LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 101778 - Na rysunku technicznym widnieje oznaczenie "M12". Określ, co to oznaczenie wskazuje.
 • Pytanie nr 101781 - Na rysunku technicznym widnieje oznaczenie "R10". Określ, co to oznaczenie wskazuje.
 • Pytanie nr 101790 - Co powinieneś zrobić po zakończeniu montażu urządzenia, zgodnie z dostarczoną dokumentacją techni...
 • Pytanie nr 101792 - Zidentyfikuj materiał konstrukcyjny oznaczony jako AISI 304, który jest często używany w pracach ...
 • Pytanie nr 101797 - Przy pomocy jakiego przyrządu pomiarowego mierzy się grubość cienkowarstwowych powłok malarskich ...
 • Pytanie nr 101798 - Rozpoznaj przyrząd pomiarowy przedstawiony w tabeli poniżej: Typ przyrządu Wygląd...
 • Pytanie nr 101803 - Załóżmy, że masz do wykonania pomiaru długości metalowego pręta. Poniżej przedstawiono tabelę z w...
 • Pytanie nr 101806 - Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe w odniesieniu do prawidłowego przechowywania przyrzą...
 • Pytanie nr 101808 - Wykonujesz pod nadzorem prostą pracę z zakresu obróbki ręcznej. Masz do wyboru następujące narzęd...
 • Pytanie nr 101812 - Podczas wykonywania konserwacji maszyny, zauważyłeś, że powłoka ochronna na jednym z elementów je...
 • Pytanie nr 101813 - Zobacz tabelę poniżej przedstawiającą różne rodzaje powłok ochronnych i ich zastosowanie. Wybierz...
 • Pytanie nr 101816 - Podczas wykonywania konserwacji maszyny, zauważyłeś, że jeden z elementów jest pokryty starym, pę...
 • Pytanie nr 101823 - Zidentyfikuj poprawny zestaw narzędzi i materiałów do wykonania prostych konserwacji maszyn i urz...
 • Pytanie nr 101825 - Podczas konserwacji urządzenia zauważasz, że niektóre elementy są pokryte rdzą. Jaka jest najskut...
 • Pytanie nr 101829 - Etapy kontroli jakości Zadania 1. Planowanie A. Sprawdzenie, czy produkt spełnia wymag...
 • Pytanie nr 101840 - Przygotowujesz się do montażu nowej maszyny. Jakie narzędzie będzie najbardziej przydatne podczas...
 • Pytanie nr 101852 - Załóżmy, że musisz zdemontować element maszyny, który jest mocno przykręcony. Jakie narzędzie wyb...
 • Pytanie nr 101855 - Podczas demontażu maszyny napotkałeś na śrubę z uszkodzonym gniazdem. Jakie narzędzie wybierzesz,...
 • Pytanie nr 101873 - Przyjrzyj się poniższej tabeli przedstawiającej parametry pracy dwóch różnych pomp hydraulicznych...
 • Pytanie nr 101880 - Przy montażu mechanizmu składającego się z kilku elementów, zauważasz, że jedna z części nie pasu...
 • Pytanie nr 101902 - Podczas pracy z prostymi maszynami i urządzeniami, zauważasz, że jeden z elementów maszyny zaczyn...
 • Pytanie nr 101913 - Podaj, który z poniższych olejów jest najbardziej odpowiedni do smarowania mechanizmów prostych m...
 • Pytanie nr 101919 - Podczas codziennej obsługi maszyny, zauważyłeś, że jeden z elementów jest luźny. Co powinieneś zr...
 • Pytanie nr 101921 - Co oznacza termin "obsługa codzienna" w kontekście prostych maszyn i urządzeń?
 • Pytanie nr 101925 - Podczas konserwacji maszyny, zauważyłeś, że jeden z jej elementów jest nadmiernie gorący. Co może...
 • Pytanie nr 101930 - Podczas konserwacji urządzenia mechanicznego zauważasz, że jeden z elementów jest uszkodzony. Co ...
 • Pytanie nr 101940 - Podczas konserwacji maszyny natknąłeś się na problem, którego nie jesteś w stanie samodzielnie ro...
 • Pytanie nr 101941 - Poniżej przedstawiono tabelę z listą narzędzi, które są dostępne na Twoim stanowisku pracy. Wskaż...
 • Pytanie nr 101943 - W tabeli poniżej przedstawiono narzędzia, które mogą być potrzebne do naprawy pewnego urządzenia....
 • Pytanie nr 101944 - Jesteś zobowiązany do wykonania prac pomocniczych związanych z naprawą maszyny. Które z poniższyc...
 • Pytanie nr 101948 - Zidentyfikuj poprawną sekwencję działań podczas montażu prostych elementów maszyn i urządzeń....
 • Pytanie nr 101957 - Zakładasz nowy łańcuch na piłę łańcuchową. W jakiej kolejności powinieneś postępować?
 • Pytanie nr 101959 - Akcja Właściwe narzędzie Usunięcie rdzy z metalowych części ? ...
 • Pytanie nr 101961 - Podczas konserwacji maszyny, zauważasz, że jeden z wałków jest mocno zużyty. Co powinieneś zrobić...
 • Pytanie nr 101963 - Zidentyfikuj element, który wymaga natychmiastowej konserwacji na podstawie poniższej tabeli: ...
 • Pytanie nr 101964 - Która z poniższych czynności jest najważniejsza podczas konserwacji prostych maszyn i urządzeń?...
 • Pytanie nr 101970 - Podczas naprawy maszyny zauważyłeś, że nie masz potrzebnego narzędzia. Co powinieneś zrobić w tej...
 • Pytanie nr 101979 - Podczas przeprowadzania rutynowej konserwacji maszyny, zauważyłeś, że niektóre jej części są mocn...
 • Pytanie nr 106770 - Podczas demontażu elementów maszyny, który z poniższych narzędzi jest najbardziej odpowiedni do u...
 • Pytanie nr 106771 - Podczas montażu elementów maszyny, który z poniższych materiałów jest najbardziej odpowiedni do z...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ