LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 101782 - Przyjrzyj się poniższej tabeli, która przedstawia listę części składowych pewnej maszyny. Która z...
 • Pytanie nr 101784 - Przyjrzyj się rysunkowi technicznemu maszyny. Który element jest oznaczony jako numer 4?
 • Pytanie nr 101785 - Który z poniższych dokumentów jest niezbędny do prawidłowego złożenia maszyny?
 • Pytanie nr 101804 - Masz do zmierzenia grubość metalowej płytki. Który z poniższych przyrządów jest najbardziej odpow...
 • Pytanie nr 101810 - Narzędzie Zastosowanie A. Młotek 1. Obróbka plastyczna B. Pilnik 2. Cięcie ...
 • Pytanie nr 101820 - Podczas smarowania zauważyłeś, że smar jest zbyt rzadki. Jakie mogą być konsekwencje takiego stan...
 • Pytanie nr 101830 - Przyjmijmy, że jesteś odpowiedzialny za kontrolę jakości w warsztacie mechanicznym. Które z poniż...
 • Pytanie nr 101832 - Zidentyfikuj normę na podstawie jej oznaczenia. Które z poniższych oznaczeń odnosi się do normy e...
 • Pytanie nr 101835 - Podczas realizacji zadań zawodowych natknąłeś się na oznaczenie normy "DIN 12880". Określ, do jak...
 • Pytanie nr 101836 - Jest norma oznaczona jako "PN-EN ISO 9001:2015". Określ, co oznacza prefiks "PN" w tym oznaczeniu.
 • Pytanie nr 101848 - Zamierzasz zamontować nowe łożysko. Które z poniższych narzędzi jest najbardziej odpowiednie do t...
 • Pytanie nr 101857 - Załóż, że masz do wykonania demontaż prostego urządzenia mechanicznego. Dokumentacja robocza nie ...
 • Pytanie nr 101858 - Otrzymałeś zlecenie na montaż prostego urządzenia mechanicznego. W dokumentacji roboczej znajduje...
 • Pytanie nr 101868 - Podczas montażu maszyny, musisz połączyć dwie części za pomocą śrub. Które z poniższych narzędzi ...
 • Pytanie nr 101869 - Zobacz na poniższą tabelę, która przedstawia różne typy śrub. Wybierz odpowiedź, która poprawnie ...
 • Pytanie nr 101876 - Podczas demontażu prostego układu pneumatycznego, zauważyłeś, że jeden z przewodów jest uszkodzon...
 • Pytanie nr 101878 - Przygotowujesz się do demontażu prostego urządzenia mechanicznego, które składa się z kilku eleme...
 • Pytanie nr 101881 - Podczas demontażu urządzenia zauważyłeś, że jedna ze śrub jest bardzo mocno przykręcona i nie moż...
 • Pytanie nr 101882 - Załóż, że musisz zdemontować zespół koła zębatego z wałem. Które narzędzie będzie najbardziej odp...
 • Pytanie nr 101883 - Podczas montażu mechanizmu, masz do wyboru cztery różne rodzaje smarów oznaczone jako A, B, C i D...
 • Pytanie nr 101884 - Przygotowujesz się do montażu prostego mechanizmu. Który z poniższych kroków powinieneś wykonać j...
 • Pytanie nr 101886 - Podczas montażu mechanizmu, zauważasz, że jedna z części nie pasuje do reszty. Co powinieneś zrob...
 • Pytanie nr 101889 - Pracujesz nad maszyną, która wymaga precyzyjnej obróbki. Które narzędzie jest najbardziej odpowie...
 • Pytanie nr 101890 - Zastanów się, które narzędzie jest najbardziej odpowiednie do cięcia metalu o grubości 5mm. Które...
 • Pytanie nr 101891 - Masz do wykonania otwór o średnicy 10mm w stalowej płycie. Które narzędzie wybierzesz do tego zad...
 • Pytanie nr 101893 - Zamierzasz przeprowadzić rutynowe czyszczenie i konserwację maszyny. Który z poniższych materiałó...
 • Pytanie nr 101901 - Przygotowujesz się do obsługi prostych elementów maszyny, która wymaga regularnego czyszczenia. K...
 • Pytanie nr 101918 - Załóżmy, że wykonujesz codzienną obsługę prostych maszyn i urządzeń. Poniżej przedstawiono tabelę...
 • Pytanie nr 101923 - Podczas konserwacji maszyny przemysłowej natknąłeś się na element, który wymaga smarowania. Który...
 • Pytanie nr 101926 - Podczas konserwacji silnika spalinowego zauważyłeś, że filtr powietrza jest zatkany. Jakie mogą b...
 • Pytanie nr 101936 - Podczas konserwacji zauważyłeś, że na jednym z elementów maszyny występuje korozja. Jakie jest na...
 • Pytanie nr 101937 - Podczas porządkowania stanowiska pracy przeznaczonego do naprawy i konserwacji, natknąłeś się na ...
 • Pytanie nr 101938 - Zidentyfikowałeś problem z jednym z podzespołów maszyny, który wymaga naprawy. Wskaż, co powinien...
 • Pytanie nr 101939 - Zakończyłeś naprawę podzespołu maszyny. Wskaż, co powinieneś zrobić po zakończeniu naprawy.
 • Pytanie nr 101953 - ElementStatus ŁożyskoWymaga smarowania Pasek klinowyDo wymiany Śruba mocującaDo dokręcenia ...
 • Pytanie nr 101962 - Podczas konserwacji maszyny, zauważyłeś, że jeden z elementów jest bardzo zabrudzony. Jakie narzę...
 • Pytanie nr 101974 - Podczas naprawy maszyny, stwierdziłeś, że potrzebujesz wymienić pewne części. Jakie kroki powinie...
 • Pytanie nr 101977 - Podczas naprawy prostego urządzenia mechanicznego, zauważyłeś, że jeden z elementów jest uszkodzo...
 • Pytanie nr 101980 - Zauważyłeś, że jedna z maszyn w warsztacie zaczęła wydawać niepokojące dźwięki podczas pracy. Co ...
 • Pytanie nr 106776 - Podczas przeglądu maszyny, zauważyłeś, że jeden z jej elementów jest uszkodzony. Czy powinieneś k...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ