LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 83633 - Wskaż prawidłowe oznaczenie dla normy europejskiej opartej na normie międzynarodowej ISO 13485:20...
 • Pytanie nr 91200 - Która z poniższych zasad gospodarki magazynowej jest najważniejsza w przypadku produktów o krótki...
 • Pytanie nr 97144 - Przyjrzyj się poniższemu fragmentowi kodu z systemu sprzedaży: { "product": { "id": ...
 • Pytanie nr 97150 - Obserwujesz cykl koniunkturalny w gospodarce. W którym momencie cyklu koniunkturalnego najprawdop...
 • Pytanie nr 97157 - Jakie jest główne zastosowanie prawa Engla w ekonomii?
 • Pytanie nr 97179 - Dane przedstawione poniżej są wynikiem badań rynkowych przeprowadzonych przez twoją firmę. Na pod...
 • Pytanie nr 97191 - Twoje przedsiębiorstwo handlowe sprzedaje produkty o wysokiej wartości. Które narzędzie promocji ...
 • Pytanie nr 97192 - Twoje przedsiębiorstwo handlowe sprzedaje produkty spożywcze. Które narzędzie promocji byłoby naj...
 • Pytanie nr 97201 - Jaką rolę pełni analiza SWOT w planowaniu działań sprzedażowych?
 • Pytanie nr 97203 - Pracujesz jako technik handlowiec w firmie X. Zostałeś poproszony o sporządzenie raportu z działa...
 • Pytanie nr 97209 - Zauważyłeś, że sprzedaż w ostatnim kwartale była niższa niż planowana. Jaki jest pierwszy krok, k...
 • Pytanie nr 97219 - Jako technik handlowiec, masz za zadanie zaplanować działania sprzedażowe na podstawie analizy ek...
 • Pytanie nr 97220 - Zakładając, że jesteś technikiem handlowcem w firmie produkującej odzież, który z poniższych czyn...
 • Pytanie nr 97222 - Podczas planowania działań sprzedażowych, jakie informacje powinny być zawarte w analizie SWOT?
 • Pytanie nr 97233 - Przygotowujesz ofertę handlową dla klienta instytucjonalnego. Który z poniższych elementów nie po...
 • Pytanie nr 97234 - Zobacz tabelę poniżej przedstawiającą ofertę handlową skierowaną do odbiorców indywidualnych. Któ...
 • Pytanie nr 97235 - Przygotowujesz zapytanie ofertowe do dostawcy. Który z poniższych elementów jest najmniej istotny...
 • Pytanie nr 97243 - Jako technik handlowiec, przygotowujesz ofertę dla klienta. Które z poniższych działań jest najwa...
 • Pytanie nr 97250 - Jesteś handlowcem w firmie produkującej oprogramowanie. Twój zespół właśnie opracował nową funkcj...
 • Pytanie nr 97254 - Załóż, że wypełniasz formularz umowy sprzedaży dla transakcji międzynarodowej. Które z poniższych...
 • Pytanie nr 97271 - Co powinieneś zrobić po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od dostawcy?
 • Pytanie nr 97276 - Rozważ następującą tabelę z instrukcjami przechowywania dla różnych towarów: Towar Temperat...
 • Pytanie nr 97277 - Jaki jest główny cel prawidłowej organizacji gospodarki magazynowej?
 • Pytanie nr 97278 - Zakładając, że prowadzisz sklep internetowy sprzedający produkty lokalnych rzemieślników, który z...
 • Pytanie nr 97283 - Zakładasz sklep z odzieżą. Dobierając rodzaj magazynu do asortymentu towarów, zdecydowałeś się na...
 • Pytanie nr 97292 - Prowadzisz gospodarkę magazynową dla firmy handlowej. Zauważyłeś, że niektóre towary są często ni...
 • Pytanie nr 97302 - Jakie są konsekwencje niewłaściwego przechowywania dokumentów handlowych w przedsiębiorstwie?
 • Pytanie nr 97310 - Klient Ocena satysfakcji Klient 1 5 Klient 2 4 Klient 3 3 Klient 4 5...
 • Pytanie nr 97313 - Podczas obsługi klienta po zakupie produktu, klient zgłasza problem z jego użytkowaniem. Jakie dz...
 • Pytanie nr 97317 - Produkt Problem zgłoszony przez klienta Telewizor Nie działa pilot Co powinieneś ...
 • Pytanie nr 97318 - Zgodnie z przepisami rachunkowości handlowej, załóżmy, że firma XYZ dokonała zakupu towarów za kw...
 • Pytanie nr 97319 - Załóżmy, że firma ABC sprzedała towary na kredyt klientowi za kwotę 5 000 zł. W jaki sposób firma...
 • Pytanie nr 97327 - Podaj, który z poniższych dokumentów jest niezbędny do prawidłowego sporządzenia rachunku zysków ...
 • Pytanie nr 97331 - Jakie jest znaczenie marży handlowej w kalkulacji ceny sprzedaży produktu?
 • Pytanie nr 97333 - Załóż, że prowadzisz inwentaryzację w sklepie z odzieżą. Zauważyłeś, że ilość par butów w magazyn...
 • Pytanie nr 97336 - Załóżmy, że prowadzisz inwentaryzację w sklepie z elektroniką. Poniżej znajduje się tabela z wyni...
 • Pytanie nr 106553 - Podczas negocjacji handlowych z klientem, który jest bardzo asertywny i agresywny, jakie jest naj...
 • Pytanie nr 106567 - Jesteś odpowiedzialny za zarządzanie dokumentami w przedsiębiorstwie. Zgodnie z prawem, jak długo...
 • Pytanie nr 106572 - W jakim dokumencie ewidencjonuje się operacje gospodarcze zakupu i sprzedaży?
 • Pytanie nr 106581 - Co oznacza, jeśli koszty przewyższają przychody w działalności handlowej?

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ