Pytanie nr 11482 - Przekazywanie informacji przez kierownika poszczeg贸lnym pracownikom, zgodnie z zakresem ich czynn...
 • Pytanie nr 11483 - Ile 艣rodk贸w pieni臋偶nych przeznaczy艂 pracodawca na wynagrodzenia brutto dla pracownik贸w zatrudnion...
 • Pytanie nr 11484 - W maju przedsi臋biorstwo otrzyma艂o od dostawcy 22 dostawy materia艂贸w, z czego 7 dostaw by艂o niekom...
 • Pytanie nr 11485 - Zamieszczona decyzja administracyjna nie zawiera
 • Pytanie nr 11486 - W pierwszym kwartale roku 2012 pracownicy wyprodukowali 150 000 szt. wyrob贸w gotowych. 艢rednia wy...
 • Pytanie nr 11487 - 2 zamieszczonego przepisu Kodeksu pracy wynika, 偶e pracodawca mo偶e rozwi膮za膰 umow臋 o prac臋 bez wy...
 • Pytanie nr 11488 - Na podstawie zamieszczonego przepisu Kodeksu cywilnego grunt mo偶e by膰 oddany w u偶ytkowanie wieczy...
 • Pytanie nr 11489 - Zatrudnianie kobiet przy pracach szczeg贸lnie uci膮偶liwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet jest
 • Pytanie nr 11490 - Na podstawie zamieszczonego fragmentu klasyfikacji bud偶etowej, wska偶 w艂a艣ciw膮 klasyfikacj臋 wydatk...
 • Pytanie nr 11491 - W pomieszczeniu biurowym, w przypadku po偶aru urz膮dzenia pod napi臋ciem, nale偶y u偶y膰
 • Pytanie nr 11492 - Przedstawione pismo z zakresu korespondencji osobowej, to
 • Pytanie nr 11493 - Z przedstawionego wykresu wynika, 偶e 艣redni popyt na ryzy papieru w przedsi臋biorstwie handlowym w...
 • Pytanie nr 11494 - W Polsce najni偶sze bezrobocie jest w wojew贸dztwach
 • Pytanie nr 11495 - Koszty zatrudnienia pracownik贸w w magazynie wyrob贸w gotowych wynosz膮 rocznie 84 000 z艂. 艢rednio z...
 • Pytanie nr 11496 - Powierzchnia pod艂ogi, kt贸ra nie jest zaj臋ta przez urz膮dzenia techniczne i sprz臋t, przypadaj膮ca na...
 • Pytanie nr 11497 - Je偶eli pracownik straci艂 przytomno艣膰 i nast膮pi艂o u niego zatrzymanie akcji serca, udzielenie pier...
 • Pytanie nr 11498 - Akta sprawy posiadaj膮ce kr贸tkotrwa艂e znaczenie praktyczne, kt贸re po pe艂nym wykorzystaniu mo偶na pr...
 • Pytanie nr 11499 - Korespondencja "tajna" przy wysy艂ce jest
 • Pytanie nr 11500 - Obieg pism w jednostce organizacyjnej wynika

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ